The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Soltan, Petru

Mathematician, specialist in geometry and topology, full member of the ASM, professor.

Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Kulyuk Leonid

Kulyuk Leonid

Data şi locul naşterii:

11 august 1950, s.Drăgăneşti, Republica Moldova;

Studii:

1972- Inginer de tehnică electronică, Chişinău, Institutul Politehnic;

 A absolvit doctorantura, Moscova, Universitatea de Stat M. Lomonosov;

Titluri ştiinţifice:

1976- Candidat (doctor) în ştiinţe fizico-matematice, Moscova, Universitatea de Stat M. Lomonosov;

1985- Titlul de Colaborator ştiinţific superior, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

1990- Doctor (habilitat) în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

1993  Universitatea de Stat din Moldova, profesor la facultatea de fizică,predarea a 2 cursuri speciale;

1993- Profesor universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei

2007- Membru corespondent, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

Activitatea de muncă şi experienţă managerială:

1973  1975  Facultatea de fizică a Universitaţii de Stat M. Lomonosov din Moscova, colaborator ştiinţific (c. ş.) inferior;

1976  pînă în prezent-Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IFA AŞM):

1976  1979  c. ş. inferior;

1979  1986  c. ş. superior;

1986  1990  c. ş. coordonator;

1990  1993  c. ş. principal;

1992  1994- adjunct al secretarului ştiinţific general al AŞM;

1993  1996  şef de laborator, director adjunct al Centrului de Materiale Semiconductoare al IFA AŞM;

martie 1997  martie 2001  director al IFA AŞM;

2001  2005  deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Din 1986  Conducător de doctorat (8 doctoranzi cu teza susţinută);

1994  1995  profesor invitat la Universitatea de Vest din Timişoara, România.

2005  director al IFA AŞM;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

Se axează pe fizica semiconductorilor şi a corpului solid  procese optice, inclusiv optic-neliniare şi fotoelectrice, spectroscopie laser, fotonică.

 Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale:

 Conducător de proiect în cadrul programului Nanotehnologii şi materiale noi ;

 Membru al CSŞDT;

 Membru al CNAA;

 Preşedinte al Consiliului Specializat 01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

 Membru al Colegiilor de redacţie Moldavian Journal of Physical Sciences şi Annals of West University of Timisoara, Physics Series;

2010, decembrie, 26  preşedinte al Consiliului Ştiinţific IFA ;

2011- membru observator al Comitetului pentru Științe Fizice și Inginerești din cadrul Fundației Europene pentru Știință din partea RM (European Science Foundation, Standing Committee for Physical & Engineering Sciences (PESC);

Distincţii, Titluri Onorifice:

1996  Laureat al Premiului Preşedinţilor Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Academiei de Ştiinţe a Bielorusiei şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

1998  Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei;

1986  Medalia   ,

2000  Diploma de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

2000  Medalia Meritul Civic

2001  Distincţia Republicii Franceze Chevalier dans lOrdre des Palmes Academiques.

2002  Bursier prin concurs internaţional al Societăţii Japoneze pentru Promovarea Ştiinţei (JSPS);

2009  Medalii la expoziţiile internaţionale din Bruxelles (de argint) şi Geneva (de bronz)

2010- Premii, medalii, titluri etc. Medalia AŞM Dimitrie Cantemir, titlul onorific Om emerit al Republicii Moldova.

Bibliografie selectivă:

Monografii

1.Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici : [bibliogr.] / L.Culiuc,; D. Şerban, A. Melnic-Vitiu, A. Marinciuc, D. Nedeoglo, T. Rotaru, M. Ionco.  Ch. : Elan Poligraf, 2009.  80 p.  ISBN 978-9975-66-142-3.

Articole

2.Characterization of Cu(In,Ga)Se2 thin films using reflected second harmonic generation / G. Buintskaya, L. Kulyuk, V. Mirovitskii, E. Mishina, N. Sherstyuk, K. Ramanathan // Moldavian J. of the Physical Sciences.  2011.  Vol. 10, Nr 1.  P. 96-102.

3.Effect of annealing of ZnSe:Cr crystals in Bi(Zn) melt on the intensity of radiation bands of cr ions / L. L. Kulyuk, D. D. Nedeoglo, A. V. Siminel, K. D. Sushkevich // Moldavian J. of the Physical Sciences.  2010.  Vol. 9, Nr 2.  P. 138-140.

4.Excitonic luminescence in oligothiophene aggregated films and self-assembled monolayers / E. Mishina, N.; Sherstyuk, S. Semin, S. Nakabayashi, L.Kulyuk // Solid State Communications.  2009.  Vol. 149, Nr 47-48.  P. 2232-2234.

5.Kinetics of the excitonic radiative recombination in WS2 and MoS2 layered crystals / A. Colev, C. Gherman, V. Mirovitskii, L. Kulyuk, E. Fortin // J. of Luminescence.  2009.  Vol. 129, Nr 12.  P. 1945-1947.

6.Luminescence properties of ZnGa2O4 and ZnAl2O4 spinels doped with Eu3+ and Tb3+ ions / E. Rusu, V. Ursaki, G. Novitschi, M. Vasile, P. Petrenco, L. Kulyuk // Physica status solidi .  2009.  Vol. 6, Nr. 5.  P. 1199-1202.

7.Luminescent properties of cobalt-doped α-ZnAl2S4 spinel type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, L. Kulyuk, K. Sushkevich // J. of Luminescence.  2011.  Vol. 131, Nr 12.  P. 2483-2486.

8.Magnetic and luminescent properties of iron-doped ZnSe crystals / L. L. Kulyuk, R. Laiho, A. V. Lashkul, E. Lähderanta, D. D. Nedeoglo, N. D. Nedeoglo, I. V. Radevici, A. V. Siminel, V. P. Sirkeli, K. D. Sushkevich // Physica B: Condensed Matter.  2010.  Vol. 405, Nr 20.  P. 4330-4334.

9.Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare / E. Aruşanov, L. Culiuc, P. Gaşin, A. Simaşchevici, D. Şerban // Akademos: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă.  2010.  Nr 4.  P. 91-97.

10.Photoconductivity and photoluminescence spectra of CdIn2S4:Ti crystals / O. Kulikova, L. Kulyuk, A. Siminel, V. Tezlevan // Moldavian J. of the Physical Sciences.  2009.  Vol. 8, Nr. 3/4.  P. 265-270.

11.Radiative properties of a-ZnAl2S4:V spinel type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, L. Kulyuk, K. Sushkevich // Physica B: Condensed Matter.  2011.  Vol. 406, Nr 24.  P. 4600-4603.

12.Spectroscopic characterization of Ti-doped α-ZnAl2S4 spinel-type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, A. Brenier, E. Fortin, S. Klokishner, D. Koshchug, L. Kulyuk, K. Sushkevich // J. of Physics: Condensed Matter.  2010.  Vol. 22, Nr 5.  P. 055903-1-055903-6.

13.Temperature dependence of the exciton gap in monocrystalline CuGaS2 / S. Levcenco, S. Doka, V. Tezlevan, D. Fuertes Marron, L. Kulyuk, T. Schedel-Niedrig, M. C. Lux-Steiner, E. Arushanov // Physica B.  2010.  Vol. 405, Nr 17.  3547-3550.

Personalia

14.Tighineanu, Ion. Caracter de savant : Membru corespondent al A.Ş.M. Leonid Culiuc la 60 de ani / Ion Tighineanu // Akademos.  2010.  Nr 3.  P. 149.Usefull links:
http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_3_2010_pentru_PDF_1.pdf


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
National Book Chamber
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in