The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Lazarenko, Boris

Academician, professor, specialist in electrospark machining of metals, Doctor Habilitate in Technical Sciences, founder of the electrical discharge machining method, author of more than 150 scientific works and 50 inventions.

Dolgan, Mihai

Musician, composer, founder of the band Noroc. I am a self-taught musician, enfant terrible and peoples artist without higher education (Mihai Dolgan)

Home  Information resources  New Acquisitions

New Acquisitions  2010-08-16
  Anjela Baurciulu, Marina Belostecinic, Angela Casian
  Bugetare sensibilă la gen: Manual / Anjela Baurciulu, Marina Belostecinic, Angela Casian [et. al.] : Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch.: ASEM, 2009. 200 p. ISBN 978-9975-75-484-2.
  Details


  2010-08-16
  Cosniceanu, Maria
  Dicţionar de prenume / Maria Cosniceanu. Chişinău: Ştiinţa, 2010. 144 p. ISBN 978-9975-67-653-3.
  Details


  2010-08-16
  Univ. Perspectiva INT
  Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană: Culegere de comunicări ştiinţifice / Univ. Perspectiva INT. Chişinău, 2010. 212 p. ISBN 978-9975-4061-3-0.
  Details


  2010-08-16
  . Pentru Coop. si Comunic. Democratică Dialog din Cahul
  Culegere de documente privind protecţia consumatorilor / Asoc. Pentru Coop. si Comunic. Democratică Dialog din Cahul. Chişinău, 2010. 220 p. ISBN 978-9975-4051-6-4.
  Details


  2010-08-16
  Reva, Veaceslav
  Proteomica / Veaceslav Reva, Aliona Glijin. Chişinău: CEP USM, 2010. 410 p. ISBN 978-9975-70-924-8
  Details


  2010-08-16
  Min. Sănătăţii al Rep. Moldova
  Ghid Naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. Chişinău: Valinex, SRL, 2010. 454 p. ISBN 978-9975-68-134-6
  Details


  2010-08-16
  Pogoneţ, Galina
  Protecţia drepturilor consumatorilor / Galina Pogoneţ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch.: AAP, 2010. 250 p. ISBN 978-9975-9637-8-7.
  Details


  2010-08-16
  Popescu, Florentin
  Dicţionar de literatură română / Florentin Popescu; ed.: Aura Christi, Andrei Potlog. Bucureşti: Ideea Europeană, 2006. 235 p. ISBN (10) 973-7691-33-4; ISBN (13) 978-973-7691-33-0.
  Details


  2010-08-16
  Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii
  Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et. al.]. Ch.: s. n., 2010. 184 p. ISBN 978-9975-78-845-8.
  Details


  2010-08-16
  Botnarciuc, Liudmila
  Genetica medicală: Compedium / Liudmila Botnarciuc. Ch.: Polidanus SRL, 2010. 246 p. ISBN 978-9975-78-851-9.
  Details


  2010-08-16
  Paladi, Gheorghe
  Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale / Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Olga Penina; red. Resp.: Gheorghe Paladi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. Sectorul Demografie. Ch.: Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, 2009 (Policolor SRL). 208 p. ISBN 978-9975-0742-2-6
  Details


  2010-08-16
  Dumitru Pulbere, Maia Bănărescu, Nina Pârţac
  Valorile constituţionale factori ai stabilităţii regimului democratic, conf. inetrn. (2009; Chişinău). Coferinţa Internaţională Valorile constituţionale factori ai stabilităţii regimului democratic / resp. ed.: Dumitru Pulbere, Maia Bănărescu, Nina Pârţac. Ch.: Depol Promo SRL, 2010. 295 p. Texte: lb. rom.,engl., germ., rusă. ISBN 978-9975-4029-3-4.
  Details


  2010-08-16
  Costachi, Gheorghe
  Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept: Monografie / Gheorghe Costachi, Petru Hlipcă; red. şt. I. Guceac, C. Murzea; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 2010. 623 p. ISBN 978-9975-4078-0-9.
  Details


  2010-08-16
  Academia de Ştiinţe a Moldovei
  Creşterea eficienţei social economice şi bunăstării populaţiei cerinţa prioritară a societăţii / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice; col. red. Victor Ţvircun; Andrei Timuş, Victor Mocanu [et. al.]. Ch.: CE UASM, 2010. 203 p. Texte: lb. română, rusă, eng. ISBN 978-9975-64-177-7.
  Details


  2010-08-16
  Costachi, Gheorghe
  Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova / Gheorghe Costachi; sub red. şt. Ion Guceac; Acad.de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. Ch.: Inst. de Istorie, Stat şi Drept, 2009. 327 p. ISBN 978-9975-4078-1-6.
  Details


  2010-08-16
  Laza, Doru
  Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă / Doru Laza, ref. şt.: Pavel Chirilă. Ed.: a 2-a. Ch.: Sănătate şi Educaţie SRL, 2010 . 296 p. ISBN 978-975-9879-0-5.
  Details


  2010-08-10
  ,
  : / . : Universul, 2010. 192 . ISBN 978-9975-47-038-4.
  Details


  2010-08-10
  Corbu, Haralambie
  Vasile Alecsandri şi teatrul / Haralambie Corbu. Chişinău, 2010. 264 p. ISBN 978-9975-78-737.
  Details


  2010-08-10
  Haidarlî, Dan
  Relaţii politice moldo-tătare / Dan Haidarlî. Chişinău: Art Area SRL, 2009. 220 p. ISBN 978-9975-96-18-8-2.
  Details


  2010-08-10
  Cosniceanu, Maria
  Nume de familie (din perspectiva istorică) / Maria Cosniceanu. Chişinău: Pontos, 2010. 156 p. ISBN 978-9975-51-099-8.
  Details


  2010-08-10
  Mager, Sorin
  Stereochimia compuşilor organici / Sorin Mager, Ion Grosu, Luminiţa David. Cluj-Napoca: Dacia, 2006. 523 p. ISBN (10) 973-35-2141-8 ; ISBN (13) 978-973-35-2141-9
  Details


  2010-08-10
  Paladi, Ion
  Management public / Ion Paladi. Chişinău: Editura ASEM, 2009. 375 p. ISBN 978-9975-75-493-4
  Details


  2010-08-10
  Mincu, Marin
  O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea / Marin Mincu. Constanţa: Pontica, 2007. 1181 p. ISBN 978-973-7720-12-2
  Details


  2010-08-10
  Academia de Ştiinţe a Moldovei
  Filologia modernă: realizări şi perspective în context european . (ediţia a II-a). Semiotică şi hermeneutica textului. Colocviul internaţional / coord.: Aliona Grati, Inga Ciobanu.- Chişinău, 2009.-316 p. ISBN 978-9975-78-800-7.
  Details


  2010-08-10
  Academia de Transporturi,Informatică şi Comunicaţii
  Managementul întreprinderii în mediul economic contemporan: Materialele conferinţei ştiinţifice 24-25 septembrie 2009. Chişinău: Evrica, 2010. - 396 p. ISBN 978-9975-941-49-5.
  Details


  2010-08-10
  Comşulea, Elena
  Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. Chişinău: Ştiinţa, 2010. 336 p. ISBN 978-9975-67-657-1.
  Details


  2010-08-10
  Volniţchi, Igor
  Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2009) / Igor Volniţchi. Chişinău, 2010. 312 p. ISBN 978-9975-78-738-3.
  Details


  2010-08-09
  Geiss, Imanuel
  Istoria lumii: din preistorie până în anul 2000 / Imanuel Geiss ; trad. : Aurelian Cojocea. Bucureşti: ALL Educational, 2008. 648 p. ISBN 978-973-684-704-2.
  Details


  2010-08-09
  Fredouille, Jean-Claude
  Dicţionar de civilizaţie romană / Jean-Claude Fredouille; trad.: Şerban Velescu. Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000. 213 p. ISBN 973-9436-35-8
  Details


  2010-08-09
  Lăcustă, Ioan

  Timpul iluziilor / Lăcustă Ioan. Bucureşti: Curtea Veche, 2006. 253 p. ISBN 973-669-200-0.


  Details


  2010-08-09
  Costea, Ionuţ

  Solam virtutem et nomen bonum: nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania Princiară (sec. XVII) / Ionuţ Costea. Cluj-Napoca: Argonaut, 2005. 310 p. ISBN 973-7710-40-1.


  Details


  2010-08-09
  Mălinaş, Ioan Marin

  Situaţia învăţământului bisericesc al românilor în contextul reformelor şcolare din timpul domniei împărătesei Maria Tereza (1740-80), a împăraţilor Iosif al II-lea (1780-90) şi Leopold al II-lea (1790-92) / Arhimandrit Dr. Ioan Marin Mălinaş. Oradea: Editura Mihai Eminescu, 1994. 239 p. ISBN 973-96582-1-0.


  Details


  2010-08-09
  Volovici, Leon

  Apariţia scriitorului în cultura română / Leon Volovici. Bucureşti: Curtea Veche, 2004. 120 p. ISBN 973-669-104-7.


  Details


  2010-08-09
  Câmpeanu-Sonea, Eugenia

  Managementul firmei prestatoare de servicii în turism / Eugenia Câmpeanu-Sonea. Cluj-Napoca, Risoprint, 2006. 348 p. ISBN 973-751-251-0 ; 978-973-751-251-2


  Details


  2010-08-04
  Bodiştean, Florica
  O teorie a literaturii / Florica Bodiştean. Iaşi: Institutul European, 2008. 311 p. ISBN 978-973-611-564-6
  Details


  2010-08-04
  Niculescu
  Dicţionar invers al limbii române & CD-ROM. Bucureşti: Niculescu, 2007. 702 p. ISBN 978-973-748-238-9.
  Details


  2010-08-04
  Adam, Jean-Michel
  Textele: tipuri şi prototipuri / Jean-Michel Adam; trad.: Cristina Stanciu. Iaşi : Institutul European, 2009. 254 p. ISBN 978-973-611-566-0.
  Details
  Bibliographies

  Bibliographies

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  "" , .

  Thematic bulletins

  Thematic bulletins

  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Author: Lidia Zasavitsky
  Download
  Science in Moldova
  Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
  Download
  "" , .

  Subject bibliographic index

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Library

  E-Library

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
  Details

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Details
  "" , .

  Infocentre

  News

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Details

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

  Articles

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

  Exhibitions

  Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Reclama

  International Bookshop Educational Centre
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  National Book Chamber
  About the Library Infocentre
  Short History
  Library Structure
  Hours of Operation

  Statute
  Regulations
  Rules for Library Usage
  Reading Rooms and Computer Rooms
  Library Virtual Tour
  Donations
  Public Procurement
  Exchange & Reserve Collection
  Awards and Honors
  Vacancies
  Ecology Page  Academy of Sciences of Moldova in the Press
  News
  BiblioDivertis

  Articles
  Announcement
  Frequently Asked Questions (FAQ)
  Web Resources
  Photo Gallery
  Journal BiblioScientia
  Outstanding Persons
  © 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
  Academy of Sciences of Moldova
  Creat in