The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Ungureanu, Ion

Theater and film director, actor, statesman, political writer, Doctor Honoris Causa of the ASM.

Sanalati, Nicolae

Sanalati, Nicolae (born on December 13, 1924 in city Kamenka) participated in the Secodn World War in 1944 became a member of a partisan detachment The Soviet Moldova, was wounded in a battle near Orhei. The Honored Worker of Culture of the MSSR.

Home  Information resources  Ecology Page  Environmental Calendar  October 31st Black Sea International Day

October 31st Black Sea International Day

31 octombrie 1996 la Istanbul (Turcia), şase ţări riverane — Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina, în cadrul Conferinţei interministeriale au adoptat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre, care a stabilit principii şi acţiuni necesare privind cooperarea regională în combaterea poluărilor accidentale ale mediului marin.

Suprafaţa Mării Negre este de 423.488 km2. Bazinul hidrografic acoperă peste o treime din suprafaţa Europei, inclusiv părţi importante din teritoriul a 17 ţări. În Marea Neagră se varsă numeroase fluvii mari: Dunărea, Nistru, Bug, Nipru, Don, Kuban etc.

În anul 2008 Parlamentarii Consiliului Europei au avertizat ţările riverane ale Mării Negre asupra riscului unui dezastru ecologic, din cauza supraexploatării resurselor şi a poluării.

Potrivit raportuluidoar Dunărea deversează anual în Marea Neagră 280 tone de cadmiu, 60 tone de mercur, 4.500 tone de plumb, 6.000 tone de zinc, 1.000 tone de crom şi 50.000 tone de hidrocarburi. Celelalte cursuri de apa, care se varsă în mare (Nistru, Nipru, Don, Kuban) aduc cu ele 87 tone de cadmiu, 1.500 tone de cupru şi 2.600 tone de zinc.

Substanţele care poluează apa mării au un impact negativ asupra lanţului trofic. Majoritatea dintre cele 1500 de specii de vertebrate şi nevertebrate, inventariate în Marea Neagră, s-au diminuat considerabil, unele fiind chiar pe cale de dispariţie. Astfel, 21 din cele 26 specii de peşti cunoscute în Marea Neagră au dispărut în ultimele decenii din cauza poluării şi exploatarea excesivă.

Soluţia propusă de Consiliul Europei este crearea a unei euroregiuni a Mării Negre, care să încurajeze dezvoltarea durabilă, după modelul deja existent al euroregiunii Mării Adriatice. Uniunea Europeana dezvoltă iniţiativa „Sinergia Mării Negre”, care se bazează pe cooperarea transfrontalieră şi ar trebui să îmbunătăţească aplicarea acordurilor de mediu multilaterale şi să stabilească o cooperare mai strategică în materie de mediu:http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_ro.pdf

The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution — http://www.blacksea-commission.org/main.asp

Referinţe bibliografice:


1. Bayramoglu, Basak. Transboundary Pollution in the Black Sea: Comparison of Institutional Arrangements / Basak Bayramoglu // Environmental and Resource Economics. — 2006. — Vol. 35, Nr 4. — P. 289-325. — Bibliogr.: 30 tit. — www.springerlink.com

2. Berlinsky, Nikolai. Comprehensive Assessment of Negative Factors Affecting the Black Sea Shallow Water in the Danube Area / NikolaiBerlinsky // Regional Aspects of Climate-Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe. — 2009. — P. 245-253. — www.springerlink.com

3. The Black Sea Between the EU and Russia : Security, Energy, Democracy : 134th Bergedorf Round Table, June 23-25, 2006, Odessa. — Hamburg, 2007 — 144 p. — ISBN 978-3-89684-363-X.

4. Bran, Florina. Probleme economice şi ecologice ale Dunării şi Mării Negre / Florina Bran, Raluca Florentina Creţu. — Bucureşti : Editura A.S.E, 2005. — 308 p. — ISBN 973-594-696-3.

5. Brînză, Dumitru. Influenţa condiţiilor meteo-climatice şi a poluării mediului marin asupra navigaţiei, manevrei navei şi ecosistemelor din zona litoralului românesc al Mării Negre / Dumitru Brînză. — Constanţa : Ex Ponto, 2005. — 332 p. — ISBN 973-644-501-1.

6. Codoban, Cioboiu Olivia. Gastropodele din apele continentale ale României şi zona litorală Mării Negre: consideraţii taxonomice, ecologice şi biogeografice / Olivia Codoban Cioboiu. — Craiova : Sitech, 2003. — 96 p. — ISBN 973-657-458-X.

7. Efimov, V. V. On the formation of atmospheric seasonal precipitation in the Black Sea region / V. V. Efimov, E. S. Shakalova // Physical Oceanography. — 2008. —Vol. 18. — P.204-211. — www.springerlink.com

8. Knysh, V. V. Assimilation of climatic data in a model of circulation of waters in the Black Sea with regard for the space and time behavior of the variances and cross-covariance functions of forecast errors / V. V. Knysh, N. V. Inyushina // Physical Oceanography. — 2008. — Vol. 18, Nr 4. — P. 179-193. — www.springerlink.com

9. Kroiss, H. Lessons learned for nutrient management in the Danube Basin and its relation to Black Sea euthrophication / H. Kroiss, M. Zessner, C. Lampert // Chemistry & Ecology. — 2006. — Vol. 22, Nr 5. — P. 347-357. — Bibliogr.: 6 tit. — www.oaresciences.org

10. Mazilu, Mirela. Impactul hazardelor naturale şi antropice asupra biodiversităţii: studiu de caz Marea Neagră / Mirela Mazilu // Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii : materialele conf. int., 6-7 oct. 2005. — Ch., 2005. — P. 54-58. — M38 / D-58.

11. Method and results of assimilation of climatic data on temperature, salinity, and sea level into a numerical model of the Black Sea / V. V. Knysh, S. G. Demyshev, G. K. Korotaev [et al.] // Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics. — 2007. — Vol. 43, Nr 3. — P. 363-377. — www.springerlink.com

12. Mihailescu, Constantin. Climate Change and Hazards Prediction in the Black Sea Region / Constantin Mihailescu. — Ch. : Licorn, 2005. — 272 p.

13. Mihailescu, Constantin. Influenţa activităţii solare şi forţelor mareice asupra periodicităţii fenomenelor extreme în regiunea Mării Negre / Constantin Mihailescu, I. Caliţchi // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 4 (34). — P. 38-40. — Bibliogr.: 11 tit.

14. Munteanu, Igor. The Black Sea Region : a security minefield or a partnership road? / Igor Munteanu. — Chişinău : Cartier, 2009. — 128 p. — ISBN 978-9975-79-573-9.

15. Neacşu, Mariana. Peşti la litoralul românesc al Mării Negre / Mariana Neacşu. — Constanţa : Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 2008. — ISBN 978-973-732-095-7.

16. Radu Gheorghe Atlas al principalelor specii de peşti din Marea Neagră / George Radu, Elena Radu, Nicolae Simion. — Constanţa : Virom, 2008. 296 p. — ISBN 978-973-7895-32-5.

17. Radu, Gheorghe. Determinator al principalelor specii de peşti din Marea Neagră / Gheorghe Radu, Elena Radu. — Constanţa : Virom, 2008. — 560 p. — ISBN 978-973-7895-33-2.

18. Ratner, Yu. B. Creation of the database of monitoring of the Black Sea by using drifters / Yu. B. Ratner, A. P. Tolstosheev, A. L. Kholod // Physical Oceanography. — 2009. — Vol. 19, Nr 3. — P. 170-185. — www.springerlink.com

19. Rizea, Marian. Securitatea energetică la Marea Neagră. Cheia (in)stabilităţii europene / Marian Rizea, Stan Petrescu, Ioan Şandru. — Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de Informaţii, 2008. — 172 p. — ISBN 978-973-7610-82-9.

20. Sava, Daciana. Alge macrofite de la litoralul românesc al Mării Negre / Daciana Sava. — Constanţa : Ex Ponto, Ovidius University Press., 2006. — 148 p. — ISBN 973-614-265-5.

21. Skolka, Marius. Specii invazive în Marea Neagră / Marius Skolka, Marian Traian. — Constanţa : Ovidius University Press, 2004. — 185 p. — ISBN 973-614-181-0.

22. Stanc, Simina. Arheozoologia primului mileniu după Hristos pentru teritoriul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră / Simina Stanc. — Iaşi : Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009. — 306 p. — 978-973-703-448-9.

23. Surugiu, Victor. Populaţiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre / Victor Surugiu. — Iaşi : Editura Univ. „AlexandruIoanCuza”, 2008. — 282 p. — 978-973-703-372-7.

24. Taylor, Tim. Valuing algal bloom in the Black Sea Coast of Bulgaria: A choice experiments approach / Tim Taylor, Alberto Longo // Journal of Environmental Management. — 2010. — Vol. 91, Nr 10. — P. 1963-1971. — Bibliogr.: 34 tit. — www.oaresciences.org/

25. Tofan, Lucia. Studiul adaptărilor fiziologice la specii reprezentative de moluşte bivalve din Marea Neagră în condiţii normale şi în prezenţa unor factori de stres cu caracter cronic / Lucica Tofan. — Constanţa : Ovidius University Press, 2004. — 222 p. — 973-614-164-0.

26. Vespremeanu, Emil. Geografia Mării Negre / Emil Vespremeanu. — Bucureşti : Editura Universitară, 2005. — 255 p. — ISBN 973-749-017-7.

27.    / . . , -  . . . . —  : -, 2007. — 311 . — ISBN 966-02-4213-1.

28.    / . . , . . , . . , .  // . . — 2009. — . 428, Nr 3. — P. 426-429. — Bibliogr.: 15 tit.Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
National Book Chamber
International Bookshop Educational Centre
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in