Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia Dimitrie Cantemir (2013).

Furdui, Teodor

Prim-vicempreşedinte AŞM, Savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Toderaş Ion

Toderaş Ion

Data şi locul naşterii:

17 august 1948 în satul Logăneşti, r-nul Hânceşti;

Studii:

1971  A absolvit Facultatea de biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova;

1976  A absolvit doctorantura la Institutul de Zoologie al AŞM.

Titluti ştiinţifice:

1979  Doctor în ştiinţe biologice;

1991  Doctor habilitat în ştiinţe biologice;

1992  Profesor universitar;

2000  Membru-corespondent al AŞM;

2004  Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice al AŞM;

2007  Membru titular (academician) al AŞM.

Activitatea de muncă şi experienţă managerială:

1971-1988 Cercetător ştiinţific de diferite niveluri la Institutul de Zoologie al AŞM;

1988-1998 Şef al Catedrei de Zoologie, transormată ulterior în Catedra de Zoologie şi Ecologie a USM (1998-2000);

1993-2006 Director al Institutului de Zoologie al AŞM;

2000-2005 Şef al Catedrei de Biologie Umană şi Animală a USM;

2008-prezent Director al Institutului de Zoologie al AŞM;

2009  Formarea şi edificarea Centrului (laboratorului) de excelenţă ,,Biologie Generală şi Moleculară" în cadrul Insitutului de Zoologie al AŞM.

Activitatea ştiinţifică şi editorială

Se axează pe direcţiile prioritare ale hidrobiologiei, zoologiei, ecologiei funcţionale şi ecofiziologiei animalelor acvatice şi terestre. A publicat peste 400 de lucrări ştiinţifice.

 Membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;

 Preşedinte al Consiliului ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor şi dr. habilitat la specialitatea ,,Zoologie";

 Membru al Comisiei de Experţi din cadru CNAA;

 Preşedinte al Comitetului organizatoric al Conferinţelor a IV- a, a V-a şi a VI-a ale Zoologilor din Rep. Moldova cu participare internaţională;

 Membru al grupului ,,Ecofiziologie" din Cadrul Asociaţiei Internaţionale a Ţărilor Dunărene;

 Redactor-şef adjunct al revistei Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii;

 Membru al Colegiului de redacţie a revistei internaţionale Hidrobiologia;

 Membru al Colegiului de redacţie a revistei Akademos;

 Membru al Colegiului de redacţie a a culegerii periodice ,,Ecological Studies, Hazards, Solutions";

 Membru al Colegiului de redacţie a periodicii ,,Romanian Revue of Applied Ecology;

 Membru al Colegiului de redacţie a Colecţiei Naţionale Rezervaţiile Ştiinţifice Republicii Moldova.

Distincţii, Titluri Onorifice

2000-prezent Preşedinte al Societăţii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova;

2007  ,,Inovator al anului 2007″, acordat de AŞM; ,,Inventator remarcabil" în cadrul Concursului Naţional pentru susţinerea ştiinţei şi a inovării ,,Econom  2007″;

2010-prezent Preşedinte al Consiliului Naţional UNESCO ,,Omul şi Biosfera" al Rep. Moldova;

 Reprezentant al Rep. Moldova la Reuniunea Paneuropeană a Convenţiei Internaţionale RAMSAR (Varna, Bulgaria) şi la Simpozionul UNESCO privind Politicile de mediu şi educaţie pentru dezvoltarea durabilă în regiunea Mării Negre (Bucureşti,România);

 Titlu de Comandor al Ordinului ,,Merite d invention"; de ,,Inventatorul anului" (Belgia);

 Doctor ,,Magna cum Laudae" al ULIM;

 Preşedinte al Centrului de educaţie ecologică din Moldova ,,J. Cousteau;

 Coordonator naţional al Salonului Internaţional de Invenţii de la Geneva, responsabil de prezentarea standului expoziţional al Republicii Moldova ;

 Medalii de aur, argint şi bronz la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia, România etc.

Bibliografie selectivă:

Monografii

Biostatistica / Elena Silitrari, Ion Toderaş, Andrei Silitrari [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM.  Ch. : CEP USM, 2010.  141 p.  ISBN 978-9975-70-982-8.

Histologia / Ion Melian, Ion Toderaş, Ludmila Cepurnov [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova.  Ch. : CE USM, 2001.  150 p. ISBN 9975-70-079-9.

Melian, Ion. Reptile (Sistematica, biologia, ecologia) / Ion Melian, Ion Toderaş, Victor Ciocârlan ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM.  Ch. : CEP USM, 2002.  75 p.  ISBN 9975-70-216-3.

Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; red. şt. : Ion Toderaş ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ.  Ed. a 2-a.  Ch. : Ştiinţa, 2010.  200 p.  (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 1).  ISBN 978-9975-67-721-9.

Toderaş, Ion. Modelarea matematică şi pronosticarea productivităţii secundare in ecosistemele acvatice / Ion Toderaş, Dorin Dumbrăveanu ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM.  Ch. : Ştiinţa, 1999.  91 p.

Articole

Baitchorov, Vladimir. Ecological risk value assessment as an index of water quality (on the example of Dnieper river) / Vladimir Baitchorov, Ion Toderaş, Adriana Miron // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2007.  Nr 3 (303).  P. 75-82.

Crivoi, Aurelia. Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală. Realizări şi perspective / Aurelia Crivoi, Ion Toderaş // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova.  Ch., 2006.  P. 61-72.

Detection of Babesia Sp. EU1 and Members of Spotted Fever Group Rickettsiae in Ticks Collected from Migratory Birds at Curonian Spit, North-Western Russia / A. Movila, H. V. Dubinina, O. O. Tolstenkov, I. Toderaş, A. N. Alekseev // Vector-borne and Zoonotic Diseases [online]. Mary Ann Liebert, Inc.  2010.  Vol. 10.  doi: 10.1089/vbz.2010.0043.

Diversitatea şi particularităţile diagnosticării viruşilor albinelor (Apis mellifera L.) piscicole / I. Toderaş, O. Moraru, A. Movilă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 1 (307).  P. 4-11.

Evoluţia ecosistemului lacului de baraj Cuciurgan (bazinul r. Nistru) în condiţiile presingului termic / I. Toderaş, M. Vladimirov, M. Vicol [et al.] // Lacurile de acumulare din România  tipologie, valorificare, protecţie.  Iaşi, 1997.  Vol. I.  P. 57-64.

Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective / Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Akademos.  2006.  Nr 2.  P. 21-26 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2006.  Nr 1 (298).  P. 4-12.

Heavy metal accumulation in the main groups of hydrobionts of Middle Dniester and Dubasari reservoir / Elena Zubcova, Ion Toderaş, Natalia Zubcova [et al.] // Analele şt. / Univ. Alexandru I. Cuza.  Iaşi, 2002.  P. 96-102.

Influenţa compuşilor coordinativi al selenului, cobaltului(III) şi bismutului(III) asupra productivităţii culturii Paramecium caudatum / Ion Toderaş, Elena Arcan, Aurelian Gulea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 3 (309).  P. 161-168.

Molecular markers in the phylogenetic and systematic studies of animals (Acaries and Insects) / Ion Toderaş, Alexandru Movilă, Maria Duca [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2006.  Nr 1 (298).  P. 119-129.

Properties of Accumulation of Trace Elements in the Freshwater Shrimp (Macrobrachium nipponense) during Ontogenesis / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Niran Muhammed [et al.] // Fisheries Development.  2000.  Vol. 23.  P. 151-155.

Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul hidrobiologiei şi ihtiologiei / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2006.  Nr 1 (298).  P. 104-109.

Rolul funcţional al populaţiilor nevertebratelor bentonice în migraţia biogenă a microelementelor / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Lucia Bileţchi [et al.] // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe chimico-biologice.  Ch., 1999. P. 137-140.

The seasonal dynamics of trace element and heavy metal accumulation in freshwater fish / Elena Zubcov, Ion Toderaş, Natalia Zubcov [et al.] // Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale.  Ch., 2001.  P. 208-215.

Starea actuală şi modificările posibile în componenţa diversităţii faunistice din Republica Moldova în rezultatul eventualelor schimbări climaterice / Ion Toderaş, Mircea Vicol, Andrei Munteanu [et al.] // Schimbarea climei  cercetări, studii, soluţii.  Ch., 2000.  P. 53-60.

Tendinţele în dezvoltarea sistemului reproductiv la femelele juveline a speciilor de peşti de importanţă economică în condiţiile actuale ale sectorului mijlociu a fl. Nistru / Ion Toderaş, Nina Fulga, Marin Usatîi [et al.] // Ecologia, evoluţia şi ocrotirea diversităţii regnului animal şi vegetal.  Ch., 2003.  . 246-254.

Toderaş, Ion. Aspecte biochimice ale inter-relaţiilor complexului parazit  gazdă / I. Toderaş, V. Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice.  1995.  Nr 2.  P. 32-38.

Toderaş, Ion. Aspectul structural-cantitativ al comunităţilor zoobentonice a ecosistemelor acvatice din bazinul hidrografic al râului Prut / Ion Toderaş, Mihail Vladimirov // . .   130 : . . .  , 2006.  P. 134-137.

Toderaş, Ion. Biogeochimia ecofiziologică a animalelor. Realizări şi perspective întru depăşirea provocărilor mileniului / Ion Toderaş // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică.  Ch., 2008.  P. 18-38.

Toderaş, Ion. Effect of Microelementes in the Fish Early Ontogenesis / Ion Toderaş, Elena Zubcov // Anale ştiinţifice ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe reale.  Chişinău, 1997.  P. 256-260.

Toderaş, Ion. Legităţile acumulării fosforului în ontogeneza moluştelor din apele dulcicole / Ion Toderaş, Nadejda Railean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole.  2004.  Nr 4 (295).  P. 25-35.

Toderaş, Ion. Metode de cuantificare a polimorfismului capacităţii de reproducere a tulpinii de P. caudatum Ehrnb. / Ion Toderaş, Elena Silitrari, A. Silitrari // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2005.  Nr 2 (297).  P. 71-74.

Toderaş, Ion. Polimorfismul moluştelor genului Dreissena (Mollusca, Bivalvia) din bazinul hidrografic al fluviului Nistru / Ion Toderaş, Veaceslav Reva, Valeria Chiroşca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2006.  Nr 1 (298).  P. 134-138.

Toderaş, Ion. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice / Ion Toderaş // Akademos.  2008.  Nr 1-2 (9).  P. 20-22.

(Acarinae, Ixodidae, Amblyomminae banks.)     -  / , , // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2011.  Nr 3 (315).  P. 99-106.

   / . . , , . .  [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 3 (309).  P. 4-22.

    (1988-1990 .) / . . , . . , . . [et al.] // Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale.  Ch., 2006.  P. 59-71.

, . .       / . . , . .  // Academician Leo Berg  125 years : col. of sci art.  Bendery, 2001.  . 62-65.

(La, Au, U, Cs, Ba, Na, Ce, Se, Sb, Hf, Th, Sc, Sm  )   Viviparus viviparus, Unio pictorum, Ceratophyllum demersum / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 2 (308).  P. 85-95.

Ixodes ricinus L. (Acarina, Ixodidae)      / . . , . . , . .  [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2006.  Nr 3 (300).  P. 91-98.

Dreissena polymorpha   13  / . . , . . , . .  [et al.] //  .  , 2008.  . 57-59.

(  ) / . , . , . [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2008.  Nr 3 (306).  P. 14-25.

        / . . , . . , . .  [et al.] // Academicianul P. M. Zhukovskii  120 ani : culeg. de art. şt.  Ch., 2008.  P. 153-160.

     / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 3 (309).  P. 88-101.

-   Rutilus rutilus heckeli  / . , , .  [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2011.  Nr 2 (314).  P. 140-145.

  Carassius auratus gibelio  Carassius auratus auratus Carassius auratus (L.) / . . , . . , [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2008.  Nr 1 (304).  P. 100-107.

  :  -  / . . , . . , . .  [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2009.  Nr 3.  P. 22-44.

  Dreissena polymorpha    / . . , . . , . .  [et al.] // Ecological studies, Hazards, Solutions.  2007.  Vol. 12.  . 51-53.

, . . -     -  / . . , . .  // Academician Leo Berg  125 years : col. of sci art.  Bendery, 2001.  . 110-112.

  . . 1.      / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2007.  Nr 2 (302).  P. 102-114.

, .  (Diptera: Culicidae) : -   / . , . , . .  // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2011.  Nr 2 (314).  P. 19-34.

-   Hypophthalmichthys molitrix (Val.)      / . . , . . , . .  [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2005.  Nr 1 (296).  P. 100-107.

Personalia

Furdui, Teodor. Şcoala hidrobiologică a academicianului Mihail Iaroşenko şi a membrului corespondent Ion Toderaş / Teodor Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole.  2001.  Nr 1.  P. 73-75.

Munteanu, Andrei. Excelent explorator şi mentor în dezvoltarea ştiinţei zoologice / Andrei Munteanu, Mircea Vicol, Laurenţia Ungureanu // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ion Toderaş.  Ch., 2008.  P. 13-17.

Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea acad. Ion Toderaş) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  2008.  Nr 1 (304).  P. 181-185.

Toderaş, Ion // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 1961-2006 : Dicţ.  Ch. : Ştiinţa, 2006.  P. 267-268.

Toderaş, Ion // Profesorii Universităţii de Stat din Moldova. 1946-2001 : Dicţ.  Ch. : CE USM, 2001.  P. 202-203.Linkuri utile:

http://www.asm.md/?go=detalii-membri&n=109&new_language=0Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in