The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Toderas, Ion

Academician, Doctor Habilitate in Biology, professor.

Biesu, Maria

The great Moldovan soprano, Peoples Artist of the USSR, professor, honorary member of the Academy of Sciences of Moldova (1999).

Bibliographies


   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2015.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2014.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Download
   Academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ
   O viaţă de zbucium: academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ - luptător devotat pentru sănătatea naţiunii
   Download
   Arta Moldovei, 19752005, Muzica şi coregrafia, Volumul II
   Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 19752005, volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile, genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2013.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2012.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   Maria Sandu Specialist devotat în protecţia apelor
   Cercetătorul Maria Sandu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o evaluării stării ecologice a apelor naturale din Republica Moldova, elaborării tehnologiilor de epurare şi potabilizare a apelor, elaborării metodelor de control şi armonizării celor existente la standardele europene privind componenţa şi calitatea apelor naturale, elaborării expertizelor ecologice la tehnologii noi şi de import privind managementul şi protecţia apelor, elaborării instrucțiunilor de calcul al prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul nerespectării cerințelor legislaţiei apelor.
   Download
   CELAC VALENTIN doctor habilitat în biologie
   Prezenta Bibliografie reflectă munca de cercetare a doctorului habilitat în biologie, conferenţiar universitar, colaborator ştiinţific principal, şeful laboratorului de Genetică şi Ameliorare a Leguminoaselor al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Valentin CELAC, autorul a 419 lucrări ştiinţifice, inclusiv autor şi coautor a 10 monografii, 21 brevete de invenţie şi brevete pentru soi de plantă.
   Download
   Haralambie Corbu critic literar, academician AŞM: Biobibliografie
   The present bibliography is reviewing the tremendous scientific activity of the remarkable literary critic, historian, the University professor and academician of the Academy of Sciences of Moldova.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2011.
   The recent publication highlights the scientific achievements made in the directions of science and innovation activity in 2011.
   Download
   The Art of Moldova
   A retrospective bibliography The Art of Moldova gives complete information about development of the national art during 1975-2005. The first volume Architecture and Fine Art includes publications of scientists of the Academy of Sciences of Moldova as well as publications of art critics, artists, etc. The bibliography also comprises works on early history of architecture and fine art of the Romanian cultural and civilizing space of the South Bessarabia and Bucovina.
   Download
   Academy of Sciences in press

   Download
   Elena Postolachi-Iarovoi

   The bibliography Elena Postolachi-Iarovoi protectoarea etnografiei naţionale isevident through enormous etnographical value expressed inthe beauty ofthe national clothes and hand mastership. The work consists ofthe cronological dates about the life and scientific activity ofthe Doctor ofHistory and the university professor E.Postolachi-Iarovoi.


   Download
   Gheorghe Bobana
   The Bibliography Gheorghe Bobana elucidates the scientific activity of the outstanding philosopher, Dr. Habilitate, Gheorghe Bobana. His research interests include history of Romanian philosophy, history of world philosophy, social philosophy, philosophy of science, philosophy of language.
   Download
   Stefan Topala
   The Biobibliography Stefan Topala. A man who makes discoveries is dedicated to the 70th anniversary of Stefan Topala, Doctor Habilitate in biology, Research Professor, Senior Scientific Researcher of the Botanical Garden/Institute of the Academy of Sciences of Moldova. The work presents the main results of Stefan Topalas research activity. Structure of the Biobibliography and careful selection of materials allow us to reveal the diversity of the scientists research interests. They include cell biology, botany, cytogenetics, karyosystematics, hybridization, ampelography.
   Download
   Gheorghe Postolache
   Present bibliography is a tribute to Mr. Gheorghe Postolache, Doctor Habilitate, Research Professor, Head of Laboratory Geobotany and Forestry (Botanical Garden/Institute of the Academy of Sciences of Moldova) to commemorate the 70th year anniversary. Author-compiler: Valentina Gurieva; responsible coordinator: Dr. Aurelia Hanganu.
   Download
   Academician Gheorghe Duca
   The Central Scientific Library Andrei Lupan presents the bibliography dedicated to the 60th anniversary of academician Gheorghe Duca, President of the Academy of Sciences of Moldova, the founder of Research School of Ecological Chemistry, famous inventor. The bibliography consists of the following sections: Curriculum vitae; monographs; textbooks, methodical and didactic materials; scientific articles, papers in congresses, conferences; inventions; participation in international exhibitions of inventions and new technologies; science popularization works, interviews; works under the editorship of academician; Gheorghe Duca the scientific supervisor and consultant; personalia; participation in conferences, congresses and symposia.
   Download
   Forestry of Moldova
   The UN General Assembly has proclaimed 2011 as the International Year of Forests with the main objective to promote the sustainable forest management, conservation and sustainable development of all types of forests. The global launch of the International Year of Forests was held on the 2nd of February 2011 in New York in conjunction with the High-Level Segment of the 9th Session of the United Nations Forum on Forests.
   Download
   Academician Boris Lazarenko
   The biobibliography is devoted to Academician, engineer, inventor with a worldwide reputation, PhD in Engineering (Dr. Habilitate), founder and the first director of the Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova, Boris Romanovich Lazarenko (Nov. 11, 1910 - Aug. 26, 1979), the scientist who discovered the Electrical Discharge Machining (EDM) process.
   Download
   Academician Simion Toma
   Simion Toma (born August 30, 1936), a Full Member of the Academy of Sciences of Moldova, Vice-President of ASM (1986-1990), a specialist in the field of agricultural chemistry and plant physiology.
   Download
   Academician Anatol Jacota
   Anatol Jacota (June 21, 1941 - Jan. 11, 2010), specialist in phytogenetics, plant physiology and biotechnology.
   Download
   Full Member of ASM Maria Duca
   PhD in biological sciences (Dr. Habilitate), Professor, Rector of the University of Academy of Sciences of Moldova.
   Download
   Academician Dumitru Gitsu
   PhD in Physics and Mathematics (Dr. Habilitate, 1974), Professor (1981), Full Member of the Academy of Sciences of Moldova (1984).
   Download
   Stepan Shvets
   The scientific activity of the Principal Research Scientist at the Institute of Genetics and Plant Phyisiology, PhD in Chemical Sciences (Dr.), Stepan Shvets (Aug. 1, 1945 - May 19, 2011).
   Download
   Academician Boris Gaina
   Academician Boris Gaina
   Download
   Academician SveatoslavMoskalenko
   Academician SveatoslavMoskalenko
   Download
   Academician Vsevolod Moskalenko
   Academician Vsevolod Moskalenko
   Download
   Fauna and animal ecology of Moldova
   Fauna and animal ecology of Moldova
   Download
   Water resources issues in Moldova
   Water resources issues in Moldova
   Download
   The influence of additives (organic, inorganic, molecular) on the metal distribution uniformity
   The influence of additives (organic, inorganic, molecular) on the metal distribution uniformity
   Download
   Academician Boris Matienco
   Academician Boris Matienco
   Download


   Bibliographies

   Bibliographies

   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download
   "" , .

   Thematic bulletins

   Thematic bulletins

   Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
   Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
   Author: Lidia Zasavitsky
   Download
   Science in Moldova
   Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
   Download
   "" , .

   Subject bibliographic index

   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Alcatuitor: Valentina Gurieva
   Download
   Resursele Naturale al Republicii Moldova
   Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
   Download

   E-Library

   E-Library

   2011-08-27


   Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
   Details

   2011-07-20

   Radu Mihai CRIŞAN
   SPRE EMINESCU
   Details
   "" , .

   Infocentre

   News

   Academia.edu (2017-02-25)

   Academia.edu Details

   BiblioDivertis

   Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

   Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

   Articles

   Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
   (Chiosa Igor)

   Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

   Exhibitions

   Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

   La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

   • Liste 2016
   • Liste 2015
   • Liste 2014
   • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
   • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
    Nr. 11-12, 2014
   • Bibliografii recente
   • Pagina Web BiblioScientia
   • Achiziții noi
    luna Noiembrie, 2016

   Întreabă bibliotecarul   Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns   Reclama

   International Bookshop Educational Centre
   Academia de Știinte a Moldovei
   Mesageria D&D
   National Book Chamber
   About the Library Infocentre
   Short History
   Library Structure
   Hours of Operation

   Statute
   Regulations
   Rules for Library Usage
   Reading Rooms and Computer Rooms
   Library Virtual Tour
   Donations
   Public Procurement
   Exchange & Reserve Collection
   Awards and Honors
   Vacancies
   Ecology Page   Academy of Sciences of Moldova in the Press
   News
   BiblioDivertis

   Articles
   Announcement
   Frequently Asked Questions (FAQ)
   Web Resources
   Photo Gallery
   Journal BiblioScientia
   Outstanding Persons
   © 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
   Academy of Sciences of Moldova
   Creat in