Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Andrunachievici, Vladimir

Mare Magistru al Algebrei, exponent destoinic al Templului Ştiinţei şi Cavaler al celei mai înalte distincţii de stat – „Ordinul Republicii.”

Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

Bibliografii


   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2015.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2014.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Download
   Academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ
   O viaţă de zbucium: academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ - luptător devotat pentru sănătatea naţiunii
   Download
   Arta Moldovei, 1975–2005, Muzica şi coregrafia, Volumul II
   Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 1975–2005, volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile, genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2013.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2012.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   Maria Sandu Specialist devotat în protecţia apelor
   Cercetătorul Maria Sandu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o evaluării stării ecologice a apelor naturale din Republica Moldova, elaborării tehnologiilor de epurare şi potabilizare a apelor, elaborării metodelor de control şi armonizării celor existente la standardele europene privind componenţa şi calitatea apelor naturale, elaborării expertizelor ecologice la tehnologii noi şi de import privind managementul şi protecţia apelor, elaborării instrucțiunilor de calcul al prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul nerespectării cerințelor legislaţiei apelor.
   Download
   CELAC VALENTIN doctor habilitat în biologie
   Prezenta Bibliografie reflectă munca de cercetare a doctorului habilitat în biologie, conferenţiar universitar, colaborator ştiinţific principal, şeful laboratorului de Genetică şi Ameliorare a Leguminoaselor al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Valentin CELAC, autorul a 419 lucrări ştiinţifice, inclusiv autor şi coautor a 10 monografii, 21 brevete de invenţie şi brevete pentru soi de plantă.
   Download
   Haralambie Corbu – critic literar, academician AŞM: Biobibliografie
   Bibliografia prezentă oglindeşte activitatea de creaţie a savantului, criticului şi istoricului literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Haralambie Corbu.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2011.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2011.
   Download
   Arta Moldovei
   Bibliografia tematică retrospectivă „Arta Moldovei” este o sinteză informativă a evoluţiei artei naţionale în perioada anilor 1975-2005. Primul volum, „Arhitectura şi arta plastică”, reuneşte un număr semnificativ de documente ale colaboratorilor ştiinţifici ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, publicaţii semnate de critici de artă, artişti creatori consacrati sau aflaţi la debutul carierei artistice ş.a. Ediţia cuprinde documente şi despre istoria veche de arhitectură şi artă plastică din spaţiul de cultură şi civilizaţie românească – Basarabia de Sud şi Bucovina.
   Download
   Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă
   Bibliografia Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă prezintă o cronică a vieţii şi activităţii ştiinţifice în perioada anilor 2004-2009 şi oferă informaţii despre reformele în ştiinţă, evenimentele vieţii ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, sesiuni în cadrul cărora au fost abordate probleme de maxim interes pentru comunitatea ştiinţifică, precum şi articole despre activităţi ştiinţifice de importanţă naţională şi internaţională semnate de reprezentanţii mai multor instituţii academice.
   Download
   Elena Postolachi-Iarovoi

   Bibliografia Elena Postolachi-Iarovoi — protectoarea etnografiei naţionale se distinge prin valoarea etnografică deosebită exprimată în frumusețea portului popular şi a țesăturilor. Lucrarea conţine date despre viaţa şi activitatea ştiinţifică a doctorului în istorie şi profesorului universitar E. Postolachi-Iarovoi. Pe parcursul celor 45 ani a îmbinat armonios munca ştiinţifică, didactică şi organizatorică, contribuind la dezvoltarea etnografiei naţionale.


   Download
   Gheorghe Bobână
   Lucrarea Gheorghe Bobână. Biobibliografie. descrie eforturile ştiinţifice şi activitatea notoriului savant-filosof, doctor habilitat Gheorghe Bobână. Aria cercetărilor ştiinţifice cuprinde următoarele direcţii de cercetare: istoria filosofiei româneşti, istoria filosofiei universale, filosofia socială, filosofia ştiinţei, filosofia limbajului, teoria şi metodologia cercetării.
   Download
   Ştefan Topală
   O nouă lucrare bibliografică Ştefan Topală. Omul care face descoperiri oferă utilizatorilor posibilitatea documentării unui bogat material ce evidenţiază meritele deosebite în dezvoltarea activităţii ştiinţifice ale eminentului savant, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, colaborator ştiinţific principal al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Ştefan Topală. Structura lucrării reliefează materiale din activitatea sa în calitate de citolog şi botanist, citogenetician, cariosistematician, hibridizator şi pasionat cercetător al viţei de vie.
   Download
   Gheorghe Postolache
   Biobibliografia reprezintă un omagiu d-lui Gheorghe Postolache, doctor habilitat, profesor cercetător, şeful laboratorului Geobotanică şi Silvicultură ( Grădina Botanică / Institut), cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 de ani de la naştere. Lucrarea este elaborată de către colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „ Andrei Lupan” a AŞM. Alcătuitor : Valentina Gurieva; coordonator responsabil: dr. Aurelia Hanganu.
   Download
   Academicianul Gheorghe Duca
   Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” prezintă lucrarea bibliografică elaborată cu prilejul aniversării a 60 de ani a academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fondatorul Şcolii ştiinţifice Chimia Ecologică, inventator de talie mondială. Bibliografia este structurată pe compartimente: Curriculum vitae; monografii; manuale, lucrări metodico-didactice; articole ştiinţifice; materialele congreselor, conferinţelor; brevete de invenţii; participări la expoziţii internaţionale de invenţii şi tehnologii noi; lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri; lucrări sub redacţia academicianului; Gheorghe Duca – conducător şi consultant ştiinţific; personalia; participări la congrese, simpozioane, conferinţe. 1565 de înregistrări bibliografice sunt elaborate conform standardului în vigoare şi aranjate în ordine cronologică şi alfabetică.
   Download
   Silvicultura Moldovei
   La 2 februarie ONU a lansat anul 2011 Anul Internaţional al Pădurilor, în cadrul celei de-a noua Sesiuni al Forumului Naţiunilor Unite pentru Păduri (UNFF). Lansarea a fost făcută pentru a atrage atenţia omenirii de a administra, conserva şi dezvolta pădurile într-un mod sustenabil.
   Download
   Academicianul Boris Lazarenko
   Prezenta Biobibliografie este dedicată lui Boris Romanovici Lazarenko (11.11.1910-26.08.1979), academician, inginer, inventator de talie mondială, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, fondatorul şi primul director al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, savant care a descoperit o metodă de prelucrare a materialelor prin electroeroziune.
   Download
   Academicianul Simion Toma
   Simion Toma (n. 30 august 1936) este un specialist în domeniul agrochimiei și fiziologiei nutriţiei minerale a plantelor, care a fost ales ca membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Între anii 1986-1990 a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
   Download
   Academicianul Jacota Anatol (1941 – 2010)
   Alcătuitor şi culegere computerizată
   Tatiana Doibani, bibliotecar principal a BŞC „A. Lupan” a AŞM
   Download
   Membru titular al A.Ş.M. Maria DUCA
   Dr. habilitat în biologie, profesor universitar, Rector Universitatea A.Ş.M
   Download
   Academicianul Dumitru Ghiţu
   Academicianul Dumitru Ghiţu descr.
   Download
   Stepan Şveţ
   Activitatea creatoare a cercetătorului ştiinţific principal, doctor în ştiinţe chimice Stepan Şveţ.
   Download
   Academicianul Boris Gaina
   Academicianul Boris Gaina desc
   Download
   Academicianul Sveatoslav Moscalenco
   Academicianul Sveatoslav Moscalenco desc
   Download
   Academicianul Vsevolod Moscalenco
   Academicianul Vsevolod Moscalenco desc
   Download
   Fauna şi Ecologia Animalelor din Moldova
   Fauna şi Ecologia Animalelor din Moldova desc
   Download
   Problemele resurselor acvatice în Moldova
   Problemele resurselor acvatice în Moldova desc
   Download
   Influenţa adaosurilor (organice, anorganice, moleculare) asupra uniformităţii distribuirii metalelor
   Influenţa adaosurilor (organice, anorganice, moleculare) asupra uniformităţii distribuirii metalelor desc
   Download
   Academicianul Boris Matienco
   Academicianul Boris Matienco desc
   Download


   Bibliografii

   Bibliografii

   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download

   Buletine tematice

   Buletine tematice

   Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
   Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
   Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
   Download
   Ştiinţa în Moldova
   Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
   Download

   Indice bibliografic tematic

   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Alcatuitor: Valentina Gurieva
   Download
   Resursele Naturale al Republicii Moldova
   Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
   Download

   E - Bibliotecă

   E - Bibliotecă

   2011-08-27


   Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
   Detalii

   2011-07-20

   Radu Mihai CRIŞAN
   SPRE EMINESCU
   Detalii
   În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

   Infocentru

   Noutăți

   Academia.edu (2017-02-25)

   Academia.edu Detalii

   BiblioDivertis

   Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

   Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

   Articole

   Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
   (Chiosa Igor)

   Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

   Expoziții

   Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

   La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

   Despre bibliotecă

   Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

   • Liste 2016
   • Liste 2015
   • Liste 2014
   • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
   • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
    Nr. 11-12, 2014
   • Bibliografii recente
   • Pagina Web BiblioScientia
   • Achiziții noi
    luna Noiembrie, 2016

   Întreabă bibliotecarul   Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns   Parteneri

   În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

   Recomandăm

   Mesageria D&D
   Programul Cadru
   Academia de Știinte a Moldovei
   International Bookshop “Educational Centre”
   Despre bibliotecă Infocentru
   Scurt istoric
   Structura bibliotecii
   Program de activitate al bibliotecii
   Adresa bibliotecii
   Statut
   Regulament
   Regulament utilizare
   Săli de lectură și de calculatoare
   Tur virtual al bibliotecii
   Donație bibliotecii
   Achiziții publice
   Fondul de rezervă și schimb
   Premii și mențiuni
   Funcții vacante
   Pagina ecologică   AȘM în Presă
   Noutăți
   BiblioDivertis

   Articole
   Anunțuri
   Întrebări frecvente (FAQ)
   Resurse Web
   Galeria foto
   Revista BiblioScientia
   Personalități marcante
   © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
   Academia de Științe a Republicii Moldova
   Creat in