Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Culiuc, Leonid

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Furdui, Teodor

Prim-vicempreşedinte AŞM, Savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Alexandru Teleuţă

Alexandru Teleuţă

Data şi locul naşterii:

31 octombrie 1952 s. Oziornoe (fosta comună General Averescu), r. Izmail, reg. Odesa.

Studii:

1969 — a absolvit şcoala medie din satul natal;

1974 — a absolvit Facultatea de Agronomie a fostului Institut Agricol „M.Frunze” din or. Chişinău;

1975-1978 — face aspirantura la Institutul Unional pentru Fitotehnie „N. I. Vavilov” (Leningrad);

Titluri ştiinţifice:

1978 — dr. hab. în ştiinte biologice, Institutul Unional pentru Fitotehnie „N. I. Vavilov” (Leningrad);

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1975-1978— cercetător ştiinţific la Institutul de cercetări „Porumbeni”;

1978 — cercetător ştiinţific la Grădina Botanică a AŞM;

— profesor la Universitatea AŞM şi la Universitatea de Stat din Moldova.

Distincţii, titluri onorifice:

— Titlul Onorific „Om Emerit”;

— diplomă de merit (Guvernului Rep. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea din Bucureşti etc.);

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Monografii

Plante cu flori — III. Clasa Liliopsida: Subclasele: Alismatidae, Liliidae, Arecidae / aut.-coord. : Al. Ciubotaru, Gh. Postolache, Al. Teleuţă ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. — Ed. a 2-a. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. — 184 p. — (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 4). — ISBN 978-9975-67-719-6.

Plante medicinale / Al. Teleuţă, M. Colţun, C. Mihailescu [et al.]. — Ch. : Litera AVN, 2008. — 334 p. — ISBN 978-9975-74-009-8.

Poluarea şi dezvoltarea plantelor lemnoase : [studiu] / Al. Teleuţă, A. Palancean, E. Alexandrov [et al.] ; Inst. Grădina Botanică al Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. — Ch. : Iunie Prim, 2008. — 53 p. — ISBN 978-9975-9780-9-5.

Republica Moldova: Al patrulea raport naţional cu privire la diversitatea biologică / Al. Teleuţă, A. Munteanu, Gh. Postolache [et al.]. — Ch. : S. n., 2010. — 70 p. — ISBN 978-9975-80-320.

Articole

Aspecte ale tehnologiei de producere a marcotelor de levănţică în scopul fondării plantaţiilor industriale / M. Colţun, Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă [et al.] // Rev. Botanică. — 2012. — Vol. 4, Nr 1 (5). — P. 90-95.

Ciubotaru, Al. Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova — 60 ani de activitate / Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă // Akademos. — 2010. — Nr 2 (17). — P. 89-93. — http://www.akademos.asm.md/files/Gradina%20botanica%20a%20academiei%20de%20stiinte%20a%20republicii%20moldova.pdf

Ciubotaru, Al. Grădina Botanică (Institut) a AŞM la 60 de ani de cercetări ştiinţifice şi 38-de la începutul construcţiei capitale şi verzi : (1950-2010) / Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă, M. Colţun // Rev. Botanică. — 2010. — Vol. 2, Nr 2. — P. 9-22.

Componenţa floristică şi fitogenotică din Rezervaţia Peisagistică Căbăeşti-Pîrjoteni : [Călăraşi] / Şt. Lazu, Al. Teleuţă, E. Alexandrov [et al.] // Rev. Botanică. — 2010. — Vol. 2, Nr 2. — P. 107-121.

Fitocenotaxonomia pădurilor termofile de gorun cu cărpiniţă din Republica Moldova / Şt. Lazu, S. Vasile, Al. Teleuţă [et al.] // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 2. — P. 44.

Grădina Botanică / Al. Teleuţă, E. Alexandrov, Al. Ciubotaru [et al.] ; Inst. Grădina Botanică al Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. — Ch. : S. n., 2008. — 15 p.

Istoricul cercetării floristice / prelucrat de Valentina Cantemir, Al. Teleuţă // Flora Basarabiei (plantele superioare spontane). — Ch., 2011. — Vol. 1. : Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. — P. 57-68.

Pajiştile de luncă cu habitat sodic din Republica Moldova / Şt. Lazu, Al. Teleuţă, L. Talmaci [et al.] // Rev. Botanică. — 2012. — Vol. 4, Nr 1 (5). — P. 9-22.

Postolache, Gh. Aria protejată potenţială ,,Tamarix-Vâlcele" : [din Ocolul silvic Leova] / Gh. Postolache, A. Miron, Al. Teleuţă // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 1. — P. 35-39.

Reacţia vegetaţiei silvice din rezervaţia ştiinţifică ,,Codrii" la impactul climateric al secetei din anul 2007 / Şt. Lazu, S. Vasile, Al. Teleuţă [et al.] // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 3. — P. 38-41.

Sistemele de bioretenţie — criterii de selectare şi monitorizare / P. Pop (Boancă), M. Dîrja, Al. Teleuţă [et al.] // Rev. Botanică. — 2011. — Nr 3 (4). — P. 98-104.

Teleuţă, Al. Albăstriţa comună / Al. Teleuţă, M. Colţun, N. Ciocârlan // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 4. — P. 48-49.

Teleuţă, Al. Conservarea biodiversităţii / Al. Teleuţă, E. Alexandrov, A. Begu // Starea mediului în Rep. Moldova în anii 2007-2010 : (Raport Naţional). — Ch., 2011. — P. 117-122.

Teleuţă, Al. Constituirea reţelei ecologice naţionale în Republica Moldova / Al. Teleuţă, E. Alexandrov // Rev. Botanică. — 2011. — Nr 3 (4). — P. 13-26.

Teleuţă, Al. Educarea şi conştientizarea în domeniul conservării diversităţii biologice în Republica Moldova /Al. Teleuţă, E. Alexandrov // Rev. Botanică. — 2011. — Nr 3 (4). — P. 112-122.

Teleuţă, Al. Modelarea arborilor şi arbuştilor (topiar) / Al. Teleuţă, E. Alexandrov // Rev. Botanică. — 2011. — Nr 3 (4). — P. 105-111.

Teleuţă, Al. Starea florei şi vegetaţiei / Al. Teleuţă, E. Alexandrov, A. Begu // Starea mediului în Rep. Moldova în anii 2007-2010 : (Raport Naţional). — Ch., 2011. — P. 108-110.

Validarea ariilor naturale protejate / Gh. Postolache, Al. Teleuţă, A. Munteanu [et al.] // Rezervaţia Codrii — 40 de ani. — Ch., 2011. — P. 315-318.

Personalia

Savant, manager şi militant al lumii vegetale: Alexandru Teleuţă Ştefan la 60 de ani / Gh. Duca, T. Furdui, I. Guceac [et al.] // Rev. Botanică. — 2012. — Vol. 4, Nr 1 (5). — P. 119-123.

http://www.gradinabotanica.asm.md/node/211


Linkuri utile:

http://www.gb.asm.md/node/140

http://asm.md/index.php?go=detalii_sectii&n=12&struct2=1&sec=11&new_language=0

http://www.gb.asm.md/node/14


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in