Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Bieşu, Maria

Cântăreaţă de operă (soprană lirico-dramatică) şi lied, profesoară, Membru de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (din 1999)

Tighineanu, Ion

Ion Tighineanu - Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Furdui Teodor

Furdui Teodor

Data şilocul naşterii:
9mai 1935, satul Dumitreni, raionul Floreşti, Republica Moldova
Studii
1950-1954 Şcoala pedagogică, or. Bălţi;
1954-1959 Universitatea deStat din Republica Moldova, Facultatea Biologie şiPedologie;
Titluri Ştiinţifice:
1963 doctor înştiinţe biologice;
1987 doctor habilitat înştiinţe biologice;
1989 membru-corespondent alAŞM;
1990 profesor universitar;
1992 membru titular (academician) alAŞM;
1993 academician alAcademiei deŞtiinţe din New-York;
1995 academician alAcademiei Internaţionale aŞtiinţelor energo-informative.
Activitatea demuncă şiexperienţa managerială:
1959-1963 laborant superior şicercetător ştiinţific, Institutul deBiologie alAŞM;
1964-1967 cercetător ştiinţific superior, Institutul deZoologie alAŞM;
1967-1968 secretar ştiinţific, Institutul deZoologie alAŞM;
1968-1971 cercetător ştiinţific superior, Institutul deZoologie alAŞM;
1971-1972 director adjunct alInstitutului deZoologie alAŞM;
1972-1976 director alInstitutului deZoologie alAŞM;
1976-1988 director alInstitutului deZoologie experimentală şiFiziologie alAŞM;
1988-1991 director alInstitutului deZoologie şiFiziologie alAŞM;
1991-1999 director alInstitutului deFiziologie alAŞM;
1999-2000 director alInstitutului deFiziologie şiSanocreatologie alAŞM;
2000-2001 academician coordonator alSecţiei deŞtiinţe Biologice şiChimice aAŞM, director alInstitutului deFiziologie şiSanocreatologie alAŞM (pebaze obşteşti);
2001- 2004 academician coordonator alSecţiei deŞtiinţe Biologice, Chimice şiAgricole aAŞM, director alInstitutului deFiziologie siSanocreatologie alAŞM (pebaze obşteşti);
2004- present vicepreşedinte alAŞM.

Activitatea ştiinţifică:
Autor acirca 500publicaţii, inclusiv 12monografii, 10recomandări pentru implementare, 7brevete deinvenţie îndomeniul fiziologiei stresului, adaptării şidereglărilor funcţionale, endocrinologiei, fiziologiei copilului, fiziologiei etative, fiziologiei animalelor agricole, psihofiziologiei şisanocreatologiei. Sub conducerea ştiinţifică aD-lui aufost pregătiţi 8doctori habilitaţi şi35doctori înştiinţe biologice, medicale şipsihologice.

Distinctii, Premii şiTitluri Onorifice:
Membru deOnoare alAcademiei Ecologice Române, alAcademiei Internationale dePace, alSocietăţii Fiziologilor din Rusia;
Doctor Honoris Causa alAcademiei deŞtiinţe Balcanice aNoilor Culturi şiDezvoltări Tehnologice, alUniversităţii deStat din Tiraspol cusediul laChişinău;
1987 Medalia Societăţii fiziologilor din ţările CSI;
1995 Omemerit alRepublicii Moldova;
1996 Ordinul Gloria muncii;
2005 Ordinul Republicii;
2010 Descoperirea Anului 2010: Premiul pentru elaborarea unei teorii noi privind alimentaţia sanocreatologică;
Bibliografie selectivă:
Monografii
: [.]/ .. , .., .. [etal.] ; . . : .., .. ; ͠. - . : , 1987. 187.
: [.]/ .. , .., .. [etal.] ; . . : .. ; ͠. - . : , 1992. 223.
: [.]/ .. , .., .. [etal.] ; ͠. - . : , 1982. 184.
, ..- : [.]/ .. , .., .. . Ch. : European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy, 2002. 259p.
, .. : [.]/ .. , .., .. ; . . : ..; ͠. - . : , 1985. 142.
, .. : ./ .. , .., .. . Ch. : S. n., 2007. 392p. ISBN 978-9975-62-203-5.
, .. : [.]/ .. ; . ... : , 1967. 151.
, .. : [.]/ .. , .., .. ; . . : ... : , 1994. 278.
, .. - : [.]/ .. ; . . : ..; ͠. - . : , 1986. 239.
Articole
Agresivitatea şicorecţia eiprin metode nefarmacologice/ T. Furdui, V.Lacusta, L. Vudu [etal.] // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 1999. Nr3. P. 10-11.
Agricultura
durabilă necesitate şiobiectiv prioritar/ Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Serafim Andrieş [etal.] // Agricultura Moldovei. 2007. Nr9. P. 13-14.
Furdui,
T.Inteligenţa unparametru integral alintelectului şiconduite copiilor/ T. Furdui, A.Bivol // Bul.deperinatologie. 2002. Nr1. P. 29-31.
Furdui,
T.Problemele ştiinţifice ale dezvoltării durabile aagriculturii ţării noastre/ T. Furdui // Bul. Acad.deŞtiinţe aRep. Moldova. Ştiinţe biologice, chimice şiagricole. 2002. Nr2 (287). P. 5-8.
Furdui,
T.Reacţiile paranormative ale sistemului nervos central laacţiunea factorilor derisc, care provoacă diminuarea psihică/ T. Furdui, P.Pavaliuc, V. Ciochină // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 2000. Nr4. P. 71-72.
Furdui,
T.Sistemul fiziologic dereglare ahomeostaziei informaţional energetice aorganismului uman şiacupunctura/ T. Furdui, V.Lacusta, L. Vudu // Bul. Asociaţiei deMedicină Tradiţională din Rep. Moldova. 2002. Nr6. P. 8-11.
Furdui,
T.Sistemul somato-visceral reglator-energetic sistem fiziologic dereglare ahomeostaziei informaţional-energetice aorganismului uman/ T. Furdui, V.Lacusta // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 2000. Nr4. P. 99-102.
Memoria
şicăile deinfluenţe asupra eiprin acupunctură/ T. Furdui, V.Lacusta, V. Ciochină [etal.] // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 1999. Nr3. P. 11-12.
Modificarea
rezistenţei organismului îndiverse faze ale ontogenezei timpurii lapeşti sub influenţa stresării cuhipoxie/ F.I. Furdui, P.P.Pavaliuc, O.I. Crepis [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aRep. Moldova. Ştiinţe biologice şichimice. 1993. Nr5. P. 45-50.
Politici în sfera
ştiinţei şiinovării însectorul agroindustrial încontextul dezvoltării durabile aagriculturii şiintegrării europene/ Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Anatol Gorodenco [etal.] // Akademos : Revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2008. Nr1-2. P. 48-54.
Viitorul sanocreatologiei este determinat denecesităţile practice ale societăţii/ T. Furdui, V.Ciochină, V. Furdui [etal.] // Congresul VIal fiziologilor din Moldova cupart. intern. : materiale. Ch., 2005. P. 45-46.
/ .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2007. Nr2 (302). P. 4-7.
/ .. , .., .. [etal.] // Inginerie genetică şibiotehnologii moderne. Ch., 2002. P. 83-88.
. / .. , .., .. [etal.] // Stresul, adaptarea, dereglările funcţionale şisanocreatologia. Ch., 1999. P. 52-57.
- / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovi. Ştiinţe biologice, chimice şiagricole. 2003. Nr1 (290). P. 62-75.
. . I. / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţe biologice, chimice şiagricole. 2002. Nr4 (289). P. 30-39.
. . II. / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţe biologice, chimice şiagricole. 2002. Nr4 (289). P. 40-45.
/ .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr1 (304). P. 4-14.
. .1. . / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2006. Nr3 (300). P. 4-17.
. .2. - / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2007. Nr1 (301). P. 4-19.
/ .. , .., .. [etal.] // Bul. Asociaţiei deMedicină Tradiţională din Rep. Moldova. 2002. Nr6. P. 11-15.
. I.C / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţe medicale. 2010. Nr5 (28). P. 119-134.
/ .. , .., .. [etal.] // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 2000. Nr4. P. 26-40.
. I. / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. Nr3 (312). P. 4-22.
. / .. , .., .. [etal.] // Bul. Medicina tradiţională şisanocreatologia/ Asociaţia Medicină Tradiţională din Republica Moldova. 2007. Vol.12. P. 31-43.
/ .. , .., .. [etal.] // Bul. Asociaţiei deMedicină Tradiţională din Rep. Moldova. 2003. Nr7. P. 11-18.
XXI / .. , .., .. [etal.] // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 2000. Nr4. P. 98-99.
, / .. , .., .. , .. // Tehnologii avansate înpragul secolului XXI. Ch., 2000. P. 100-101.
,
, : ( II )/ .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. Nr1 (310). P. 4-13.
- / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aRep. Moldova. Ştiinţe biologice şichimice. 1995. Nr5. P. 56-59.
,
.. ࠗ / .. , .., .. [etal.] // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2005. Nr1 (296). P. 4-14.
,
.. ʠ P / .. // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 1999. Nr3. P. 111-112.
,
.. / .. , .., .. // : . .. Ch., 2005. P. 216-223.
,
.. Π / .. , .. // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 2000. Nr4. P. 40-41.
,
.. / .. , .., .. // Bul. Asociaţiei deMedicină Tradiţională din Rep. Moldova. 2002. Nr6. P. 15-19.
,
.. / .. , .. // : . .. Ch., 2005. P. 228-233.
,
.. / .. // : . .. Ch., 2005. P. 224-227.
,
.. . / .. // Akademos: Revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2005. Nr1. P. 7-14; : c. .. Ch., 2005. P. 16-36.
,
.. / .. // Bul.ofthe European Postgraduate Centre ofAcupuncture and Homoeopathy. 1999. Nr3. P. 53-58.
,
.. / .. , .. // . : . -. . 2003. Nr1. P. 68-75.
,
.. / .. // ͠. . .. . 1989. Nr1. . 3-16.
/ .. , .., .. , .. // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2006. Nr1 (298). P. 22-35.
Personalia
Academicianul Teodor Furdui : Savant, mentor, militant/ lcăt.şicoord. : Valentina Ciochină. Ch. : S. n., 2006. 298p. ISBN 978-9975-62-157-1.
Batîr, Dumitru. Descătuşarea personalităţii oatitudine civică inerenţă unu savant : [investigator academicianul Tudor Furdui]/ Dumitru Batîr // Intellectus. 2004. Nr2. P. 66-69.
Ciochină,
Valentina. Şcoala academicianului Tudor Furdui înfiziologia stresului, adaptării şisanocreatologiei/ Valentina Ciochină // Bul. Acad.deŞtiinţe aRep. Moldova. Ştiinţe biologice şichimice. 2001. Nr1 (286). P. 83-85.
Furdui,
Teodor // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. 1961-2006 : Dicţionar. Ch., 2006. P. 64-66.
Furdui,
Teodor // Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şicultura românească, de-a lungul timpului. Bucureşti, 2003. Vol. IV. Contemporanii: A-I. P. 420-421.
Rotaru,
Tatiana. Luptătorul, OmalCetăţii : Academicianul Teodor Furdui la75de ani/ Tatiana Rotaru // Săptămîna. 2010. 7mai.Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in