Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Cemortan, Leonid

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Kidel, Alexandru

Alexandru KIDEL (n. 28 octombrie 1904, Chişinău 10 martie 1986, Chişinău), bibliolog şi propagator al cărţii ştiinţifice, istoric şi istoric literar din Republica Moldova.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Kidel Alexandru

Kidel Alexandru

Alexandru KIDEL (n.28octombrie1904, Chişinău 10martie1986, Chişinău), bibliolog, istoric şi istoric literar din Republica Moldova.

După absolvirea Liceului debăieţinr. 2. M. Eminescu din Chişinău dă admiterea laFacultatea deDrept aUniversităţiiAl. I.Cuza din Iaşi (19251928). Studiază apoi laInstitutul Pedagogic deStat din Chişinău (19481952), Facultatea deIstorie şi Filologie (19481952). Cunoştea limbile română, franceză, germană şi rusă.

În anii 19291940 a practicat avocatura laChişinău şi Leova. În anii 19401941 activează în calitate debibliograf labiblioteca Institutului deIstorie, Limbă şi Literatură aAcademieide Ştiinţe aMoldovei. În perioada 19411944 a fost evacuat în Tadjikistan.

Revenind laChişinău (1944) activează în caliatate decercetător ştiinţific inferior laInstitutul deIstorie, Limbă şi Literatură. La1 noiembrie 1944este numit în funcţia dedirector albibliotecii Institutului, mai apoi director albibliotecii Secţieide Ştiinţe Socioumane aAcademieide Ştiinţe aMoldovei (19611963), care ulterior astat labaza organizării bibliotecii academice. Şi-a continuat activitatea în calitate debibliotecar principal în Secţia decompletare aBibliotecii Ştiinţifice Centrale aAŞM. Acontribuit laoraganizarea Bibliotecii AŞM şi lacompletarea fondurilor cucărţi şi publicaţii periodice ceserefereau lacultura, literatura, viaţa socială şi politică aBasarabiei. Este autorul apeste 50de publicaţii ştiinţifice. Cele mai reprezentative sunt: Contribuţii labibliografia social-economică basarabeană (1930); Lacurtea Ţărilor Rusiei: Contesa Roxandra Edling-Sturdza (1934); Maria Cantemir: femeia cea mai cultă din epoca lui Petru cel Mare (1934).

S-a exprimat laelaborarea unui şir debibliografii: ZamfirC. Arbure: bibliogr. scrierilor sale (1936); , : (19471957): . . (1957); : . (1960); : . . (1967); ͠ [19571961] (1967).

Distincţii: Medalia Pentru vitejie în muncă în anii Marelui război pentru apărarea Patriei 19411945. Diploma deOnoare aPrezidiului Academieide Ştiinţe.

Bibliografie selectivă:

Cărţi şi studii

1. Kidel, Alexandru. Contribuţii labibliografia social-economică basarabeană. Ch.:Tipogr. Carmen Sylva, 1930. 17p.

2. Kidel, Alexandru. Lacurtea Ţărilor Rusiei: Contesa Roxandra Edling-Sturdza. Ch.:Tipogr. Tiparul Moldovanesc, 1934. 19p.

3. Kidel, Alexandru. Maria Cantemir: femeia cea mai cultă din epoca lui Petru cel Mare. Ch.,1934. 30p.

4. , . Р/A. , .; .: .. .,1968. 32.

Bibliografii

5. Kidel, Alexandru. Indicele bibliografic alrevistei Octombrie peanii 19311956 / A. Kidel, L.Guţul; red.: S.Cibotaru. Ch.,1967. 160p.

6. Kidel, Alexandru. ZamfirC. Arbure: bibliogr. scrierilor sale. Ch.:Ed. Carmen Sylva, 1936. 12p.

7. , . : . ./ ..: . , 1967. 40.

8. , . ͠ (19571961): .3. . /.; .. , 1967. 98.

9. , . --- : ./., .. .,1959. 34.

10. , . : . Р/., .. .:, 1960. 16.

11. , : (19471957): . ./ .: ., ., .. .;., 1957. 93.

Articole

12. Kidel, Alexandru. Alexandru Plămădeală // Nistru. 1958. Nr10. P.156158; . 1958. Nr10. P.156158.

13. Kidel, Alexandru. Cantemiriana laBiblioteca Academieide Ştiinţe aR.S.S.M. // Nistru. 1973. Nr10. P.142144.

14. Kidel, Alexandru. Cultura Moldovei în adoua jumătate aveacului XIX// IstoriaR.S.S. Moldoveneşti: Vol. 1/A.Kidel, I.Ciobanu. Ch.,1954. P.548568.

15. Kidel, Alexandru. Decabriştii şi masonii din Basarabia // Viaţa românească. 1934. Nr 1516. P.8488.

16. Kidel, Alexandru. Eduard Bagriţchi: 25de ani din ziua morţii // Nistru. 1959. Nr2. P.57158.

17. Kidel, Alexandru. Ian Kohanovski: 375de ani delalanaştere // Nistru. 1959. Nr6. P.158159.

18. Kidel, Alexandru. Istoriografia rusă postrevoluţionară // Viaţa românească. 1935. Nr1. P.4453.

19. Kidel, Alexandru. Legăturile deveacuri între Moldova şi Moscova // Octombrie. 1947. Nr2. P.96101.

20. Kidel, Alexandru. Maria Cantemir: Crâmpeie debiografie // Femeia Moldovei. 1973. Nr10.P.11.

21. Kidel, A. Mărturii ale trecutului // Cultura Moldovei. 1957. 20ian.P.2.

22. Kidel, Alexandru. Mihail Andriescu: 25de ani din ziua morţii // Nistru. 1959. Nr9. P.156157.

23. Kidel, Alexandru.O încercare derobirea ţăranului basarabean // Viaţa românească. 1935. Nr 56. P.7581.

24. Kidel, Alexandru. Ovanes Tumanean: 90de ani din ziua naşterii // Nistru. 1959. Nr2. P.158159.

25. Kidel, Alexandru. Poet alclasei muncitoare: Dumitru Neculţa: [100de ani delanaştere] // Nistru. 1959. Nr10. P.153154.

26. Kidel, Alexandru. Poezia revoluţionară moldovenească // Octombrie. 1940. Nr4. P.5055.

27. Kidel, Alexandru. Puşkin şi decabriştii în Basarabia // Octombrie. 1945. Nr2. P.110121.

28. Kidel, Alexandru. Unpoet popular: Anton Pann // Nistru. 1959. Nr9.

29. Kidel, Alexandru. Unscriitor realist: Nicolae Filimon // Nistru. 1960. Nr3. P.159160.

30. Kidel, Alexandru. Urmaşii lui Dimitrie Cantemir în Rusia // Octombrie. 1945. Nr1. P.127133.

31. Kidel, Alexandru. Hristo Botev în Basarabia: 110ani delanaştere // Nistru. 1958. Nr3. P.155156.

32. Kidel, Alexandru. ZamfirC. Rali-Arbure: (18481933) // Istoria literaturii moldoveneşti: Vol. 1. Ch.,1958. P.531542.

33. , . : 60- . . // . 1975. Nr12. P.141142.

Alcătuitor, redactor, traducător

34. Arbure, Zamfir. Opere alese/ pref. şi coment. deA. Kidel. Ch.:Şcoala sovietică, 1957. 423p.

35. Crăsescu, Victor. Opere alese/ alcăt şi pref. deA. Kidel. Ch.:Cartea Moldovenească, 1960. 422p.

36. Crăsescu, Victor. Opere/st. introd. deE. Levit; îngrij. text. şi coment. deA. Kidel. Ch.:Cartea Moldovenească. 1974. 464p.

37. Milescu Spătarul, N. Siberia şi China/ trad. dinlb. rusă deV. Soloviov şiA.Kidel; subred. luiG.Bogaci; cuv. înainte deE. Russev. Ch.:Şcoala sovietică, 1965. 391p.

38. Nacco, Olga. Din trecutul Basarabiei: schiţe şi povestiri/ trad. dinlb. rusă deN. Bătrânu; alcăt.: A.Kidel. Ch.:Cartea Moldovenească, 1976. 260p.

39. Nencev, Teodor. Poezii/ alcăt.: A.Kidel; pref. deS. Cibotaru. Ch.:Cartea Moldovenească, 1967. 423p.

40. Şpac, Ion. Scriitorii Moldovei Sovietice: ind. biobibliogr./ subred. luiV.Coroban şiA.Kidel. Ch.:Cartea Moldovenească, 1969. 435p.

41. Turghenev, Ivan. Apele primăverii/ trad. deA. Kidel. Ch.:Şcoala sovietică, 1951. 137p.

Referinţe critice

42. Şpac, Ion. Alexandru Kidel omdecultură // Biblioteca academică 19282003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări)/ Acad. de Şt. AMoldovei, Bibl. Şt. Centrală. Ch.,2003. P.128133.

43. Şpac, Ion. Alexandru Kidel sau viaţa unui cărturar // Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. Ch.,2005. P.235240.

, . // , . , , . .,1984. P.6869.


Linkuri utile:
www.bnrm.md


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in