The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Andrunachievici, Vladimir

Mare Magistru al Algebrei, exponent destoinic al Templului Ştiinţei şi Cavaler al celei mai înalte distincţii de stat Ordinul Republicii.

Sanalati, Nicolae

Sanalati, Nicolae (born on December 13, 1924 in city Kamenka) participated in the Secodn World War in 1944 became a member of a partisan detachment The Soviet Moldova, was wounded in a battle near Orhei. The Honored Worker of Culture of the MSSR.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Lupan Andrei

Lupan Andrei

Locul şianul naşterii:

S-a născut la15februarie însatul Mihuleni, raionul Şoldăneşti

Studii:

1924 aabsolvit şcoala primară din satul Mihuleni;

1925-1929 astudiat laŞcoala Agricolă din Cucuruzeni;

1929-1934 şi-a făcut studiile laŞcoala deViticultură din Chişinău;

1935-1940 astudiat laFacultatea deAgronomie laUniversitatea Al. I.Cuza din Iaşi cusediul laChişinău;

1941 aabsolvit Institutul Agricol din Chişinău;

Activitatea literară şiprofesională:

1932 debutează cupoezia Biografie pepaginile ziarului bucureştean Adevărul literar şiartistic;

1932-1938 ciclul depoezii Din tăceri;

1941-1953 ciclul depoezii Intrare înbaladă;

1945 colaborator ştiinţific superior laInstitutul deVinificaţie şiViticultură Magaraci din Chişinău;

1946 şef secţie literară laziarul Ţăranul sovietic;

1954-1962 deputat alSovietului Suprem alURSS;

1946-1962 Preşedinte alComitetului deconducere aUniunii Scriitorilor din R.S.S.M.;

1963-1967 Preşedinte alSovietului Suprem alR.S.S.M.

Activitatea publicistică:

1960 înziarul Cultura Moldovei afost publicat articolul Cuvînt decinstire (Mihai Sadoveanu 80);

1964 înziarul Tineretul Moldovei afost publicat articolul Ion Creangă;

1967 înrevista Nistru afost publicat articolul Marginalii argheziene
(pemarginea operei lui Tudor Arghezi);

1973 înziarul Moldova Socialistă afost publicat articolul Biruinţa inorogului (Dmitrie Cantemir 300);

1975 volumul Închinare laLuceafăr (antologie detexte despre şipentru Eminescu).

Ordine şidistincţii:

1961 membru titular alAcademei deŞtiinţe aMoldovei;

1967 laureat alpremiului deStat alMoldovei;

1982 titlul onorific Scriitor alpoporului din Republica Moldova.

Bibliografie selectivă:

Lupan, Andrei. Frate alpămîntului : [poezii]/ Andrei Lupan ; prez. graf. : Iu. Pivcenco. Ch. : Literatura artistică, 1989. 40p.

Lupan, Andrei. Haz şinecaz/ Andrei Lupan. Chişinău : Ed.deStat aMoldovei, 1957. 112p.

Lupan, Andrei. Intrare înbaladă/ Andrei Lupan Chişinău : Cartea moldovenească, 2007. 296p.

Lupan, Andrei. Lumina / Andrei Lupan. Chişinău : Ed. Arlus, 1953. 94p.

Lupan, Andrei. Meşter faur/ Andrei Lupan. Chişinău : Ed.deStat aMoldovei, 1958. 176p.

Lupan, Andrei. Poezii/ Andrei Lupan. Chişinău, 1947. 94p.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. I/ Andrei Lupan ; selecţie, note şicoment. : H.Corbu. Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. 392p. ISBN 9975-60-090-5.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. II : schiţe, eseuri, atitudini/ Andrei Lupan ; selecţie, note şicoment. : H.Corbu. Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. 432p. ISBN 9975-60-030-5.

Personalia:

Andrei Lupan frate alpământului : Biobibliografie/ alcăt. : Ana Globu ; Biblioteca Publică Alexandru Donici. Orhei, 2006. 430p. ISBN 978-9975-9954-3-6.

Cemortan, Leonid. Undestin basarabean: amintiri despre Andrei Lupan [1912-1992] / Leonid Cemortan // Viaţa Basarabiei. 2004. Nr1. P. 196-213.

Cimpoi, Mihai. Oistorie deschisă aliteraturii române din Basarabia : [date despre viaţa şicreaţia lui Andrei Lupan]/ Mihai Cimpoi. Chişinău, 1997. P. 153, 172-173, 207-208, 264, 292-296, 304-305, 309, 353, 362.

Ciocanu, Ion. Andrei Lupan/ Ion Ciocanu // Limba Română. 1997. Nr5. P. 59-75.

Dolgan, Mihai. Tradiţii argheziene înpoetica lui Andrei Lupan: afinităţi, interferenţe, influenţe/ Mihai Dolgan // Ştiinţa. 1992. Nr2. P. 3-14.

Lupan, Andrei // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. 1961-2006 : Dicţionar. Ch., 2006. P. 94-96.

Şpac, Ion. Scriitorii sovietici moldoveni/ Ion Şpac. Chişinău, 1969. P. 34-35.


Usefull links:
http://www.andreilupan.com/


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre
Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in