The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Cemortan, Leonid

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Gutul, Lidia

Life Dedicated to the Book (20.02.1932-17.05.2001). Born on February 20, 1932 in a village Konstantinovka, Sarata district, Odessa region, the Ukraine.

Home  Information resources  New Acquisitions

New Acquisitions  2011-01-04
  Iurie Colesnic
  Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol.8 / Iurie Colesnic. Chişinău: Ştiinţa, Ulysse, 2010. 312 p. ISBN 978-9975-906-17-3.
  Details


  2011-01-04
  , ,
  / , , . Cahul: US B. P. Hasdeu, 2010. 268 p. ISBN 978-9975-914-38-3.
  Details


  2011-01-04
  Laurenţiu Calmuţchi
  Calmuţchi, Laurenţiu. Metodologia rezolvării ecuaţiilor şi inecuaţiilor cu parametri / Laurenţiu Calmuţchi - Chişinău: UST, 2010. 221 p. ISBN 978-9975-76-037-9.
  Details


  2011-01-04
  Ion Anton
  Anton, Ion. Elemente de cultură naţională: elucidarea problemelor de cultură naţ. După anul 1989. / Ion Anton. Cahul: Univ. de Stat B. P. Hasdeu, 2010. 166 p. ISBN 978-9975-914-31-4.
  Details


  2011-01-04
  Liliana Ceclu
  Ceclu, Liliana. Rolul administraţiei publice locale în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare / Liliana Ceclu. Ch.: S.n., 2010. 120 p. ISBN 978-9975-77-1474.
  Details


  2011-01-04
  Sergiu Musteaţă
  Musteaţă, Sergiu. Educaţia istorică între politic şi identitar în Republica Moldova / Sergiu Musteaţă. Chişinău: Pontos, 2010. 364 p. ISBN 978-9975-51-164-3.
  Details


  2011-01-04
  Ed. a 2-a. Chişinău: Tipogr.-Sirius
  Sănătatea în releţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. Ed. a 2-a. Chişinău: Tipogr.-Sirius SRL, 2010. 116 p. ISBN 978-9975-9697-7-2.
  Details


  2011-01-04
  Gheorghe Palade
  Palade, Gheorghe. Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească (1918-1940). Studii /Gheorghe Palade. Chişinău: Cartdidact SRL, 2010. 306 p. ISBN 978-9975-9847-7-5.
  Details


  2011-01-04
  Abstracts. Chişinău: Elan INC
  International Conference on Materials science and condensed matter physics 5th and Symposium Electrical methods of materials treatment in memoriam of acad. Boris Lazarenko (1910-1979). September 13-17 2010. Abstracts. Chişinău: Elan INC SRL, 2010. 340 p. ISBN 978-9975-66-190-4.
  Details


  2011-01-04
  Mihail M. Ghetiu, Victor Toporet
  Ghetiu, Mihail M. Chimia lemnului : [pentru uzul studentilor] / Mihail M. Ghetiu, Victor Toporet. Ch.:Tehnica- Info, 2010. 404 p. ISBN 978-9975-63-310-9.
  Details


  2011-01-04
  .. , ..
  , . / .. , .. . .: Elan poligraf, 2010. 112 c. ISBN 978-9975-66-193-5.
  Details


  2011-01-04
  ..
  , . / .. ; - . : - , 2010, 192 . ISBN 978-9975-9877-5-2.
  Details


  2011-01-04
  Dumitru Parmacli, Alexndru Stratan
  Parmacli, Dumitru. Eficienta economica a productiei agricole / Dumitru Parmacli, Alexndru Stratan; Univ. de Stat B.P.Hasdeu din Cahul, Univ. Agrara de Stat din Moldova. Ch.: Complex Ed. al IEFS, 2010. 112 p. ISBN 978-9975-4087-1-4.
  Details


  2011-01-04
  Victor Benu, Ion Cucu, Mihai Dutca
  Negocierea Contractului (Conventiei) Colectiv de munca: Ghid pentru lideri de sindicat / Victor Benu, Ion Cucu, Mihai Dutca et. al.; Sindicatul Sanatatea din rep. Moldova, Inst. Muncii al Confederatiei Nat. A sindicatelor din Moldova, Bibl. Activistului Sindical. Ch.: s.n., 2010. 120 p. ISBN 978-9975-99386-7-6.
  Details


  2011-01-04
  Mihai Popovici, Valeriu Cobeţ, Nicolae Ciobanu
  Reactivitatea cardiovasculară în insuficienţa cardiacă / Mihai Popovici, Valeriu Cobeţ, Nicolae Ciobanu [et. al.]. Chişinău: S. n., 2010. 216 p. ISBN 978-9975-78-887-8.
  Details


  2011-01-04
  Otilia Dandara, Svetlana Constantinov, Lia Sclifos
  Pedagogie: Suport de curs / aut.: Otilia Dandara, Svetlana Constantinov, Lia Sclifos [et. al.]. Chişinău: CEP USM, 2010. 216 p. ISBN 978-9975-70-962-0.
  Details


  2011-01-04
  Sergiu Bădărău
  Bădărău, Sergiu. Fitopatologia / Sergiu Bădărău; Univ. Agrară de Stat din Moldova. Chişinău: S. n., 2009. 360 p. ISBN 978-9975-4044-0-2.
  Details


  2011-01-04
  Dorin Cimpoieşu
  Cimpoieşu, Dorin. Republica Moldova între România şi Rusia, 1989-2009 / Dorin Cimpoieşu. Chişinău: Casa Limbii Române Nichita Stănescu, 2010. 428 p. ISBN 978-9975-4129-0-2.
  Details


  2011-01-04

  , . = : / . - : Grafic Design SRL, 2010. 264 p. ISBN 978-9975-4049-8-3.
  Details


  2011-01-04

  , . : (1989-2009 .) / . , Elan Inc SRL, 2010. 596 p. ISBN 978-9975-66-185-0.
  Details


  2011-01-04
  Svetlana Focşa-Semionov
  Focşa-Semionov, Svetlana. Învăţarea autoreglată: teorie şi aplicaţii educaţionale / Svetlana Focşa-Semionov. Chişinău: Epigraf, 2010. 360 p. ISBN 978-9975-109-21-5.
  Details


  2011-01-04
  Elena Zgârcibabă-Bogdan
  Zgârcibabă-Bogdan, Elena. Introducere în lingvistică (Note de curs) / Elena Zgârcibabă-Bogdan. Cahul: Univ. de Stat B.P. Haşdeu, 2010. 210 p. ISBN 978-9975-914-42-0.
  Details


  2011-01-04
  Rodica Gramma
  Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor statistici pentru perioada anilor 2005-2009 / coord. Rodica Gramma. Chişinău: Nova Imprim SRL, 2010. 102 p. ISBN 978-9975-4131-4-5.
  Details


  2011-01-04
  E.J. Da Silva, C. Ratledge, A. Sasson
  Biotechnology: Economic and Social Aspects. Issues for Developing Countries. / Edited by E.J. Da Silva, C. Ratledge, A. Sasson. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 388 p. - ISBN 978-0-521-12228-3
  Details


  2011-01-04
  Cliff Frohlich
  Frohlich, Cliff. Deep Earthquakes / Cliff Frohlich. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 573 p. ISBN 978-0-521-12396-9
  Details


  2011-01-04
  C. Batty and Kevin B. Hallberg
  Ecology and Industrial Pollution / Edited by Lesley C. Batty and Kevin B. Hallberg. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 350 p. ISBN 978-0-521-73038-9
  Details


  2011-01-04
  Core Technology and Applications. Cambridge
  Femtosecond Biophotonics : Core Technology and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 232 p. ISBN 978-0-521-88240-8
  Details


  2011-01-04
  Jorgen Primdahl and Simon Swaffield
  Globalization and Agricultural Landscapes. Change Patterns and Policy Trends in Developed Countries. / Edited by Jorgen Primdahl and Simon Swaffield. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 275 p. ISBN 978-0-521-73666-4.
  Details


  2011-01-04
  C. M. Chadwick and D.R. Garrod
  Hormones, Receptors and Cellular Interactions in Plants. / Edited by C. M. Chadwick and D.R. Garrod. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 375 p. ISBN 978-0-521-11764-7.
  Details


  2011-01-04
  Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Guţu Vladimir
  Evaluarea curriculumului şcolar perspectivă de modernizare. / Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Guţu Vladimir [et. al.]. Chişinău: S. n., 2009. 789 p. ISBN 978-9975-4069-4-9.
  Details


  2011-01-04
  Toulouse, France edit
  Architecture description languages: IFIP TC-2 workshop on architecture description language (WALD), World computer congr., aug. 22-27, 2004, Toulouse, France edit. by: Pierre Dissaux, ... New York: Springer, 2005. 207, [3] p.- ISBN 0-387-24589-8.
  Details
  Bibliographies

  Bibliographies

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  "" , .

  Thematic bulletins

  Thematic bulletins

  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
  Author: Lidia Zasavitsky
  Download
  Science in Moldova
  Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
  Download
  "" , .

  Subject bibliographic index

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Library

  E-Library

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
  Details

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Details
  "" , .

  Infocentre

  News

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Details

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

  Articles

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

  Exhibitions

  Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Reclama

  Academia de Știinte a Moldovei
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  International Bookshop Educational Centre
  About the Library Infocentre
  Short History
  Library Structure
  Hours of Operation

  Statute
  Regulations
  Rules for Library Usage
  Reading Rooms and Computer Rooms
  Library Virtual Tour
  Donations
  Public Procurement
  Exchange & Reserve Collection
  Awards and Honors
  Vacancies
  Ecology Page  Academy of Sciences of Moldova in the Press
  News
  BiblioDivertis

  Articles
  Announcement
  Frequently Asked Questions (FAQ)
  Web Resources
  Photo Gallery
  Journal BiblioScientia
  Outstanding Persons
  © 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
  Academy of Sciences of Moldova
  Creat in