The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Outstanding Persons


Tiginyanu, Ion

Doctor Habilitate in Physics and Mathematics, Vice President of the ASM.

Bodrug, Mihai

Doctor Habilitate in Biology.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Toderas Ion

Toderas Ion

Data şi locul naşterii:

17 august 1948 în satul Logăneşti, r-nul Hânceşti;

Studii:

1971 — A absolvit Facultatea de biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova;

1976 — A absolvit doctorantura la Institutul de Zoologie al AŞM.

Titluti ştiinţifice:

1979 — Doctor în ştiinţe biologice;

1991 — Doctor habilitat în ştiinţe biologice;

1992 — Profesor universitar;

2000 — Membru-corespondent al AŞM;

2004 — Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice al AŞM;

2007 — Membru titular (academician) al AŞM.

Activitatea de muncă şi experienţă managerială:

1971-1988 — Cercetător ştiinţific de diferite niveluri la Institutul de Zoologie al AŞM;

1988-1998 — Şef al Catedrei de Zoologie, transormată ulterior în Catedra de Zoologie şi Ecologie a USM (1998-2000);

1993-2006 — Director al Institutului de Zoologie al AŞM;

2000-2005 — Şef al Catedrei de Biologie Umană şi Animală a USM;

2008-prezent — Director al Institutului de Zoologie al AŞM;

2009 — Formarea şi edificarea Centrului (laboratorului) de excelenţă ,,Biologie Generală şi Moleculară" în cadrul Insitutului de Zoologie al AŞM.

Activitatea ştiinţifică şi editorială

Se axează pe direcţiile prioritare ale hidrobiologiei, zoologiei, ecologiei funcţionale şi ecofiziologiei animalelor acvatice şi terestre. A publicat peste 400 de lucrări ştiinţifice.

 Membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;

— Preşedinte al Consiliului ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor şi dr. habilitat la specialitatea ,,Zoologie";

— Membru al Comisiei de Experţi din cadru CNAA;

— Preşedinte al Comitetului organizatoric al Conferinţelor a IV- a, a V-a şi a VI-a ale Zoologilor din Rep. Moldova cu participare internaţională;

— Membru al grupului ,,Ecofiziologie" din Cadrul Asociaţiei Internaţionale a Ţărilor Dunărene;

— Redactor-şef adjunct al revistei „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii”;

— Membru al Colegiului de redacţie a revistei internaţionale „Hidrobiologia”;

— Membru al Colegiului de redacţie a revistei „Akademos”;

— Membru al Colegiului de redacţie a a culegerii periodice ,,Ecological Studies, Hazards, Solutions";

— Membru al Colegiului de redacţie a periodicii ,,Romanian Revue of Applied Ecology„;

— Membru al Colegiului de redacţie a Colecţiei Naţionale „Rezervaţiile Ştiinţifice Republicii Moldova”.

Distincţii, Titluri Onorifice

2000-prezent — Preşedinte al Societăţii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova;

2007 — ,,Inovator al anului 2007″, acordat de AŞM; ,,Inventator remarcabil" în cadrul Concursului Naţional pentru susţinerea ştiinţei şi a inovării ,,Econom — 2007″;

2010-prezent — Preşedinte al Consiliului Naţional UNESCO ,,Omul şi Biosfera" al Rep. Moldova;

 Reprezentant al Rep. Moldova la Reuniunea Paneuropeană a Convenţiei Internaţionale RAMSAR (Varna, Bulgaria) şi la Simpozionul UNESCO privind Politicile de mediu şi educaţie pentru dezvoltarea durabilă în regiunea Mării Negre (Bucureşti,România);

— Titlu de Comandor al Ordinului ,,Merite d’ invention"; de ,,Inventatorul anului" (Belgia);

— Doctor ,,Magna cum Laudae" al ULIM;

— Preşedinte al Centrului de educaţie ecologică din Moldova ,,J. Cousteau„;

— Coordonator naţional al Salonului Internaţional de Invenţii de la Geneva, responsabil de prezentarea standului expoziţional al Republicii Moldova ;

— Medalii de aur, argint şi bronz la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia, România etc.

Bibliografie selectivă:

Monografii

Biostatistica / Elena Silitrari, Ion Toderaş, Andrei Silitrari [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM. — Ch. : CEP USM, 2010. — 141 p. — ISBN 978-9975-70-982-8.

Histologia / Ion Melian, Ion Toderaş, Ludmila Cepurnov [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CE USM, 2001. — 150 p. ISBN 9975-70-079-9.

Melian, Ion. Reptile (Sistematica, biologia, ecologia) / Ion Melian, Ion Toderaş, Victor Ciocârlan ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM. — Ch. : CEP USM, 2002. — 75 p. — ISBN 9975-70-216-3.

Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; red. şt. : Ion Toderaş ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. — Ed. a 2-a. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 200 p. — (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 1). — ISBN 978-9975-67-721-9.

Toderaş, Ion. Modelarea matematică şi pronosticarea productivităţii secundare in ecosistemele acvatice / Ion Toderaş, Dorin Dumbrăveanu ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Zoologie al AŞM. — Ch. : Ştiinţa, 1999. — 91 p.

Articole

Baitchorov, Vladimir. Ecological risk value assessment as an index of water quality (on the example of Dnieper river) / Vladimir Baitchorov, Ion Toderaş, Adriana Miron // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2007. — Nr 3 (303). — P. 75-82.

Crivoi, Aurelia. Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală. Realizări şi perspective / Aurelia Crivoi, Ion Toderaş // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. — Ch., 2006. — P. 61-72.

Detection of Babesia Sp. EU1 and Members of Spotted Fever Group Rickettsiae in Ticks Collected from Migratory Birds at Curonian Spit, North-Western Russia / A. Movila, H. V. Dubinina, O. O. Tolstenkov, I. Toderaş, A. N. Alekseev // Vector-borne and Zoonotic Diseases [online]. Mary Ann Liebert, Inc. — 2010. — Vol. 10. — doi: 10.1089/vbz.2010.0043.

Diversitatea şi particularităţile diagnosticării viruşilor albinelor (Apis mellifera L.) piscicole / I. Toderaş, O. Moraru, A. Movilă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 1 (307). — P. 4-11.

Evoluţia ecosistemului lacului de baraj Cuciurgan (bazinul r. Nistru) în condiţiile presingului termic / I. Toderaş, M. Vladimirov, M. Vicol [et al.] // Lacurile de acumulare din România — tipologie, valorificare, protecţie. — Iaşi, 1997. — Vol. I. — P. 57-64.

Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective / Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Akademos. — 2006. — Nr 2. — P. 21-26 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 1 (298). — P. 4-12.

Heavy metal accumulation in the main groups of hydrobionts of Middle Dniester and Dubasari reservoir / Elena Zubcova, Ion Toderaş, Natalia Zubcova [et al.] // Analele şt. / Univ. „Alexandru I. Cuza”. — Iaşi, 2002. — P. 96-102.

Influenţa compuşilor coordinativi al selenului, cobaltului(III) şi bismutului(III) asupra productivităţii culturii Paramecium caudatum / Ion Toderaş, Elena Arcan, Aurelian Gulea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 3 (309). — P. 161-168.

Molecular markers in the phylogenetic and systematic studies of animals (Acaries and Insects) / Ion Toderaş, Alexandru Movilă, Maria Duca [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 1 (298). — P. 119-129.

Properties of Accumulation of Trace Elements in the Freshwater Shrimp (Macrobrachium nipponense) during Ontogenesis / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Niran Muhammed [et al.] // Fisheries Development. — 2000. — Vol. 23. — P. 151-155.

Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul hidrobiologiei şi ihtiologiei / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 1 (298). — P. 104-109.

Rolul funcţional al populaţiilor nevertebratelor bentonice în migraţia biogenă a microelementelor / Ion Toderaş, Elena Zubcov, Lucia Bileţchi [et al.] // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe chimico-biologice. — Ch., 1999. —P. 137-140.

The seasonal dynamics of trace element and heavy metal accumulation in freshwater fish / Elena Zubcov, Ion Toderaş, Natalia Zubcov [et al.] // Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. — Ch., 2001. — P. 208-215.

Starea actuală şi modificările posibile în componenţa diversităţii faunistice din Republica Moldova în rezultatul eventualelor schimbări climaterice / Ion Toderaş, Mircea Vicol, Andrei Munteanu [et al.] // Schimbarea climei — cercetări, studii, soluţii. — Ch., 2000. — P. 53-60.

Tendinţele în dezvoltarea sistemului reproductiv la femelele juveline a speciilor de peşti de importanţă economică în condiţiile actuale ale sectorului mijlociu a fl. Nistru / Ion Toderaş, Nina Fulga, Marin Usatîi [et al.] // Ecologia, evoluţia şi ocrotirea diversităţii regnului animal şi vegetal. — Ch., 2003. — Р. 246-254.

Toderaş, Ion. Aspecte biochimice ale inter-relaţiilor complexului parazit — gazdă / I. Toderaş, V. Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. — 1995. — Nr 2. — P. 32-38.

Toderaş, Ion. Aspectul structural-cantitativ al comunităţilor zoobentonice a ecosistemelor acvatice din bazinul hidrografic al râului Prut / Ion Toderaş, Mihail Vladimirov // Академику Л. С. Бергу — 130 лет : сб. науч. ст. — Бендеры, 2006. — P. 134-137.

Toderaş, Ion. Biogeochimia ecofiziologică a animalelor. Realizări şi perspective întru depăşirea provocărilor mileniului / Ion Toderaş // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică. — Ch., 2008. — P. 18-38.

Toderaş, Ion. Effect of Microelementes in the Fish Early Ontogenesis / Ion Toderaş, Elena Zubcov // Anale ştiinţifice ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe reale. — Chişinău, 1997. — P. 256-260.

Toderaş, Ion. Legităţile acumulării fosforului în ontogeneza moluştelor din apele dulcicole / Ion Toderaş, Nadejda Railean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. — 2004. — Nr 4 (295). — P. 25-35.

Toderaş, Ion. Metode de cuantificare a polimorfismului capacităţii de reproducere a tulpinii de P. caudatum Ehrnb. / Ion Toderaş, Elena Silitrari, A. Silitrari // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2005. — Nr 2 (297). — P. 71-74.

Toderaş, Ion. Polimorfismul moluştelor genului Dreissena (Mollusca, Bivalvia) din bazinul hidrografic al fluviului Nistru / Ion Toderaş, Veaceslav Reva, Valeria Chiroşca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 1 (298). — P. 134-138.

Toderaş, Ion. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice / Ion Toderaş // Akademos. — 2008. — Nr 1-2 (9). — P. 20-22.

Антропогенная трансформация фауны иксодовых клещей (Acarinae, Ixodidae, Amblyomminae banks.) с пастбищным типом подстерегания на территории Днестровско-Прутского бассейна / Инга Успенская, Ион Тодераш, Александр Мовилэ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2011. — Nr 3 (315). — P. 99-106.

Биогенная миграция меди в водных экосистемах / С. А. Остроумов, ИКТодераш, Е. И. Зубкова [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 3 (309). — P. 4-22.

Биоразнообразие наземной и водной фауны государственного заповедника „Ягорлык” на первом этапе его функционирования (1988-1990 гг.) / И. К. Тодераш, М. З. Владимиров, М. М. Викол [et al.] // Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. — Ch., 2006. — P. 59-71.

Владимиров, М. З. Спектр питания массовых видов рыб в некоторых водных экосистемах бассейна Днестра и степень использования кормовых ресурсов зообентоса / М. З. Владимиров, И. К. Тодераш // Academician Leo Berg — 125 years : col. of sci art. — Bendery, 2001. — Р. 62-65.

Выявление элементов (La, Au, U, Cs, Ba, Na, Ce, Se, Sb, Hf, Th, Sc, Sm и других) в биогенном детрите водных микрокосмов Viviparus viviparus, Unio pictorum, Ceratophyllum demersum / С. А. Остроумов, Г. М. Колесов, И. К. Тодераш [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 2 (308). — P. 85-95.

Генетический полиморфизм популяций иксодового клеща Ixodes ricinus L. (Acarina, Ixodidae) в очагах с разным уровнем антропогенного пресса / А. А. Мовилэ, И. К. Тодераш, М. В. Дука [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 3 (300). — P. 91-98.

Исследование толерантности Dreissena polymorpha при инкубации в присутствии солей 13 металлов / Е. И. Зубкова, И. К. Тодераш, О. В. Мунжиу [et al.] // Проблемы экологии и гидробиологии. — Москва, 2008. — Р. 57-59.

Механизмы регуляции воспроизводства рыб (на примере леща) / И. Тодераш, М. Шатуновский, М. Усатый [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2008. — Nr 3 (306). — P. 14-25.

Моллюски и их значимость в биогенной миграции металлов в водных экосистемах / Е. И. Зубкова, И. К. Тодераш, С. А. Остроумов [et al.] // Academicianul P. M. Zhukovskii — 120 ani : culeg. de art. şt. — Ch., 2008. — P. 153-160.

Природная очаговость на территории Республики Молдова в современных условиях / И. К. Тодераш, В. Ф. Кику, И. Г. Успенская [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 3 (309). — P. 88-101.

Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций / Н. Фулга, И. Тодераш, Н. Райлян [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2011. — Nr 2 (314). — P. 140-145.

Сравнительная характеристика суммарных легко растворимых белков у подвидов Carassius auratus gibelio и Carassius auratus auratus вида Carassius auratus (L.) / И. К. Тодераш, Т. М. Оборок, Лучия Чобану [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2008. — Nr 1 (304). — P. 100-107.

Формирование и улучшение качества воды: ключевая роль биологических и эколого-биохимических факторов / С. А. Остроумов, И. К. Тодераш, Л. Н. Унгуряну [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 3. — P. 22-44.

Фосфор в мягких тканях Dreissena polymorpha из Дубоссарского водохранилища / Е. И. Зубкова, И. К. Тодераш, О. В. Мунжиу [et al.] // Ecological studies, Hazards, Solutions. — 2007. — Vol. 12. — Р. 51-53.

Фулга, Н. И. Морфо-функциональная характеристика гонадотропных клеток гипофиза в период полового созревания белого толстолобика в Кучурганском водоеме-охладителе Молдавской ГРЭС / Н. И. Фулга, И. К. Тодераш // Academician Leo Berg — 125 years : col. of sci art. — Bendery, 2001. — Р. 110-112.

Цинк в водных моллюсках. Сообщ. 1. Содержание цинка в морских и пресноводных моллюсках / И. К. Тодераш, С. А. Остроумов, Е. И. Зубкова [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2007. — Nr 2 (302). — P. 102-114.

Шулешко, Т. Кровососущие комары (Diptera: Culicidae) Республики Молдова: Эколого-фаунистический обзор и эпидемиологическое значение / Т. Шулешко, И. К. Тодераш, А. А. Мовилэ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2011. — Nr 2 (314). — P. 19-34.

Эколого-гистофизиологическое исследование нейрогипофиза у самок белого толстолобика Hypophthalmichthys molitrix (Val.) в период полового созревания и искусственного воспроизводства / Н. И. Фулга, И. К. Тодераш, М. М. Викол [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2005. — Nr 1 (296). — P. 100-107.

Personalia

Furdui, Teodor. Şcoala hidrobiologică a academicianului Mihail Iaroşenko şi a membrului corespondent Ion Toderaş / Teodor Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. — 2001. — Nr 1. — P. 73-75.

Munteanu, Andrei. Excelent explorator şi mentor în dezvoltarea ştiinţei zoologice / Andrei Munteanu, Mircea Vicol, Laurenţia Ungureanu // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ion Toderaş. — Ch., 2008. — P. 13-17.

Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea acad. Ion Toderaş) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2008. — Nr 1 (304). — P. 181-185.

Toderaş, Ion // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 1961-2006 : Dicţ. — Ch. : Ştiinţa, 2006. — P. 267-268.

Toderaş, Ion // Profesorii Universităţii de Stat din Moldova. 1946-2001 : Dicţ. — Ch. : CE USM, 2001. — P. 202-203.Usefull links:

http://www.asm.md/?go=detalii-membri&n=109&new_language=0Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation
Адрес
Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Creat in