The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Lazarenko, Boris

Academician, professor, specialist in electrospark machining of metals, Doctor Habilitate in Technical Sciences, founder of the electrical discharge machining method, author of more than 150 scientific works and 50 inventions.

Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

Home  Information resources  Ecology Page  Environmental Calendar  June 5th World Environment Day

June 5th World Environment Day

Ziua Mondiala a Mediului (World Environment Day)a fost instituită la 5 iunie 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru a marca deschiderea conferinţei „Ecologia Umană” de la Stockholm.Acesta este principalul eveniment în cadrul căruia Organizaţia Naţiunilor Unite atrage atenţia opiniei publice asupraresponsabilităţii referitor la mediul înconjurător în contextul expansiunii economice şi a importanţei respectării legilor existente de protecţie a mediului.

În fiecare an, de Ziua Mondială a Mediului este aleasă o ţară-gazdă şi o temă. Anul 2010 se va desfăşura sub genericul „Multe specii. O planetă. Un viitor” („Many Species. One Planet. One Future”) şi pune accentul pe creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la protecţia biodiversităţii. Gazda evenimentului va fi Rwanda, o ţară cu o biodiversitate excepţională, care a făcut foarte mult la protecţia mediului.

Site-ul oficial al Zilei Mondiale a Mediului:http://www.unep.org/wed/2010/english/

Referinţe bibliografice:


1. Aşevschi, V. Probleme de prioritate în reglementarea juridică a protecţiei mediului şi securităţii ecologice din Republica Moldova / V. Aşevschi, Nina Spataru // Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 117-120. — Bibliogr. : 5 tit.

2. Aşevschi, V. Regimul legislativ de protecţie a mediului înconjurător din Republica Moldova în contextul dezvoltării durabile / V. Aşevschi, A. Croitoru, V. Bologan // Noosfera. — 2010. — Nr 3. — P. 131-134. — Bibliogr. : 16 tit.

3. Bacal, Petru. Economia protecţiei mediului : (note de curs) / Petru Bacal; ASEM. — Ch. : ASEM., 2007. — 414 p. — Bibliogr. p. 406-414. — ISBN 978-9975-75-214-5. — M40 / B-12.

4. Belecciu, Ş. Politica de mediu a Republicii Moldova — cadru general de realizare a protecţiei mediului înconjurător / Ş. Belecciu, A. Rotaru // Legea şi viaţa. — 2009. — Nr 12. — P. 16-22. — Bibliogr. : 23 tit.

5. Buga, Alina. Protecţia mediului ambiant : compendiu / Alina Buga, Gheorghe Duca. — Chişinău : Univers pedagogic, 2007. — 244 p.

6. Calmîc-Juravschi, Lilia. Protecţia râurilor din Moldova / Lilia Calmîc-Juravschi. — Ch. : Evrica, 2007. — 80 p. — Bibliogr. : 38 tit. — ISBN 978-9975-942-38-6. — M32 / C-16.

7. Chiriac, Natalia. Restabilirea landşaftului prin replantarea solurilor erodate / Natalia Chiriac, Gheorghe Jigău, Miroslav Voloşciuc // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 2 (32). — P. 16-24. — Bibliogr. : 11 tit.

8. Capcelea, Arcadie. Evaluarea de mediu / Arcadie Capcelea, Mircea Cojocaru. — Ch. : I. E. P. Ştiinţa, 2005. — 296 p. — M38 / C-20.

9. Duca, Gheorghe. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. — Chişinău : CEP USM, 2007. — 234 p. — 54 / D-84.

10. Ghid ecologic pentru inspectorii de stat de mediu / Inspectoratul Ecologic de Stat; sub red. : Nicolae Alexei, Dumitru Osipov. — Ch. : S. n., 2007. — 259 p. — M38 / G-42.

11. Olaru, Efim. Protecţia mediului ambiant : ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Tamara Popov; Univ. Tehnică a Moldovei. — Chişinău : S. n., 2008. — 134 p. — Bibliogr. : p. 131 (12 tit.). — ISBN 978-9975-66-077-8. — M38 / O-41.

12. Port, Angela. Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică / Angela Port, Maria Duca, Angela Lozan; Fondul Global de Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. — Ch. : S. n., 2008. — 144 p. — Bibliogr. : p. 142-143 (31 tit.). — ISBN 978-9975-80-166-9. — M34 / P-85.

13. Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES — 2008 / col. red. : Iurie Stamatin, Alexandru Apostol, Mihail Mustea [et al.] ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat. — Ch. : S. n., 2009. — 288 p. — ISBN 978-9975-9677-3-0.

14. Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES — 2009 / col. red. : Grigore Prisăcaru, Valentina Ţapiş, Mihail Mustea [et al.] ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat. — Ch. : S. n., 2010. — 320p. — Bibliogr. : p. 312-318. — ISBN 978-9975-9896-3-3.

15. Republica Moldova: Al Patrulea Raport Naţional cu privire la Diversitatea Biologică / Alexandru Teleuţă, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache [et al.]. — Ch. : S. n., 2010. — 70 p. — Bibliogr. : p. 68-69 (68 tit.). — ISBN 978-9975-80-320-5.

16. , .    / . // . .  — 100 : . . . — Bender, 2010. — P. 114-117. — Bibliogr. : 7 tit.

17. Conservation Agriculture and Soil Carbon Sequestration: Between Myth and Farmer Reality / B. Govaerts, N. Verhulst, A. Castellanos-Navarrete [et al.] // Critical Reviews in Plant Sciences. — 2009. — Vol. 28, Nr 3. — P. 97-122. — Bibliogr. : 230 tit. — www.oaresciences.org/

18. Conservation Focus on Europe: Major Conservation Policy Issues That Need to Be Informed by Conservation Science / Andrew S. Pullin, András Báldi, Ozgun Emre Can [et al.] // Conservation Biology. — 2009. — Vol. 23, Nr 4. — P. 818-824. — www.oaresciences.org/

19. Integrative propositions for adapting conservation policy to the impacts of climate change / Shannon Hagerman, Hadi Dowlatabadi, Kai M. A. Chan, Terre Satterfield // Global Environmental Change. — 2010. — Vol. 20, Nr 2. — P. 351-362 — Bibliogr. : 110 tit. — www.oaresciences.org/

20. Muir, Matthew J. Academic Research Training for a Nonacademic Workplace: a Case Study of Graduate Student Alumni Who Work in Conservation / Matthew J. Muir, Mark W. Schwartz // Conservation Biology. — 2009. — Vol. 23, Nr 6. — P. 1357-1368. — Bibliogr. : 38 tit. — www.oaresciences.org/

21. National Responsibilities in European Species Conservation: a Methodological Review / Dirk S. Schmeller, Bernd Gruber, Eduardas Budrys [et al.] // Conservation Biology. — 2008. — Vol. 22, Nr 3. — P. 593-601. — Bibliogr. : 59 tit. — www.oaresciences.org/

 Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in