Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Goma, Paul

Cel mai cunoscut disident din timpul României comuniste și unul dintre cei mai cunoscuți scriitori postbelici.

Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Grosul Iachim

Grosul Iachim

Iachim Grosul istoric, doctor în ştiinţe istorice (1955), profesor universitar (1957), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S. (1966), Om emerit în ştiinţe din R.S.S.M. (1967), laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M. (1972), decorat cu Ordinul Lenin şi două Ordine Drapelul Roşu de Mucă, Ordinul Prietenia popoarelor şi mai multe medalii.
S-a născut la 21 septembrie 1912 în s. Caragaş, r-nul Slobozia. După absolvirea In-tului Pedagogic din Tiraspol (1937) a lucrat în calitate de lector, apoi decan al Facultăţii de Istorie a acestui in-t. În timpul Marelui război pentru apărarea Patriei a fost director de şcoală medie, apoi lector la Facultatea de Istorie a In-tului Pedagogic evacuat la Buguruslan.
În 1944 susţine teza de doctor în ştiinţe istorice. După război este numit decan la In-tul Pedagogic din Chişinău. Între anii 1946-1959 îndeplineşte funcţia de decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie, şeful Catedrei de Istorie a U.R.S.S. la Universitatea de Stat din Moldova.
În 1947 este numit director-adjunct al Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifice - Filiala Academiei de Ştiinţe a URSS. Din 1949 a fost vice-preşedinte, ulterior preşedinte (februarie 1954) al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. În anul 1955 îşi susţine teza de doctor habilitat în istorie, iar în 1957 i se conferă gradul didactic de profesor universitar.
Este unul dintre autorii concepţiei şi proiectului de transformare a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. în Academie de Ştiinţe a R.S.S.M. La 30 decembrie 1958, prin reorganizarea Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, doctorul în istorie Iachim Grosul a devenit director al Institutului de Istorie.
La data de 1 august 1961 a devenit membru titular al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti. În ziua următoare, a fost ales preşedinte al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, îndeplinind această funcţie până în 1976.
În anul 1966 este ales ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S. În perioada 1949-61 a fost preşedinte al Societăţii republicane şi vice-preşedinte al Asociaţiei Unionale Ştiinţa, iar din 1967 redactor-şef al Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti (ECM). Membru al Comitetului pentru premiile Lenin în domeniul ştiinţei şi tehnicii de pe lângă Sovietul Miniştrilor al U.R.S.S., membru al Comisiei superioare de atestare, membru al Comitetului republican pentru premiile de stat al R.S.S.M. în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
Iachim Grosul este unul dintre iniţiatorii şi organizatorii mai multor instituţii de cercetări ştiinţifice din R.S.S.M. A contribuit la studierea istoriei Moldovei din sec. XIX. În lucrările sale tratează problema dezvoltării social-economice a Basarabiei în perioada de până la reformele burgheze din deceniul şapte al secolului XIX. A publicat peste 280 de lucrări ştiinţifice despre istoria poporului moldovenesc în sec. XIX.
Iachim Grosul s-a stins din viaţă la 28 septembrie 1976. . A fost înmormântat în Cimitirul Ortodox Central din Chişinău.
În anul 2004, lui Iachim Grosul i-a fost dedicată o monedă comemorativă de argint cu o valoare nominală de 100 ruble transnistrene, emisă într-un tiraj de 1000 piese. Această mondedă face parte din seria "Oameni de seamă ai Transnistriei".

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ :
CĂRŢI :

 1. , . (1812-1861 .) : . . . . / . - . ., 1955. 29 .
 1. , . (1812-1861 .) . . : ., 1956. 399 .

Recenzii:
, . // . . 1956. 16 .
, . / . , . , . // . 1956. Nr 9. P. 65-72.

 1. , . 60-70- XIX / . : ., 1956. 269 ., 1 .

Recenzie:
, . // . 1957. Nr 1. P. 67-71.

 1. XIV-XVIII : [. ] / . . . . . : ., 1950. 255 . . : , ., , ., , . [et. al.].

Recenzie:
, . // . . . . ., 1951. Nr 2. P. 185-187.

ARTICOLE :

 1. Grosul, Ia. Basarabia în alcătuinţa Rusiei în jumătatea întâi a veacului XIX // Moldova soc. 1947. 20 sept.
 2. Grosul, Ia. Basarabia până la unirea cu Rusia : [135 de ani de la unirea Basarabiei cu Rusia] // Moldova. soc. 1947. 29 apr.
 3. Grosul, Ia. Dezvoltarea capitalismului în Moldova în jumătatea a 2-a a veacului XIX // Moldova soc. 1949. 6 apr.; 13 mai.; 25 iun.
 4. Grosul, Ia. Înfloreşte cultura Moldovei // Moldova soc. 1951. 30 mart.
 5. Grosul, Ia. Lupta antiiobăjistă a ţărănimii basarabene în prima treime a veacului XIX // Însemnări ştiinţifice / Universitatea de Stat din Chişinău. 1955. T. 16. P. 31-68.
 6. Grosul, Ia. Mişcarea ţărănească în Moldova în perioada de după reformă // Însemnări ştiinţifice / In-tul de istorie, limbă şi lit. Baza Mold. de cercetări şt. a AŞ a U.R.S.S. 1947. T. 1. P. 5-20.
 7. Grosul, Ia. Oraşul institutelor // Moldova soc. 1950. 23 aug.
 8. Grosul, Ia. Pentru dezvoltarea de mai departe a ştiinţei // Moldova soc. 1949. 27 ian.
 9. Grosul, Ia. Pentru o pace trainică // Moldova soc. 1949. 2 oct.
 10. Grosul, Ia. Războiul ruso-turc din 1806-1812 şi unirea Basarabiei cu Rusia // Moldova soc. 1947. 8 iul.
 11. Grosul, Ia. Slobozirea Moldovei de sub jugul feodal-turcesc şi unirea ei cu Rusia // Octombrie. 1949. Nr 6. P. 81-88.
 12. Grosul, Ia. Sarcinile mari ale ştiinţei // Moldova soc. 1954. 14 mart.
 13. Grosul, Ia. Ştiinţa sovietică la straja păcii // Moldova soc. 1951. 21 oct.
 14. , . XIX . // . . . -. 1955. .16. . 31-67.
 15. , . ( 40- ) / . , . // . 1957. Nr 10. P. 21-31.
 16. , . 25 / . , . , . // . . (- . . . . . ). 1950. . 3. . 5-28.
 17. , . // . . . . 1953. Nr 3-4. . 127-132.
 18. , . / . , . // , . 2. ., 1960. . 745-751.
 19. , . / . , . // . . . -. 1958. . 33. : . . 33-54.
 20. , . - // . . . -. 1957. . 26. : . . 3-24.
 21. , . 1868 . // . . (- . . . . . ). 1949. . 2. . 79-115.
 22. , . // . . (- . . . . . ). 1948. . 6 ( .). . 20-32.
 23. , . 60-70- . XIX // . . (- . . . . . ). 1957. . 6. . 151-180.
 24. , . - 1806-1812 . - 1806-1812 . . XIX . . // . ., 1951. . 1. . 445-490.
 25. , . : [ . . ] // . . 1948. 12 .
 26. , . Π // . 1956. Nr 10. P. 22-30.
 27. , . // . ., 1957. . 3-9.
 28. , . , : [ ] // . . . . . 1985. Nr 3. P. 3-10.
 29. , . // . . 2. ., 1955. . 410-427.
 30. , . - XIX // XIV-XVIII . ., 1950. . 175-254.
 31. , . XIX . 70- . / . , . , . // . ., 1951. . 1. . 491-505.
 32. , . // . . 1949. 13, 15 .
 33. , . - XIX . // . . . -. 1957. . 26. . 3-24.
 34. : / . , . , . [et. al.] // . 2- ., . 28. . 85-91.

ALCĂTUITOR :

 1. Istoria RSS Moldoveneşti : manual pentru cl. a 8-9-a / N. Mohov, T. Russev, Ia. Grosul [et. al.]. Ch. : Cartea Moldovenească, 1959. 148 p. : il.
 2. : . 8-9 . . . 1-2 / . , . , . [et. al.]. Ch. : Cartea Moldovenească, 1959. 142 p. : il.
 3. : . 8-9 . . . 1-2 / . , . , . [et. al.]. Ch. : Cartea Moldovenească, 1960. 144. p. : il.
 4. : . 8-9 . . . 1-2 / . , . , . [et. al.]. Ch. : Cartea Moldovenească, 1961. 143 p. : il., cu 2 f. hărţi geogr.

REDACTOR :

 1. Istoria RSS Moldoveneşti / col. red. : Ia. Grosul, A. Lazarev, N. Mohov [et. al.].

Vol. I. Din vremurile străvechi pâna la Marea revoluţie socialistă din Octombrie / red. : A. Udaliţov (red. resp.) şi L. Cerepnin. Ch. : Şcoala sovietică, 1954. 699 p. : il., 2 portr., 2 hărţi / Fil Mold. a Acad. de Şt. a URSS. In-tul de istorie, limbă şi literatură.
Vol. II. De la Marea revoluţie socialistă din Octombrie până în zilele noastre / red. : S. Trapeznicov (red. resp.) şi N. Mohov. Ch. : Şcoala societică, 1955. 473 p. : il., 1 portr., 1 hartă / Fil Mold. a Acad. de Şt. a URSS. In-tul de istorie, limbă şi literatură.
Recenzie :
, . // . 1956. Nr 1. P. 59-64.

 1. / . : . , . , . [et. al.].

. I. / . . (. .) . . Ch. : Şcoala societică, 1951. 654 p. : il., 2 f. portr.
. II. / . . . (. .) . . Ch. : Şcoala societică, 1951. 436 p. : il., 1 portr., 1 hartă.

REFERINŢE CRITICE :

  • Dragnev, Demir. Academicianul Iachim Grosul 90 de ani de la naştere / Demir Dragnev // Rev. de Istorie a Moldovei. 2002. Nr 1-2.
  • [Grosul, Iachim] : notă biografică // Enciclpoedia sovietică moldovenească. 1971. Vol. 2. P. 201 : fot.
  • [Grosul, Iachim] : notă biografică // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : acad. Haralambie Corbu [.al]. Ch., 2006. Vol. 1. P. 77-79. (Col. Academica / coord. col. : acad. Gh. Duca [.al]).
  • Jarcuţchi, I. Iachim Grosul (1912-1976) / I. Jarcuţchi // Ştiinţa. 1996. Nr 9.
  • , . 60- . / . // . 1972. Nr 10.
  • , . , : [ 70- . . ] / . , . // . . . . . 1983. Nr 1. P. 3-6 : .
  • , . - . / . , . // . 1973. Nr 4.


Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in