The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Outstanding Persons


Kidel, Alexandr

Library scientist, bibliolog, literary critic.

Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Home  Information resources  Ecology Page  Environmental Calendar  November 8th – World Urbanism Day

November 8th – World Urbanism Day

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane a fost sărbătorită pentru prima oară în anul 1949, la iniţiativa profesorului Carlos Maria della Paolera, de la Universitatea din Buenos Aires. Tendinţele creşterii rapideale oraşelor sunt legate de amplificarea poluării mediului înconjurător.

În conformitate cu raportul anual a Fondului ONU pentru Populaţie “Situaţia populaţiei lumii — 2007: Potenţialul expansiunii urbane” (“State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth”), în anul 2008, pentru prima dată în istorie, mai mult de jumătate din populaţia globului — 3,3 miliarde de oameni va locui la oraş şi se estimează că această cifră va ajunge în anul 2030 până la 5 miliarde. Astăzi, mai mult de jumătate din populaţia urbană traieşte în oraşe, de până la 500.000 de locuitori. Raportul tratează fenomenul global al urbanizării din punct de vedere social şi economic oferind soluţii problemelor legate de creşterea numărului de orăşeni: http://www.unfpa.org/swp/2007/presskit/pdf/sowp2007_eng.pdf

Factorii principali ai poluării oraşului sunt: industrializarea excesivă, deşeurile şi modul lor de colectare (incinerare, reciclare, refolosire) precum şi transporturile urbane.

Ziua Mondială a Sănătăţii din 7 aprilie 2010 a lansat o campanie cu genericul "1000 de oraşe — 1000 de poveşti de viaţă“având scopul dedeschide spaţii publice pentru sănătate şi a colecta poveşti de campioni, care au avut un impact semnificativ asupra sănătăţii în oraşele lor: http://www.who.int/world-health-day/2010/en/

Referinţe bibliografice:


1. Begu, Adam. Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane / Adam Begu, Nina Liogchii, Ala Donica // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 5 (35). — P. 1-4. — Bibliogr.: 15 tit.

2. Bulimaga, Constantin. Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinău / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 2 (308). — P. 136-143. — Bibliogr.: 7 tit.

3. Mogâldea, V. Starea actuală a calităţii apelor în ecosistemului urban Chişinău / V. Mogâldea, C. Bulimaga, P. Obuh // Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a Uniunii Europene : materialele conf. int., 2-3 окт. 2008. — Chişinău, 2008. — P. 199-202. — Bibliogr.: 5 tit

4. Munteanu, Andrei. Contribuţii la conservarea diversiţăţii ornitofaunei urbane / Andrei Munteanu, Natalia Vasilaşcu, Ludmila Buciuceanu // Bul. şt. Ser. nouă. Ştiinţe ale naturii / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. — 2006. — Nr 4 (17). — P. 11-19. — Bibliogr.: 10 tit

5. Sîrodoev, Igor. G. Zoning of the anthropogenic relief of urbanized territories / Igor G. Sîrodoev, Ghennadi N. Sîrodoev, Alla V. Sviridova // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 1 (307). — P. 152-158. — Bibliogr.: 14 tit.

6. Vasilaşcu, N. Biotopic distribution of urban bird fauna in the reproductive period / N. Vasilaşcu, A. Munteanu // Oltenia. Studii şi comunic. Ser. Ştiinţele Naturii / Muzeul Olteniei Craiova. — 2009. — Vol. XXV. — P.224-229.

7. Zagorneanu, Eudochia. Biodiversitatea speciilor terestre din spaţiul verde “Valea Trandafirilor”, ecosistemul urban Chişinău / Eudochia Zagorneanu, Maria Coşcodan// Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 110-113. — Bibliogr.: 7 tit.

***

8. Assessing biological indicators for remediated anthropogenic urban soils / W. Hartley, L. Uffindell, A. Plumb [et al.] // Science of The Total Environment. — 2008. — Vol. 405, Nr 1/3. — P. 358-369. — Bibliogr. : 82 tit. —www.oaresciences.org/

9. Bierwagen, Britta G. Connectivity in urbanizing landscapes: The importance of habitat configuration, urban area size, and dispersal / Britta G. Bierwagen // Urban Ecosystems. — 2007. — Vol. 10, Nr 1. — P. 29-42. — www.springerlink.com

10. Byrne, Loren B. Habitat structure: A fundamental concept and framework for urban soil ecology / Loren B. Byrne / Urban Ecosystems. — 2007. — Vol. 10, Nr 3. — P. 255-274. — Bibliogr.: 63 tit. — www.springerlink.com

11. Characterisation of urban inhalation exposures to benzene, formaldehyde and acetaldehyde in the European Union : Comparison of measured and modelled exposure data / Yuri Bruinen de Bruin, Kimmo Koistinen, Stylianos Kephalopoulos [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. — 2008. — Vol. 15, Nr 5. — P. 417-430. — Bibliogr.: 51 tit. —www.springerlink.com

12. Conceptual Models as Hypotheses in Monitoring Urban Landscapes / Todd R. Lookingbill, Robert H. Gardner, Philip A. Townsend [et al.] // Environmental Management. — 2007. — Vol. 40, Nr 2. — P. 171-182. — Bibliogr.: 57 tit. — www.springerlink.com

13. Contribution to biomonitoring of some trace metals by deciduous tree leaves in urban areas / M. Tomašević, Z. Vukmirović, S. Rajšić [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. — 2008. — Vol. 137, Nr 1/3. — P. 393-401. — Bibliogr.: 27 tit. —www.springerlink.com

14. Controls on hourly variations in urban background air pollutant concentrations / Teresa Moreno, Javier Lavín, Xavier Querol [et al.] // Atmospheric Environment. — 2009. — Vol. 43, Nr 27. — P. 4178-4186. — Bibliogr.: 31 tit. —www.oaresciences.org/

15. Corburn, Jason. Urban land use, air toxics and public health: Assessing hazardous exposures at the neighborhood scale / Jason Corburn / Environmental Impact Assessment Review. — 2007. — Vol. 27, Nr 2. — P. 145-160. — Bibliogr.: 25 tit. — www.oaresciences.org/

16. Dearborn, Donald C. Motivations for Conserving Urban Biodiversity / Donald C. Dearborn, Salit Kark // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 2. — P. 432-440. — Bibliogr.: 52 tit. — www.oaresciences.org/

17. Decision support for sustainable option selection in integrated urban water management / C. K. Makropoulos, K. Natsis, S. Liu [et al.] // Environmental Modelling & Software. — 2008. — Vol. 23, Nr 12. — P. 1448-1460. — Bibliogr.: 44 tit. —www.oaresciences.org/

18. Environmental and economic performance assessment of the integrated urban wastewater system / L. Benedetti, G. Dirckx, D. Bixio [et al.] // Journal of Environmental Management. — 2008. — Vol. 88, Nr 4. — P. 1262-1272. — Bibliogr.: 19 tit. — www.oaresciences.org/

19. Exposure to urban stressor and effects on free testosterone in female workers / Gianfranco Tomei, Manuela Ciarrocca, Pina Fiore [et al.] // Science of The Total Environment. — 2008. — Vol. 392, Nr 2/3. — P. 198-202. — Bibliogr.: 55 tit. — www.oaresciences.org/

20. Filippi-Codaccioni, Ondine. Urbanisation effects on the functional diversity of avian agricultural communities / Ondine Filippi-Codaccioni, Jean Clobert, Romain Julliard // Acta Oecologica. — 2009. — Vol. 35, Nr 5. — P. 705-710. — Bibliogr.: 52 tit. — www.oaresciences.org/

21. Fu, Guangtao. Multiple objective optimal control of integrated urban wastewater systems / Guangtao Fu, David Butler, Soon-Thiam Khu // Environmental Modelling & Software. — 2008. — Vol. 23, Nr 2. — P. 225-234. — Bibliogr.: 34 tit. —www.oaresciences.org/

22. Garden bird feeding predicts the structure of urban avian assemblages / Richard A. Fuller, Philip H. Warren, Paul R. Armsworth [et al.] // Diversity and Distributions. — 2008. — Vol. 14, Nr 1. — P. 131–137. — Bibliogr.: 50 tit. — www.blackwell-synergy.com

23. Goddard, Mark A. Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments : a review / Mark A. Goddard, Andrew J. Dougill, Tim G. Benton // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 2. — P. 90-98. — Bibliogr.: 107 tit. — www.oaresciences.org/

24. Hamer, Andrew J. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world : a review / Andrew J. Hamer, Mark J. McDonnell // Biological Conservation. — 2008. — Vol. 141, Nr 10. — P. 2432-2449. — Bibliogr.: 179 tit. — www.oaresciences.org/

25. Human brain activation in response to visual stimulation with rural and urban scenery pictures: A functional magnetic resonance imaging study / Tae-Hoon Kim, Gwang-Woo Jeong, Han-Su Baek [et al.] // Science of The Total Environment. — 2010. — Vol. 408, Nr 12. — P. 2600-2607. — Bibliogr.: 58 tit. — www.oaresciences.org/

26. LaSorte, Frank A. Distance decay of similarity among European urban floras: the impact of anthropogenic activities on β diversity / Frank A. LaSorte, Michael L. McKinney, Petr Pyšek // Global Ecology and Biogeography. — 2008. — Vol. 17, Nr 3. — P. 363-371. — Bibliogr.: 69 tit. —www.oaresciences.org/

27. McDonald, Garry W. Bridging the divide in urban sustainability: from human exemptionalism to the new ecological paradigm / Garry W. McDonald, Murray G. Patterson // Urban Ecosystems. — 2007. — Vol. 10, Nr 2. — P. 169-192. — www.springerlink.com

28. McDonald, Robert I. Global urbanization: can ecologists identify a sustainable way forward / Robert I. McDonald // Frontiers in Ecology and the Environment. — 2008. — Vol. 6, Nr 2. — P. 99-104. — Bibliogr.: 53 tit. — www.oaresciences.org/

29. Mcdonald, Robert I. The implications of current and future urbanization for global protected areas and biodiversity conservation / Robert I. Mcdonald, Peter Kareiva, Richard T. T. Forman // Biological Conservation. — 2008. — Vol. 141, Nr 6. — P. 1695-1703. — Bibliogr.: 47 tit. — www.oaresciences.org/

30. McKinney, Michael L. Effects of urbanization on species richness: a review of plants and animals / Michael L. McKinney // Urban Ecosystems. — 2008. — Vol. 11, Nr 2. — P. 161-176. — Bibliogr.: 137 tit. — www.springerlink.com

31. Modelling multi-species response to landscape dynamics: mosaic cycles support urban biodiversity / Mira Kattwinkel, Barbara Strauss, Robert Biedermann [et al.] // Landscape Ecology. — 2009. — Vol. 24, Nr 7. — P. 929-941. — Bibliogr.: 49 tit. —www.springerlink.com/

32. Møller, Anders Pape. Flight distance of urban birds, predation, and selection for urban life / Anders Pape Møller // Behavioral Ecology and Sociobiology. — 2008. — Vol. 63, Nr 1. — P. 63-75. — Bibliogr.: 53 tit. — www.springerlink.com/

33. O’Neill, Daniel W. To settle or protect? A global analysis of net primary production in parks and urban areas / Daniel W. O’Neill, David J. Abson // Ecological Economics. — 2009. — Vol. 69, Nr 2. — P. 319-327. — Bibliogr. : 49 tit. — www.oaresciences.org/

34. Ranking potential impacts of priority and emerging pollutants in urban wastewater through life cycle impact assessment / Ivan Muñoz, M. José Gómez, Antonio Molina-Díaz [et al.] // Chemosphere. — 2008. — Vol. 74, Nr 1. — P. 429-442. — Bibliogr.: 29 tit.— www.oaresciences.org/

35. Responses of herbaceous plants to urban air pollution: Effects on growth, phenology and leaf surface characteristics / Sarah L. Honour, J. Nigel B. Bell, Trevor W. Ashenden [et al.] // Environmental Pollution. — 2009. — Vol. 157, Nr 4. — P. 1279-1286. — Bibliogr.: 47 tit. — www.oaresciences.org/

36. A review on the effectiveness of street sweeping, washing and dust suppressants as urban PM control methods / F. Amato, X. Querol, C. Johansson [et al.] // Science of The Total Environment. — 2010. — Vol. 408, Nr 16. — P. 3070-3084. — Bibliogr.: 125 tit. — www.oaresciences.org/

37. Rusu, T. Strategii privind Aplicarea Conceptului de Dezvoltare Durabilă în Procesarea Deşeurilor Urbane / T. Rusu, A. Rusu // ProEnvironment. — 2009. — Vol. 2, Nr 4. — P. 247-250. — Idem şi în lb. engleză.

38. Su, Meirong. Urban ecosystem health assessment : a review / Meirong Su, Brian D. Fath, Zhifeng Yang // Science of The Total Environment. — 2010. — Vol. 408, Nr 12. — P. 2425-2434. — Bibliogr.: 93 tit. —www.oaresciences.org/

39. Urban drainage systems: An undervalued habitat for aquatic macroinvertebrates / Kim Vermonden, Rob S. E. W. Leuven, Gerard van der Velde [et al.] // Biological Conservation. — 2009. — Vol. 142, Nr 5. — P. 1105-1115. — Bibliogr.: 68 tit. —www.oaresciences.org/

40. Shaw, Peter. Influence of a parking area on soils and vegetation in an urban nature reserve / Peter Shaw, Nigel Reeve // Urban Ecosystems. — 2008. — Vol. 11, Nr 1. — P. 107-120. — Bibliogr.: 37 tit. — www.springerlink.com

41. Simon, David. Urban Environments: Issues on the Peri-Urban Fringe / David Simon // Annual Review of Environment and Resources. — 2008. — Vol. 33. — P. 167-185. — Bibliogr.: 79 tit. — www.oaresciences.org/

42. van den Elshout, Sef. Comparing urban air quality in Europe in real time : a review of existing air quality indices and the proposal of a common alternative / Sef van den Elshout, Karine Léger, Fabio Nussio // Environment International. — 2008. — Vol. 34, Nr 5. — P. 720-726. — Bibliogr.: 16 tit. — www.oaresciences.org/

43. The variability of polychlorinated biphenyls levels in urban soils from five European cities / A. Cachada, L. V. Lopes, A. S. Hursthouse [et al.]// Environmental Pollution. — 2009. — Vol. 157, Nr 2. — P. 511-518. — Bibliogr.: 36 tit. — www.oaresciences.org/

44. Zaharia, Carmen. Environmental Impact Assessment Generated by a Romanian Urban Landfill / Carmen Zaharia, Mioara Suprăţeanu, Matei Macoveanu // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 3 (27). — P. 22-29. — Bibliogr.: 9 tit.

45. Коновалова, Т. И. Картографирование экологического состояния урбанизированных территорий на основе материалов дистанционных исследований Земли / Т. И. Коновалова, И. Е. Трофимова // Исследование Земли из космоса. — 2008. — Nr 4. — P. 36-44. — Bibliogr.: 13 tit.

46. Минкин, В. В. Влияние типа и структуры почвы на экологическую структуру почвенных беспозвоночных в урбанозооценозах / В. В. Минкин, А. Д. Пилипенко // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья : материалы III междунар. научно-практ. конф., 22-23 окт. 2009. — Тирасполь, 2009. — Р. 135-136. — Bibliogr.: 5 tit.

47. Некоторые особенности накопления тяжелых металлов макрофитами и эпифитными водорослями в водоемах урбанизированных территорий / П. Д. Клоченко, Г. В. Харченко, И. Б. Зубенко[etal.] // Гидробиологический журнал. — 2007. — Т. 43, Nr 4. — P. 49-61. — Bibliogr.: 19 tit

48. Оценка протока грунтовых вод на урбанизированных территориях / А. Ю. Беляев, Р. Г. Джамалов, Ю. А. Медовар [etal.] // Водные ресурсы. — 2007. — Т. 34, Nr 5. — P. 527-531. — Bibliogr.: 7 tit.

49. Осипов, В. И. Урбанизация и природные опасности. Задачи, которые необходимо решать / В. И. Осипов // Геоэкология. — 2007. — Nr 1. — P. 3-9. — Bibliogr.: 9 tit.

50. Фридман, В. С. Урбанизация “диких” видов птиц: трансформация популяционных систем или адаптация особей / В. С. Фридман, Г. С. Ерёмкин, Ю. Ю. Захарова-Кубарева // Журнал общей биологии. — 2008. — Т. 69, Nr 3. — P. 207-219. — Bibliogr.: 36 tit.

51. Шварц, Е. А. Пан-Европейская экологическая сеть и стадии урбанизации / Е. А. Шварц // Известия Российской Акад. Наук. Сер. геогр. — 2006. — Nr 6. — P. 7-18. — Bibliogr.: 78 tit.Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
International Bookshop “Educational Centre”
National Book Chamber
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation
Адрес
Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Creat in