Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Cimpoi, Mihai

Istoric, critic literar, traducător, eminescolog, filosof al culturii.

Stere, Constantin

Om politic, jurist, publicist, savant și scriitor român.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Jucenko Alexandr

Jucenko Alexandr

Alexandr Jucenko, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), academician al AŞ a R.S.S.M (1976), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S. Domeniul ştiinţific: genetica ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor.
S-a născut la 25 septembrie 1935 în oraşul Esentuki, regiunea Stavropol. A făcut studii la Institutul Agricol din Chişinău, Facultatea de Agronomie (1954-1957). Si-a continuat studiile la In-tul Agricol V. Kolarov din Bulgaria (1957-1960). La început a activat în calitate de agronom principal şi şef al Staţiei Experimentale din or. Cahul din subordinea Institutului moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice ale Agriculturii Irigate şi Legumiculturii cu sediul la Tiraspol (1960-1963). În perioada 1963-1966 a activat în calitate de director al sovhozului din satul Zârneşti, r-nul Cahul, iar în anii 1966-1967 a fost şeful Direcţiei Agriculturii Irigate din cadrul Ministerului agriculturii al R.S.S.M., director al Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice ale Agriculturii Irigate şi Legumiculturii şi director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere Nistru (1973-1976). În 1976-1977 este vice-preşedinte iar în 1977 este ales în funcţia de preşedinte al AŞ din R.S.S.M., pe care o deţine până în 1989. Concomitent este şi director al Institutului de Genetică Ecologică al AŞM. În perioada 1989-1992 activează în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al Rusiei. Este vicepreşedinte al Academiei Agrare Ruse (1992), şef al Catedrei de Genetică a Academiei de Ştiinţe K.A. Timireazev, şef al Laboratorului de Recombinogeneză al Institutului de Cercetări ştiinţifice în domeniul Biotehnologiilor Agricole.
S-a afirmat şi ca fondator al şcolii ştiinţifie de genetică ecologică a plantelor de cultură. A pregătit 48 de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe. Activează în calitate de membru al colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate . şi al enciclopediei ale Academiei de Ştiinţe a Rusiei. Este preşedinte al colegiului redacţional al revistei . . . A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agrare a Rusiei, membru titular al Academiei Ecologice a Rusiei.
În calitate de autor şi coauthor a semnat cca 600 de lucrări ştiinţifice. Este deţinător a peste 30 de brevete de invenţie.
Distincţii : Laureat al Premiului de Stat, decorat cu ordinul Lenin, Revoluţia din Octombrie, două ordine Drapelul Roşu de Muncă, medalia N. I. Vavilov ş.a.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ :

Cărţi:

 1. , . : / . , . . . : , 1983. 304 .

Recenezie:
, . // . . . . . . 1984. Nr 3. P. 74-76.

Articole:

 1. , . / . , . , . // . . . . . . 1981. Nr 2. P. 38-40.
 2. , . / . , . , . // . . . . . . 1979. Nr 6. P. 53-59.
 3. , . 3:1 // . . . . . . 1985. Nr 5. P. 32-33.
 4. , . // . . . . . . 1983. Nr 4. P. 3-12.
 5. , - / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1980. Nr 4. P. 24-30.
 6. / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1979. Nr 6. P. 49-52.
 7. Lycopersicon Tourn / . , . , . // . . . . . . 1981. Nr 4. P. 55-60.
 8. / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1983. Nr 4. P. 13-25.
 9. / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1982. Nr 2. P. 30-34.
 10. - F₁ γ / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1980. Nr 1. P. 29-37.
 11. / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1985. Nr 2. P. 25-27.
 12. , / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1980. Nr 6. P. 67-69.
 13. - / . , . , . [et. al.] // . . . . . . 1979. Nr 5. P. 71-79.

***

 1. Jucenko, A. Viitorul aparţine tineretului : [dialog cu preşedintele AŞ a RSSM A. Jucenko despre rezultatele cercetătorilor ştiinţifici] // Tinerimea Moldovei. 1983. 6 febr.
 2. , . // . . . . . 1978. Nr 2. P. 3-18.
 3. , . : [ ] // . 1976. 19 .

Referinţe critice:

  • Aripi pentru viitor : [despre preşedintele AŞ a R.S.S.M. Alexandr Jucenko] // Anton, I. Dincolo de formule : Interviu cu savantul din Moldova societică. Ch., 1984. P. 3-16.
  • Gandiu, A. Prezidentul, noi şi mafia / A. Gandiu // Nistru. 1988. Nr 9. P. 132-138.
  • [Jucenco, Alexandr] : notă biografică // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : acad. Haralambie Corbu [.al]. Ch., 2006. Vol. 1. P. 81-83. (Col. Academica / coord. col. : acad. Gh. Duca [.al]).
  • Kogan, A. Ce este genetica ecologică? : [referinţe la lucrările savantului A. Jucenko în această ramură a ştiinţei] / A. Kogan // Chişinău. Gaz. de seară. 1984. 27, 29 febr.; 1 mart.
  • Rich, V. Scientists take share of blame from this year s poor Soviet harvest / V. Rich // Nature : Intern. Weeklyj.sci. 1987. Vol. 329. Nr 6138.
  • : [ . ] / . , . , . [et. al.] // . 1987. Nr 50. . 3.
  • , . .. / . // . ., 1986. . 365.
  • , , : [. ] // : . 2008. Nr 1. . 27.


Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Mesageria D&D
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in