The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Sleahtiţchi, Mihail

Pedagog, profesor universitar și politician din Republica Moldova.

Guceac, Ion

Doctor Habilitate in Law, professor.

April 22nd Earth Day

ZiuaPământuluia fost sărbătorită pentru prima oară în a. 1970. 22 aprilie, 20 de milioane de americani, au iesit în stradă şi au demonstrat paşnic pentru conservarea resurselor naturale ale lumii. Întemeietorul a fost Gaylord Nelson, apoi un senator american din Wisconsin, care a propus primul protest naţional legat de mediul înconjurător.

În anul 1990, Ziua Pământului devenise un eveniment mondial care a imobilizat peste 200 milioane de oameni din 141 de ţări.

După 40 de ani de la prima zi a Zilei Pământului, lumea este într-un pericol mai mare ca oricând. Schimbarea climatică este cea mai mare provocare din timpurile noastre. Ziua Pământului — 2010 poate fi un punct de cotitură pentru a avansa în politica din domeniul climei, eficienţa energetică şi locuri de muncă ecologice.

Reţeaua Ziua Pământului a fost creată pornind de la premisa că toţi oameni, indiferent de rasă, sex, venit sau zona geografică de unde provin au un drept moral la un mediu sănătos şi sustenabil. Reţeaua Ziua Pamântului include multe tipuri de organizaţii din diferite domenii de activitate, care promovează acţiuni cu scopul de a educa populaţia şi de a favoriza participarea publicului în acţiunile ecologice. Organizaţii locale, cu susţinerea agenţiilor pentru Protecţia Mediului, organizează diverse activităţi: expoziţii, comunicări şi dezbateri pe teme ecologice, marşuri, campanii de colectare a deşeurilor refolosibile, plantări de copaci.

Peste 1 miliard de persoane participă la activităţile Zilei Pământului, făcând din acest eveniment un simbol al responsabilităţii civice în protecţia mediului.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a afla calendarul evenimentelor din întreagă lume, puteţi intra pe site-ul oficial al Zilei Pământului http://www.earthday.org/; http://www.earthday.net/

Referinţe bibliografice:


1. Climat Change: Observed Impacts of Planet Earth / ed. by Trevor M. Letcher. — Amsterdam : Elsevier, 2009. — 444 p. — ISBN 978-0-444-53301-2. — 551.5 / C-61.

2. Cocîrţă, Petru. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Catalogul documentar / Petru Cocîrţă, Carolina Clipa; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. — 64 p. — ISBN 978-9975-67-615-1. — M225 / C-65.

3. Ecologie, spirit ... şi mai mult decât atât: Anul Internaţional al Planetei Pământ 2008-2009 / Isidor Doctoreanu (aut. coord.), Zinaida Ambroci, Rodica Barbaraş [et al.]. — Ch. : Ed. „Universul”, 2009. — 120 p. — ISBN 978-9975-47-021-6. — M38 / E-20.

4. Evaluarea implementării Planului de Acţiuni Moldova — UE: mediul şi dezvoltarea durabilă / red. : Iulia Trombiţki; Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS”. — Ch. : Eco-Tiras, 2009. — 80 p. — Idem şi în lb. engleză. — ISBN 978-9975-66-144-7. — M93 / E-93.

5. Extinderea UE şi protecţia mediului: Schimbări instituţionale şi politici de mediu în Europa Centrală şi de Est / coord. : JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer. — Ch. : Arc, 2009. — 344 p. — ISBN 978-9975-61-543-3. — 338 / E-97.

6. Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet / ed. by Trevor M. Letcher. — Amsterdam : Elsevier, 2008. — 376 p. — ISBN 978-0-08-054808-1. — 62 / F-98.

7. Galupa, Dumitru. Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei = Agro-forestry Practices in Moldova and Climate Change / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. — 96 p. — Bibliogr. : 47 tit. — ISBN 978-9975-67-438-6. — M465.7 / G-15.

8. Lozan, Angela. Biosecuritatea : Cadrul Instituţional — Legislativ / Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan; Fondul Global de Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. — Ch. : S. n., 2008. — 252 p. — Bibliogr. : 43 tit. — ISBN 978-9975-66-067-9. — M34 / L-95.

9. O´Neill, Kate. The Environmental and International Relations / Kate O´Neill. — Cambridge University Press, 2009. — 250 p. — Bibliogr. : p. 212-241. — ISBN 978-0-521-84216-7 (hardback); 978-0-521-60312-6 (paperback).

10. Sorokhtin, O. G. Global warming and global cooling: evolution of climate on earth / O. G. Sorokhtin, G. V. Chilingar, L. F. Khilyuk. — Amsterdam : Elsevier, 2008. — 313 p. — ISBN 978-0-444-52815-5. — (Development in Earth & Environmental Sciences. Vol. 5). — 551.5 / S-73.

Articole:

11. Ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la politicile şi strategiile de mediu ale Uniunii Europene: studiu analitic comparativ / V. Aşevschi, A. Croitoru, Carolina Grosu, Eugenia Nacu // Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 114-116. — Bibliogr. : 10 tit.

12. Baettig, Michèle B. Measuring countries’ cooperation within the international climate change regime / Michèle B. Baettig, Simone Brander, Dieter M. Imboden // Environmental Science & Policy. — 2008. — Vol. 11, Nr 6. — P. 478-489. — Bibliogr. : 29 tit. —www.oaresciences.org/

13. The Detection and Attribution of Human Influence on Climate / Dáithí A. Stone, Myles R. Allen, Peter A. Stott [et al.] // Annual Review of Environment and Resources. — 2009. — Vol. 34. — P. 1-16. — Bibliogr. : 51 tit. — www.oaresciences.org/

14. Ebi, Kristie L.Healthy people 2100: modeling population health impacts of climate change / Kristie L. Ebi // Climatic Change. — 2008. — Vol. 88, Nr 1. — P. 5-19. — Bibliogr. : 45 tit. — www.springerlink.com

15. Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet / F. Stuart Chapin III, Stephen R. Carpenter, Gary P. Kofinas [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 4. — P. 241-249. — Bibliogr. : 74 tit.— www.oaresciences.org/

16. Gallagher, Kevin P. Economic Globalization and the Environment / Kevin P. Gallagher // Annual Review of Environment and Resources. — 2009. — Vol. 34. — P. 279-304. — Bibliogr. : 92 tit. — www.oaresciences.org/

17. The Geography of Climate Change: Implications for Conservation Biogeography / D. D. Ackerly, S. R. Loarie, W. K. Cornwell [et al.] // Diversity & Distributions. — 2010. — Vol. 16, Nr 3. — P. 476-487. — Bibliogr. : 48 tit. — www.oaresciences.org/

18. Hannah, Lee. A Global Conservation System for Climate-Change Adaptation / Lee Hannah // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 1. — P. 70-77. — Bibliogr. : 32 tit. — www.oaresciences.org/

19. Health Impact Assessment of Global Climate Change: Expanding on Comparative Risk Assessment Approaches for Policy Making / Jonathan Patz, Diarmid Campbell-Lendrum, Holly Gibbs, Rosalie Woodruff // Annual Review of Public Health. — 2008. — Vol. 29. — P. 27-39. — Bibliogr. : 66 tit. — www.oaresciences.org/

20. Iovu, Mihail. International Cooperation Activity of R. Moldova on Environment and Climate Change / Mihail Iovu // http://fp7-nip.org.by/ru/nip/news/ENV_Minsk_S2009.html

21. Pelletier, Nathan. Of laws and limits: An ecological economic perspective on redressing the failure of contemporary global environmental governance / Nathan Pelletier // Global Environmental Change. — 2010. — Vol. 20, Nr 2. — P. 220-228. — Bibliogr. : 79 tit. — www.oaresciences.org/

22. Soutullo, Alvaro. Linking political and scientifically derived targets for global biodiversity conservation: implications for the expansion of the global network of protected areas / Alvaro Soutullo, Monica De Castro, Vicente Urios // Diversity and Distributions. — 2008. — Vol. 14, Nr 4. — P. 604-613. — Bibliogr. : 44 tit. — www.oaresciences.org/

23. Trade-offs and performances of a range of alternative global climate architectures for post-2012 / Ronal Gainza-Carmenates, J. Carlos Altamirano-Cabrera, Philippe Thalmann, Laurent Drouet // Environmental Science & Policy. — 2010. — Vol. 13, Nr 1. — P. 63-71. — Bibliogr. : 38 tit. — www.oaresciences.org/

24. , .       / . //   . — 2008. — Nr 11. — P. 61–68.

25. , . .     / . . // . : --. — 2008. — Nr 4. — P. 115-127.

26. , . .  :  / . . //  . — 2008. — Nr 6. — P. 23-26.Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in