The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Zhuchenko, Alexandr

Doctor Habilitate in Biology (1974), professor (1974), full member of the Academy of Sciences of the MSSR (1976), academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences (2006). Scientific interests: ecological genetics, agricultural ecology, selection and phytotechnologies.

Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

Home  Information resources  Ecology Page  Environmental Calendar  24 mai Ziua Europeană a Parcurilor

24 mai Ziua Europeană a Parcurilor

  
                 24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor 
Ziua Europeană a Parcurilor a fost lansată de Federaţia Europeană a Parcurilor EUROPARC Federation cu scopul de a promova importanţa ariilor protejate ale Europei şi a atrage participarea publică în administrarea acestor zone. Astfel, incepând cu 1999, ziua de 24 mai (cînd în Suedia au fost create primele 9 parcuri naţionale din Europa) este sărbătorită peste tot în lume de către administratorii de parcuri, ONG-uri, precum şi de instituţii guvernamentale de protecţia mediului.
În 2014 lumea marcheaza 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Prin urmare, Ziua Europeană a Parcurilor (The European Day of Parks) se va desfăşura sub tema “Parcuri pentru Natura. Parcuri pentru bunăstare. Parcuri pentru pace” (Parks for Nature. Parks for well-being. Parks for peace).

Referinţe bibliografice:
Bideac, Liubovi. Tezaurul verde al capitalei / Liubovi Bideac ; Org. obştească “Lumea Verde”. – Ch. : Reclama, 2007. – 20, 20 p. – Tête-bêche. – ISBN 978-9975-932-21-9.
100 cele mai frumoase parcuri naţionale ale lumii: O călătorie pe 5 continente / trad. : Sorin Cheval ; red. : Constantin Furtună. – Bucureşti : ALL, 2008. – 208 p. – ISBN: 978-973-571-813-8.
15 intrebari despre Parcul Naţional Orhei / AC “ProRuralinvest” ; fot. : Alecu Reniţa. – Ch. : S. n. 2011. – 18 p.
Cuharscaia, Ludmila. Flora sinantropă necultivată a parcului „Ştefan cel Mare” / Ludmila Cuharscaia, Natalia Buracinschi // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : conf. şt. naţ. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. – Ch., 2011. – Vol. 1 : Ştiinţe naturale şi exacte. – P. 357-360.
Rezervaţia „Codrii” – 40 de ani : materialele simpoz. şt. intern. / Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii” ; com. şt. : Andrei Negru, Lazăr Chirică, Ştefan Manic [et al.]. – Ch. : Ştiinţa, 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-67-799-8.
Tarhon, Petru. Parcul Dendrologic din Ţaul: istoria fondării, starea actuală şi diversitatea speciilor / Petru Tarhon // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. Ser. nouă. Ştiinţele naturii. – 2011. – Nr 14 (27): Supl. – P. 119-130.
Amenajarea spaţiilor verzi / Adelina Dumitraş, Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină [et al.] . – Ch. : S. n., 2012. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-332-2.
Caţaveica, Olga. Analiza elementului adventiv din flora sinantropă necultivată a parcului „Dendrariu” din mun. Chişinău / Olga Caţaveica, Ludmila Cuharscaia // Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţământului superior : conf. interuniversitară, 3-4 mai 2012 : Rez. comunic. : Ştiinţe naturale şi exacte. – Ch., 2012. – P. 15-16.
Grădina Botanică Bălţi. Harta vegetaţiei / Gheorghe Postolache, Alexandru Ciubotaru, Alexandru Teleuţă, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 4 (64). – P. 25-33. – Bibliogr.: 4 tit.
Tabac-Dogaru, Adriana. Parc-Dendrariul “Colegiul Naţional de Viticultură si Vinificaţie” din Chişinău : analiza taxonomică si peisagistică / Adriana Tabac-Dogaru. –  Ch. : Print-Caro, 2012. – 78 p. – ISBN 978-9975-56-057-3.
Bîlhac, Vadim. Aspecte privind calitatea mediului în Parcul Dendrologic Chişinău / Vadim Bîlhac // Viitorul ne aparţine : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, ed. a 3-a, 26 apr. 2013 : teze. – Ch., 2013. – P. 32-33.
Blumer, Andrei. Ghid pentru managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova / Andrei Blumer ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Ch. : UNDP Moldova, 2013. – 62 p. – ISBN 978-9975-4396-1-9.
Cocîrţă, Petru. Parcurile vechi moşiereşti din zona centrală a Republicii Moldova / Petru Cocîrţă, Cristina Ciobanu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2 (68). – P. 41-45. – Bibliogr.: 14 tit.
Miron, Marina. Catalogul meşteşugurilor practicate în arealul Parcului Naţional “Orhei” / Marina Miron, Viorel Miron, Alexandru Rotaru. – Ch. : S. n., 2013. – 64 p. – ISBN 978-9975-53-268-6.
Tarhon, Petru. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : istoria fondării, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecologo-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinte a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : Pontos, 2013. – 640, [8] p. fot. – ISBN 978-9975-51-487-3.
, . . : / . . . – . : Ştiinţa, 1992. – 138 p. 
Linkuri utile:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park/2014-edop-calendar/
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1345-24-mai-ziua-europeana-a-parcurilor-si-a-pasarilorBibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in