Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Lupaşcu, Tudor

Chimist, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător şi inventator.

Bahnaru, Vasile

Filolog, domeniul ştiinţific: specialist în limbi romanice.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Dolgan Mihail

Dolgan Mihail

Data şi locul naşterii:

s-a născut la 5 februarie 1939 în satul Rediul Mare, comuna Donduşeni;

Studii:

1953 — a finisat cu excelenţă şcoala de 7 ani din satul natal;
1956 — a absolvit şcoala medie din orăşelul Donduşeni;
1958 — începe 2 romane: „Vocea copilăriei” şi „Pagini din viaţa de la ţară”;
1958-1963 student la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, Secţia de Limbă şi Literatură Moldovenească;

Debut:
1963 — debutează în sfera criticii literare propriu-zise cu două articole originale dezbătând probleme complexe de poetică şi stilistică în gazeta „Cultura Moldovei”: „Oximoronul în poezia moldovenească” şi „Culorile în poezie”;

Experienţa managerială:
1964 — devine cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
1972 — membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova;
1974 — i se conferă titlul ştiinţific de cercetător ştiinţific superior;
1978-1982 preşedinte al Sindicatelor Institutului de Limbă şi Literatură al AŞM;
1983-1986 şef ad-interim al Sectorului de literatură contemporană şi teorie a realismului socialist;
1986-1991 este şef al Secţiei de Literatură Contemporană la Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM;
1991 — i se conferă titlul de cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară;
1992-1999 preşedinte al Comisiei de Experţi „Filologie şi Arte” în cadrul Comisiei Superioare de Atestare a Rep. Moldova;
1993 — şef al Secţiei de Literatură Contemporană la Institutul de Istorie şi Teorie Literară;
1994 — i se conferă titlul didactic de profesor universitar;
1995 — devine şef al Catedrei de Literatură Română a Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat;
1998 — coordonează, editează şi redactează monografia colectivă „Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări”;
2000 — membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
2003 — coordonează, editează şi redactează monografia colectivă în 2 volume „Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană”;
2004-2008 preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Coautor la elaborarea proiectului internaţional Dicţionarul General al Literaturii Române, în 7 volume, Academia Română, Bucureşti. A întocmit 48 de portrete despre scriitorii din Rep. Moldova;
2004—coordonează, editează şi redactează monografia colectivă în 2 volume „Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filozofic”;
2007 — este ales academician, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; vede lumina tiparului cartea „Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee”;
2008 — coordonează, redactează şi editează fundamentala monografie colectivă Internaţională „Fenomenul artistic Ion Druţă” în prestigioasa colecţie „Academica”;
2009 — apare monografia fundamentală „Metafora este poezia Însăşi”.

Premii şi distincţii
1996 — decorat cu Medalia de stat „Mihai Eminescu”;
1998 — menţiune şi Diplomă de Merit a Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru volumul colectiv „Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări”;
1999 — Diplomă de recunoştinţă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
2000-2009 laureat în fiecare an al săptămânalului „Literatura şi arta”;
2001 — membru de onoare al Centrului de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt — România”, Botoşani;
2004 — Medalia „Dmitrie Cantemir”, pentru realizări remarcabile în domeniul literaturii;
2006 — Premiul Academica pentru volumul „Polemici literare...” — Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, ediţia a XV-a;
2008
Diplomă a Parlamentului RM;
2009 — Diplomă „Meritul Academic” al AŞM;
2009 — Ordinul de Onoare — decernată pentru „merite în dezvoltarea ştiinţelor filologice, contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă”.

Bibliografie selectivă
Monografii:

Dolgan, Mihail. „Bard şi critic, brad pe plai”. Academicianul Mihail Dolgan: savantul, profesorul universitar, scriitorul : (Biobibliografie cu florilegii de texte) / Mihail Dolgan. — Ch. : CEP USM, 2010. — 488 p. — ISBN 978-9975-70-944-6.
Dolgan, Mihail. Eminesciene. Druţiene. Vierene: (O hermeneutică a imaginarului celor mai mari scriitori naţionali) / Mihail Dolgan. — Ch. : CEP USM, 2008. — 416 p.
Dolgan, Mihail. Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie: (Recenzii „interne” la manuscrisele de poezie) / Mihail Dolgan. — Ch. : S. n., 2008. — 544 p.
Dolgan, Mihail. Grigore Vieru, adevăratul : (Micromonografie) / Mihail Dolgan. — Ch. : Ed. pentru Literatură şi Artă, 2003. — 64 p.
Dolgan, Mihail. Metafora este Poezia Însăşi: (Investigaţii ale imaginarului şi poeticii figurative) / Mihail Dolgan. — Ch. : S. n., 2009. — 679 p.
Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee : (studiu monografic) / Mihail Dolgan. — Ch. : Elan Poligrafic, 2007. — 658 p.
Dolgan, Mihail. Polemici literare sau pledoarii întru apărarea poeziei autentice / Mihail Dolgan. — Ch. : CEP USM, 2005. — 413 p.
Dolgan, Mihail. Polifonismul creativităţii: (conştiinţa civică şi estetică a poeziei) / Mihail Dolgan. — Ch. : S. n., 2010. — 590 p. — ISBN 978-9975-70-944-6.
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; coord., red. şt. : Mihail Dolgan. — Ch. : S. n., 2008. — 424 p. — ISBN 978-9975-78-644-7.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : Mihail Dolgan. — Ch. : S. n., 2008. — 756 p.
Nu e om să nu fi scris o poezie : Culegere de versuri a studenţilor prilejuită de anul 2000 — Anul Eminescu / alcăt., coord., selec. şi red. : Mihail Dolgan. — Ch. : CEP USM, 2000. — 268 p. — ISBN 978-9975-917-81-X.
Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritul, filozofic: (exegeze critice asupra operei) : monografie colectivă în 2 vol. / întocmire, coord., coaut. şi red. şt. : Mihail Dolgan. — Ch. : CEP USM, 2004. — Vol. I. — 469 p.; Vol. 2. — 416 p.
Articole
Dolgan, Mihail. Aforistica lui Dimitrie Cantemir / Mihail Dolgan // Dimitrie Cantemir. Dimensiuni ale universalităţii: (Studii. Sinteze. Eseuri). — Ch., 2008. — P. 83-90.
Dolgan, Mihail. Cum
iubea şi cugeta aforistic Eminescu / Mihail Dolgan // Phoenix. — 2007. — Nr 1. — P. 12-13.
Dolgan, Mihail.
Dialogismul discursului liric al lui Grigore Vieru / Mihail Dolgan //Grigore Vieru, poetul. — Ch., 2010. — P. 177-181.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 32-36.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute : Partea a 2-a / Mihail Dolgan // Akademos. — 2009. — Nr 1. — P. 93-98.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. —Nr 5/6. — P. 14-23.
Dolgan, Mihail. Focarul adevărat al cercetării este în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. — 2010. — 20 mai. — P. 7.
Dolgan, Mihail. Înfioraţi de acelaşi dor de marea poezie / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. — 2010. — 4 mart. — P. 4.
Dolgan, Mihail. Nevoia de monolog cu sinele şi metafizicul / Mihail Dolgan // Victor Teleucă — un heraclitian transmodern. — Ch., 2010. — P. 46-57.
Dolgan, Mihail.
Ninge la o margine de existenţă: (Reflecţii ontologice intertextuale la un titlu de carte) / Mihail Dolgan // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Semiotica şi hermeneutica textului : (Colocviu internaţional). — Ch., 2009. — P. 98-101.
Dolgan, Mihail.
O altă tălmăcire a poeziei „Formular” de Grigore Vieru / Mihail Dolgan // Akademos. — 2010. — Nr 1. — P. 82-85.
Dolgan, Mihail.
Odragoste shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau Nicolae Dabija în ipostază de romancier) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2010. — Nr 2. — P. 104-108.
Dolgan, Mihail. Reflecţii asupra „testamentului politic” al lui Mihai Eminescu / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. — 2007. — 15 mart. — P. 5.
Dolgan, Mihail. Tehnici şi statut al unui roman-artă (sau triumful unei dragoste tragice) /Mihail Dolgan // Lit. şi arta. — 2010. — 21 oct. — P. 4.
Dolgan, Mihail. Un împăciuitor al contrariilor vieţii... / Mihail Dolgan // Victor Teleucă — un heraclitian transmodern.— Ch., 2010. — P. 44-45.
Personalia
Dolgan, Mihail. [Portret de creaţie] // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. — Ch., 2006. — P. 189-191.
Druţă, Ion.
Criticul care n-a aruncat copilul împreună cu scăldătoarea / Ion Druţă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2007. — Nr 1/2. — P. 126-128.
Fonari, Victoria.
Mihail Dolgan — axiologia metaforei : [70 de ani de la naştere] / Victoria Fonari // Lit. şi arta. — 2009. — 5 febr. — P. 4.
Popovici, Constantin. Mihail Dolgan: nume notoriu în filologia naţională / Constantin Popovici // Moldova Suverană. — 2007. — 21 febr. — P. 4.
Răileanu, Vitalie. Orizontul spiritual al savantului Mihail Dolgan / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. — 2004. — 17 febr. — P. 5.
Roşca, Timofei. Mihail Dolgan: critica şi expertizarea fenomenului artistic / Timofei Roşca // Structura liricii în poezia anilor ’60. — Ch., 2007. — P. 193-200.
Rotaru, Tatiana.
Mihail Dolgan invită la Rediul Mare : [despre conferinţa ştiinţifică cu genericul „Metafora este Poezia Însăşi”, consacrată jubileului de 70 de ani al acad. Mihail Dolgan] / Tatiana Rotaru // Moldova Suverană. — 2009. — 27 febr. — P. 6.
Şpac, Ion. Dolgan, Mihail: Biobibliografie / Ion Şpac, Mihail Dolgan. — Ch. : USM, 1999. — 156 p.


Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Mesageria D&D
Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
International Bookshop “Educational Centre”
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in