The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Casian, Anatolie

Doctor Habilitate in Physics nd Mathematics, professor for the Technical University of Moldova.

Jacota, Anatolie

Famous Moldovan scientist, specialist in plant genetics, physiology and biotechnology, founder of the Moldovan scientific school on molecular genetics.

E-Library  2010-10-02
  Bezviconii, G.
  Bezviconii, G. Legăturile familiale ale lui A. Cuza cu Basarabia/ G. Bezviconii.- S.l., 1942 32 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Tatarescu, Gh.
  Tatarescu, Gh. Internaţionala a III-a şi Basarabia (discurs rostit în Adunarea Deputaţilor) / Gh. Tatarescu.- Bucureşti: Independenţa, 1925 45 p., tab., foto., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Mateevici, A.
  Mateevici, A. Poezii / A. Mateevici.- Bucureşti: Graiul Românesc, 1926 27 p.; foto., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Berechet, Şt.
  Mereu pe acelaş drum
  Details


  2010-10-02
  Stere, C.
  Stere, C. Rostul partidelor politice / C. Stere.- s.l., s.a. 31 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Moroşan, N.N.
  Moroşan, N.N. Noi contribuţii preistorice asupra Basarabiei de Nord / N.N. Moroşan.- Bucureşti: Cultura Naţională, 1929 17 p.; il., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Les droits des Roumains sur la Bessarabie (VI)
  Details


  2010-10-02
  Paris, 1919
  Les roumains devant le Congres de la Paix
  Details


  2010-10-02
  Nistor, I.I
  Istoria Basarabiei / ed.III-a
  Details


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Originea românilor: Răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri. Vol II
  Details


  2010-10-02
  Boga, L.
  Documente din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Vorobchievici, O.
  Vorobchievici, O. Amintiri din Basarabia/ O. Vorobchievici. - s.l., s.a. 192 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Halippa, Pan
  Halippa, Pan Flori de pîrloagă 1912- 1920/ P. Halippa.- Iaşi: Viaţa Românească, 1921 114 p.; 30 cm
  Details


  2010-10-02
  Vataman, P.
  Vataman, P. Figuri sorocene. Vol I/ P. Vataman.- Soroca, 1940 234 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Balş, Gh.
  Balş, Gh. Începuturile arhitecturii bisericeşti din Moldova / Gh. Balş. Bucureşti: Cultura Naţională, 1925 21 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Gore, P.
  Gore, P. Autoadministrarea şi Zemstvoul/ P.Gore.- Ch.: Glasul Ţării, 1920 31 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Nichita, D.N
  Nichita, D.N Pîrcălabia în Moldova pînă în veacul al XVII-lea / D.N Nichita. Iaşi: ŢEREK&CAMINSCHI, 1932 23 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Dvoicenco, E.
  Dvoicenco, E. Influenţa literaturii ruse asupra scriitorului Constantin Stamati (extras din Revista Istorică nr. 7-9, iulie-septembrie 1929) / E. Dvoicenco. s.l.: Datina Romănească, 1925 25 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Lupu, N. Originea românilor (răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri) p.II / N. Lupu. s.l., 1942 39 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Moruzi, D.C
  Moruzi, D.C Moartea lui Cain / D.C. Moruzi.- s.l., s.a. 332 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Nicorescu, P.
  Nicorescu, P. Lucrări de consolidare şi de restaurare la Cetatea-Albă / P. Nicorecsu.- s.l., s.a.. 128 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Pelivan, I.G. Le mouvement et laccroissement de la population en Bessarabie de 1812 a 1918 (III) / I.G. Pelivan.- Paris, 1919 / text în l. franceză 27 p.; tab.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Pelivan, I.G. La Bessarabie sous le regime russe (1812-1918) / I.G. Pelivan.- Paris, 1919 / text în l. franceză 64 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Holban, E. Şt.
  Holban, E. Şt. Figuri basarabene/ E. Şt. Holban.- Paris: Ed. Căpriana, 1990 68 p. 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Păduraru, T.N.
  Însemnări din timpul Unirii. Oameni şi evenimente (extras din revista Viaţa Basarabiei, 1937)
  Details


  2010-10-02
  Casso, L.
  La Russie au danube et l organisation de la Bassarabie
  Details


  2010-10-02
  Ch.: Glasul Ţării, 1920
  Istoricul şi activitatea zemstvelor în Basarabia în curs de 50 de ani
  Details


  2010-10-02
  Gheorghiu, A.
  Pe drumuri basarabene a doua zi după unire
  Details


  2010-10-02
  Nichita, D.N.
  Pîcălabia în Moldova pînă în veacul al XVII- lea
  Details


  2010-10-02
  Zotta, S.
  Paul Gore
  Details


  2010-10-02
  Nistor, I.
  Lămuriri istorice la deslegarea problemei agrare din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Pamfile, T.
  Pagini vechi de vieaţă moldovenească
  Details


  2010-10-02
  Popovschi, N.
  Problema naţionalizării în Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Hâjdeu, A.
  Problema timpului nostru
  Details


  2010-10-02
  Madan, Gh.
  Răsunete din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Ch.: Dreptatea
  Regele Ferdinand I şi Unirea Basarabiei
  Details


  2010-10-02
  Mateiu, I
  Renaşterea Basarabiei
  Details


  2010-10-02
  Boga, L
  Paza marginii: Căpităniile de margine de pe Nistru, Ciuhur spre raiaua Tighinei şi Bugheac
  Details


  2010-10-02
  Cazaco, P.
  Notes la Bassarabie
  Details


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Naţionalizarea justiţiei şi unificarea legislativă în Basarabia: Comunicări făcute Academiei Române în Şedinţele publice de la 15 mai şi 16 iunie 1933
  Details


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Documente din Basarabia: Extrasul din volumul de documente al Comisiunii Monumenteor Istorice. Secţia din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Voia, M.M.
  Judeţul Lăpuşna (1934- 1937). Vol II
  Details


  2010-10-02
  Cazacu, D.
  În ghiarele foametei
  Details


  2010-10-02
  Casso, L.
  La Russie au danube et l organisation de la Bassarabie
  Details


  2010-10-02
  Ch.: Glasul Ţării, 1920
  Istoricul şi activitatea zemstvelor în Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Documente din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Voia, M.M.
  Judeţul Lăpuşna (1934- 1937).
  Details


  2010-10-02
  D. Cazacu
  În ghiarele foametei
  Details


  2010-10-02
  L. Boga
  Documente din Basarabia
  Details


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Originea românilor: Răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri. Vol II
  Details


  2010-10-02
  Mateevici, Al.
  Poezii (traduceri)
  Details


  2010-10-02
  Husărescu, Z.
  Husărescu, Z. Mişcarea subversivă în Basarabia / Z. Husărescu.- Chişinău: Atelierele Imprimeriei Statului, 1925 179 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Cazacu, P.
  A xv- a aniversare a Unirii Basarabiei: 27 martie1918- 27 martie 1933 / P. Cazacu.- Iaşi:Tip. Opinia, 1933 13 p.; 20 cm.
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Câteva cuvinte către domnii membri ai Consiliului judeţean şi Consiliilor comunale din judeţul Orheiu/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. Cartea Românească, 1927 24 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Cazacu, P.
  Cazacu, P. Cîteva date din istoria Basarabiei/ P. Cazacu.- Bucureşti: Cartea Românească, 1925 76 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Ce neam suntem: O lămurire pentru moldovenii din Basarabia/ P. Fală.- Chişinău: Glasul Ţării, 1920 7 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Bucureşti: Tip. Fundaţiei
  Cetatea- Albă: Zece ani de la realipire 9 april 1918- 9 april 1928.- Bucureşti: Tip. Fundaţiei Culturale Principile Carol, s.a. 191 p.; foto, 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Tip. Dieceneză
  Cetatea cu Monografia Oraşului Soroca.- Oradea: Tip. Dieceneză, 1932 90 p.; foto, 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Ciobanu, Şt. Chişinăul.- Chişinău: Editura Comisiunii monumentelor istorice, secţia din Basarabia, 1925 122 p.; il., 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Culea, D.
  Culea, D. Cînd moldovenii ţineau straja la Nistru/ D. Culea.- Bucureşti: Tip. Jokey- Club, 1926 140 p.; il., 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Chişinău
  Codul Andronache Donici (1814- 1817).- Chişinău, 1920 91 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Steagul/ P. Fală.- Tip. Sfintei Monastiri Neamţu, 1925 64 p.; 20 cm
  Details


  2010-10-02
  Smadu, Nicolae
  Smadu, Nicolae Contribuţia studiului demografiei la progresul igienii în Basarabia/ N.Smadu.- Nr.12. Chişinău: Cartea Românească, 1927 20 p.; 20 cm
  Details


  2010-10-02
  Bucureşti: Luceafărul, 1929
  Cartea Unirii 1918- 1928.- Bucureşti: Luceafărul, 1929 174 p.; foto, 30 cm.
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Călătorind prin Basarabia. Impresiile unui român ardelian/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. Eparhială, 1923 23 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Traian Popescu
  Basarabia Românească. Comemorarea a 66 ani de la realipire 27 martie 1918- 27 martie 1984.- Madrid: Editura Carpaţii, 1984. 55 p.; foto, 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Andronachi, Gh. V.
  Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii/ Gh. V. Andronachi.- Chişinău, 1933 256 p.; 70 cm
  Details


  2010-10-02
  România.
  România. Serviciul de stat al cooperaţiei din Basarabia. Anuarul 1917- 1920.- Chişinău, 1920 238 p.; tab., 40 cm
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contimporană/ O. Ghibu.- Cluj, 1928 259 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Panaitescu, S.
  Panaitescu, S. Aspecte economice şi sociale din Basarabia (1920- 1926). Vol I/ S. Panaitescu.- Chişinău: Tipogr.: Cartea Românească, 1926 205 p.; foto, 15 cm
  Details


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Erbiceanu, V. Avizile comisiunii juridice/ V. Erbiceanu.- Chişinău, 1921 215 p.; 30 cm
  Details


  2010-10-02
  Bucureşti, 1927
  Basarabia şi relaţiile româno- ruse.- Bucureşti, 1927 124 p.; 25cm
  Details


  2010-10-02
  Bogza, G.
  Bogza, G. Basarabia ţara de pămînt/ G. Bogza.- Bucureşti: Editura ARA, 1991 101 p.; 20 cm.
  Details


  2010-10-02
  Bogoş, D.D.
  Bogoş, D.D. Basarabia de la 1812 până la 1938: Conferinţă ţinută la Sala Dales la 10 noiembrie 1938/ D.Bogoş.- Chişinău: Monitorul oficial şi imprimeriile statului, 1938 16 p.; 25cm.
  Details


  2010-10-02
  Constantinescu- Iaşi, P.
  Constantinescu- Iaşi, P. Buiucanii Chişinăului. Istoricul. Biserica. Cimitirul/ P.Constantinescu- Iaşi.- Chişinău: Tiparul Moldovenesc, 1935 33 p.; foto, 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Filipescu, C.
  Filipescu, C. Basarabia: Consideraţiuni generale,agricole şi statistice/ G. Filipescu,Giurgea,E.- Ch., 1919 347 p.; foto., 25cm
  Details


  2010-10-02
  Boldur, A.V.
  Boldur, A.V. Contribuţii la studiul Istoriei Românilor. Istoria Basarabiei.Vol III: Sub dominaţia rusească (1812- 1918). Politica. Ideologia. Administraţia.- Chişinău: Tiparul Moldovei, 1940 214 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Cu gîndul la Basarabia/ O. Ghibu.- Arad: Ed. Librărieidiec, 1926 207 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Cugetările unui luptător moldov în timpul revoluţiei ruse din 1917.-S.l.: Tip. Sf. Monastirii Neamţu, 1926 64 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Constantinescu- Iaşi, P.
  Constantinescu- Iaşi, P. Despre răsboi/ P. Constantinescu- Iaşi.- Chişinău: Tipogr. Dreptatea, 1932 24 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Ciobanu, Şt. Din istoria mişcării naţionale în Basarabia/ Şt. Ciobanu.- Chişinău: Tip.Băncii Centrale Cooperative, 1933 23 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Casso, Leonida
  Casso, Leonida Dreptul Bizantin în Basarabia 1907/ L.Casso; trad.: Al. Varzar.- Chişinău: Editura Glasul Ţării, 1923 119 p.; 30 cm
  Details


  2010-10-02
  Balan, T.
  Balan, T. Emigranţii poloni în Bucovina şi Moldova în sec. Al XIX-lea / T. Balan.- Cernăuţi: Tiparul Glasul Bucovinei, 19.. 25 p.; 35 cm
  Details


  2010-10-02
  Chişinău, 1935
  Expunerea de situaţie a Judeţului Hotin pe anul 1934.- Chişinău, 1935 104 p.; tab., 30 cm
  Details


  2010-10-02
  Florov, N.
  Florov, N. Harta administrativă a Judeţului Lăpuşna/ N.Florov.- Chişinău: Tip. Moldovenesc, 1937 8 p.; 20 cm
  Details


  2010-10-02
  Boldur, A.V.
  Boldur, A.V. Imperialismul rusesc în Balcani: Schiţă de istorie diplomatică cu privire la români. Manual scurt pentru studenţi/A.V.Boldur.- Chişinău: Tip. Dreptatea, 1937 32 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Brăiteanu, G.I.
  Brăiteanu, G.I. La moldavie et ses frontieres historiques: Deuxieme edition/ G.I.Brăiteanu.- Bucur.: Ed. Dacia, 1941 47 p.: foto, 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Bogoş, D.
  Bogoş, D. La răspîntie Moldova de la Nistru în anii (1917- 1918)/ D.Bogoş.- Chişinău: Glasul Ţării, 1924 144 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Erbiceanu, V. Legiuiri locale Basarabene: Istoric, texte şi jurisprudenţe/ V. Erbiceanu.- Chişinău, 1921 207 p.; 35 cm
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. De la Basarabia rusească la Basarabia Românească: Analiza unui proces istoric însoţită de 186 documente. Vol I.- Cluj, 1926 509 p. ; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Orhei: Tip. Paghiş
  Darea de seamă asupra realizărilor pe anii 1933- 1937.- Orhei: Tip. Paghiş, s.a. 228 p.; foto, 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Florov, N.
  Florov, N. Apele subterane în Basarabia / N. Florov. - s.l., s.a. 64 p.; hărţi., tab., 25cm / Textul e paralel în l. mold. şi l. germană.
  Details


  2010-10-02
  Netea, V.
  Netea, V. Cunoştinţe folositoare în lumea largă.Transnistria.- Bucureşti: Cartea Românească, 1941 31 p.; 25cm
  Details


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Cuvinte cătră tineretul intelectual basarabean/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. Cartea Românească, 1927 13 p.; 20 cm
  Details


  2010-10-02
  Boldur, A.
  Boldur, A. Autonomia Basarabiei sub stăpînirea rusească în 1812- 1828. Studii/ A. Boldur.- Chişinău: Tip.Cartea Românească, 1929 107 p.; tab., 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Dragomir, G.M.
  Dragomir, G.M. Coloniile Bulgare din Sudul Basarabiei/ G.M. Dragomir.- Tip. Naţională , 1923 96 p.; 25 cm.
  Details


  2010-10-02
  Nadă, E.
  Nadă, E. Geografia judeţului Cahul / pentru clasa II-a primară / E. Nadă., Ceauşanu Nic. Ch.: Cartea Românească, s.a.. 42 p.; il., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Crihan, P.N.
  Crihan, P.N. Geografia judeţului Chişinău. Pentru uzul claselor a II-a şi a III-a a şcoalelor primare / P.N. Crihan. Ch.: România Nouă, 1919 51 p.; il., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Crihan, P.N.
  Crihan, P.N. Geoagrafia judeţului Lăpuşna / pentru clasa II-a primară / P.N. Crihan, L.T.Boga, I. Theodorescu.- Ch.: Luceafărul, 1926 64 p.; il., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Constantinescu, P.
  Constantinescu, P. Glozel / P. Constantinescu. Ch.: Cartea Românească, 1929 65 p.; il., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Ch.: Tipografia şi Legătoria Eparhială
  Darea de seamă: starea materială şi activitatea Societăţii Istorico-arheologice-bisericeşti din Basarabia, pe anul 1924. Ch.: Tipografia şi Legătoria Eparhială, 1925 24 p.; tab., 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Ch.: Tipografia Eparhială, 1924
  Darea de seamă: starea materială şi activitatea Societăţii Istorico-arheologice-bisericeşti din Basarabia, pe anul 1923. Ch.: Tipografia Eparhială, 1924 16 p.; 25 cm
  Details


  2010-10-02
  Boga, L.
  Boga, L. Lupta pentru limba românească şi ideea unirii la românii din Basarabia după (1812)/ L. Boga.- Chişinău: Cartea Românească, 1932 39 p.; 25 cm
  Details
  Bibliographies

  Bibliographies

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  "" , .

  Thematic bulletins

  Thematic bulletins

  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Author: Lidia Zasavitsky
  Download
  Science in Moldova
  Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
  Download
  "" , .

  Subject bibliographic index

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Library

  E-Library

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
  Details

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Details
  "" , .

  Infocentre

  News

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Details

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

  Articles

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

  Exhibitions

  Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Reclama

  National Book Chamber
  Academia de Știinte a Moldovei
  Programul Cadru
  International Bookshop Educational Centre
  About the Library Infocentre
  Short History
  Library Structure
  Hours of Operation

  Statute
  Regulations
  Rules for Library Usage
  Reading Rooms and Computer Rooms
  Library Virtual Tour
  Donations
  Public Procurement
  Exchange & Reserve Collection
  Awards and Honors
  Vacancies
  Ecology Page  Academy of Sciences of Moldova in the Press
  News
  BiblioDivertis

  Articles
  Announcement
  Frequently Asked Questions (FAQ)
  Web Resources
  Photo Gallery
  Journal BiblioScientia
  Outstanding Persons
  © 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
  Academy of Sciences of Moldova
  Creat in