Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Casian, Anatolie

Savant recunoscut în domeniul fizicii şi matematicii, profesor universitar, doctor habilitat în fizică şi matematică.

Lupan, Andrei

Stă răstignit poetul pe cuvinte şi nimeni de acolo nu-l coboară...(Serafim Belikov)

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Cojocaru Svetlana

Cojocaru Svetlana

Data şi locul naşterii:

26 iulie 1952, în satul Butuceni, raionul Râbniţa.

Studii:

1969 — a absolvit şcoala medie nr. 1 din oraşul Râbniţa;

1974 — a urmat Facultatea de matematică şi cibernetică (actualmente: matematică şi informatică) a Universităţii de Stat din Moldova;

1974 — lucrează la Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) al AŞM;

Titluri ştiinţifice:

1982 — titlul de doctor în ştiinţe fizico-matematice în urma susţinerii tezei la Institutul de Cibernetică din Kiev;

1993 — conferenţiar cercetător, CNAA;

2007 — titlul de doctor habilitat în informatică în urma susţinerii tezei la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1974-1976 — inginer-programator, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1976-1980 — doctorand, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1978-1984 — inginer-programator superior, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1984-1991 — cercetător superior, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1992-1999 — cercetător coordonator, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1999-2006 — secretar ştiinţific, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

2006-2010 — vicedirector pentru ştiinţă, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

2010-prezent — director, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

— vicepreşedinte al Societăţii Matematice din Moldova;

— preşedinte al comisiei de stat de examinare la Universitatea Tehnică a Moldovei;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

A participat la numeroase conferinţe internaţionale de specializare şi cercetare în România, Rusia, Franţa, Italia, Suedia. Este autoarea a peste 160 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, co-editor al unei culegeri publicate în ţară şi peste hotare la prestigioasele edituri Springer, IOS Press etc.

1993 — participant la fondarea revistei ,,Computer Science Journal of Moldova«, fiind editor executiv, apoi editor şef adjunct;

1993-2007 — secretar ştiinţific al consiliului ştiinţific specializat DH 01-01.05.04-03 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM;

2007-iunie 2012 — conduce seminarul de profil , specialităţile 01.05.01 şi 01.05.04.

2012 — preşedinte al comisiei de experţi CNAA în domeniul informaticii;

— a fost editor invitat al «Revistei de inventică» (Iaşi);

— este membru al colegiilor de redacţie ale revistelor «BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience» (Bacău);

— Membru al comisiei Academiei Române pentru informatizarea limbii române;

— membru al colegiului de redacție al revistei «Revista Română de Automatică şi Informatică» (Bucureşti);

— membru al colegiului redacţional al revistei de cultură «Curtea de la Argeş»;

— co-autoare a mai multor articole a revistei ,,Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.Matematica";

— co-autoare a mai multor articole a revistei ,,Computer Science Journal of Moldova";

Distincţii, Titluri Onorifice:

2003 — Premiul Institutului de Matematică şi Informatică A.Ş.M. pentru cele mai bune lucrări ştiinţifice;

2002 — Diploma de onoare a Prezidiului A.Ş.M.

2004 — Diploma de onoare a Prezidiului A.Ş.M.

2006 — Diploma Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice;

2007 — Premiul Institutului de Matematică şi Informatică A.Ş.M. pentru cele mai bune lucrări ştiinţifice;

2011 — Laureat al Premiului Naţional;

2012 — Diploma Meritul Academic;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Backelin, J. Mathematical computations using Bergman / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski. — Lund (Sweden), 2005. — 206 p. — ISBN 91-631-7203-8. — http://servus.math.su.se/bergman/manual.html

Cojocaru, Svetlana. Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova / Svetlana Cojocaru, C. Gaindric. — Ch. : s.n., 2003. — 95 p.

Computational Commutative and Non-Commutative Algebraic Geometry / ed. by Svetlana Cojocaru, G. Pfister, V. Ufnarovski. — Amsterdam : IOS Press, 2005. — 325 p. — (NATO science series. Ser. III. Computer and Systems Sciences ; vol. 196).

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinte a Moldovei / Svetlana Cojocaru, red. — Ch. : s. n., 2000. — 80 p.

Articole

Alhazov, A. Modelling Inflections in Romanian Language by P Systems with String Replication / A. Alhazov, A. Boian, Svetlana Cojocaru // Tenth Workshop on Membrane Computing, WMC10, Curtea de Arges, Romania, 24-27 Aug. 2009 : proc. — Sevilla (Spain), 2009. — P. 116-128. — http://www.gcn.us.es/files/full_volume.pdf

Application of P system models in computer linguistics / A. Alhazov, L. Boian, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // International Workshop on Intelligent Information Systems, 13-14 Sept. 2011 : proc. — Ch., 2011. — P. 101-104.

Applications Based on Reusable Linguistic Resources / E. Boian, O. Burlaca, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Multilinguality and Interoperability in language Processing with Emphasis on Romanian. — Bucureşti, 2010. — Vol. 1. — P. 461-475.

Backelin, J. BERGMAN / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski // Computer Algebra Handbook. — Dordrecht, 2003. — P. 349-352.

Backelin, J. The Computer Algebra Project Bergman: Current State / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski // Commutative Algebra, Singularities and Computer Algebra. — Dordrecht, 2003. — P. 75-101.

Burtseva, L. Images and rules based decision support system in ultrasound examination of abdominal zone / L. Burtseva, C. Gaindric, Svetlana Cojocaru // Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Ser. IV. — 2011. — Vol. 34. — P. 173-184.

Cojocaru, Svetlana. Computational Environment Generation for Computer Algebra Systems / Svetlana Cojocaru // Studies in Informatics and Control. — 2008. — Vol. 17, Nr 2. — P. 231-236. — http://sic.ici.ro/sic2008_2/art10.php

Cojocaru, Svetlana. Derivational morphology mechanisms in automatic lexical information acquisition / S. Cojocaru, E. Boian, M. Petic // Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference (KEPT) 2009, Cluj-Napoca, 2-4 Jul. 2009 : proc. — Cluj-Napoca, 2009. — P. 25-32.

Cojocaru, Svetlana. Integrity and correctness checking of a lexical database / S. Cojocaru, A. Colesnicov, L. Malahova // Computer Science Journal of Moldova. — 2006. — Vol. 14, Nr 1. — P. 138-151.

Cojocaru, Svetlana. Providing Modern Software Environments to Computer Algebra Systems / S. Cojocaru, L. Malahova, A. Colesnicov // Lecture Notes in Computer Science. — 2006. — Vol. 4194 : Computer Algebra in Scientific Computing. — P. 129-140

Cojocaru, Svetlana. Stages in automatic derivational morphology processing / S. Cojocaru, E. Boian, M. Petic // Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference (KEPT) 2009, Cluj-Napoca, 2-4 Jul. 2009 : proc. — Cluj-Napoca, 2009. — P. 97-104.

Cojocaru, Svetlana. The assesment of the inflexion models for Romanian / Svetlana Cojocaru // Computer Science Journal of Moldova. — 2006. — Vol. 14, Nr 1. — P. 103-112.

Dictionary Search and Update by P Systems with String-Objects and Active Membranes / A. Alhazov, S. Cojocaru, L. Malahova, Yu. Rogozhin // International Journal of Computers, Comunications & Control (IJCCC). — 2009. — Vol 4, Nr 3. — P. 206-213.http://www.journal.univagora.ro/?page=article_list&volume=IV&nr=3

Dictionary Search and Update by P Systems with String-Objects and Active Membranes / A. Alhazov, S. Cojocaru, L. Malahova, Yu. Rogozhin // Seventh Brainstorming Week on Membrane Computing, Sevilla, 2-6 Feb. 2009 : proc. — Sevilla, 2009. — Vol. I. — P. 1-8. — http://www.gcn.us.es/7BWMC/volume/06_DictArtiom.pdf

Digital divide: A glance at the problem in Moldova / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges. — Hershey ; London, 2006. — P. 77-115

Digital divide: A glance at the problem in Moldova / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. — New York, 2008. — Vol. IV, Ch. 5.21. — P. 2531-2565. — doi: 10.4018/978-1-59904-949-6.ch183

Digital divide: Introduction to the problem / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges. — Hershey ; London, 2006. — P. 57-76.

Digital divide: Introduction to the problem / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. — New York, 2008. — Vol. I, Ch. 1.6. — P. 74-90. — doi: 10.4018/978-1-59904-949-6.ch006.

How to meet user needs by generating report on scientific publications in IAS IMCS / E. Boian, N. Bruc, S. Cojocaru [et al.] // International Workshop on Intelligent Information Systems, 13-14 Sept. 2011 : proc. — Ch., 2011. — P 123-126.

Investigations on Natural Computing in the Institute of Mathematics and Computer Science / A. Alhazov, E. Boian, L. Burtseva, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Computer Science Journal of Moldova. — 2010. — Vol. 18, Nr 2. — P. 101-138.

Joining bio-inspired and quantum approaches in computer algebra and computer linguistics / A. Alhazov, L. Burtseva, S. Cojocaru [et al.] // Twelfth International Conference on Membrane Computing (CMC12), Fontainebleau, France, 23-26 Aug. 2011 : proc. — Paris, 2011. — P. 471- 478.

Lexical Resources for Romanian: Creation, Word inflection, Checking / S. Cojocaru, E. Boian, C. Ciubotaru [et al.] // Revista de Inventica. — 2006. — Vol. 10, Nr 53. — P. 27-32.

Management of research organization: informational support / N. Bruc, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Ser. IV. — 2011. — Vol. 34. — P. 185-200.

Modelling Inflections in Romanian Language by P Systems with String Replication / A. Alhazov, E. Boian, S. Cojocaru, Yu. Rogozhin // Computer Science Journal of Moldova. — 2009. — Vol. 17, Nr 2. — P. 160-178.

Solving PP-Complete and #P-Complete Problems by P Systems with Active Membranes / A. Alhazov, L. Burtseva, S. Cojocaru, Yu. Rogozhin // Lecture Notes in Computer Science. — 2009. — Vol. 5391. — P. 108-117. — http://www.springerlink.com/content/d2w18l6067254726/

SONARES-A decision support system in ultra sound investigation / L. Burtseva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Computer Science Journal of Moldova. — 2007. — Vol. 15, Nr 2. — P. 153-177.

SonaRes — Diagnostic decision support system for ultrasound examination / L. Burtseva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // E-Health and Bioingineering — EHB 2011 : Intern. Conf., 24-26 Nov. 2011 : proc. — Iasi, 2011. — P. 239-242.

Summary of Researches being Performed in the Institute of Mathematics and Computer Science on Computer Science and Information Technologies / A. Alhazov, E. Boian, L. Burtseva, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Computer Science Journal of Moldova. — 2008. — Vol. 16, Nr 2. — P. 298-320.

Ultrasonographic diagnostics system SonaRes: concept and prototype of user-interface / S. Cojocaru, C. Gaindric, E. Jantuan [et al.] // Advanced information and telemedicine technologies for health — AITTH-2008 : II Intern. Conf., 1-3 Oct. 2008. — Minsk, 2008. — P. 41-46.

Personalia


Linkuri utile:

http://www.math.md/people/cojocaru-svetlana/-/

http://www.publika.md/guvernul-a-desemnat-lauriatii-premiului-national-afla-numele-lor_450381.html

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4939&m=14&new_language=0Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop “Educational Centre”
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in