The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Ursu, Andrei

Academician, professor, Doctor Habilitate in Biology, corresponding member of the ASM.

Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia Dimitrie Cantemir (2013).

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Bahnaru Vasile

Bahnaru Vasile

Data şi locul naşterii:

24 octombrie 1949 în s. Micleuşeni, r. Nisporeni, Republica Moldova.

Studii:

1976  a absolvit Facultatea de litere a Institutului Pedagogic Ion Creangă din Chişinău;

1979-1982 a urmat studiile de doctorat din cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

2006-2008 urmează studiile de postdoctorat la Institutul de Filologie al AŞM;

Titluri ştiinţifice:

1976-1977 a activat în calitate de profesor de limbă şi literatură la Şcoala medie nr. 29 din Chişinău;

1985  doctor în filologie (Moscova), specialitatea 10.02.05  Limbi romanice

2009  doctor habilitat în filologie, specialitatea 10.02.01 Limba română;

2009  Conferenţiar cercetător;

-Doctorand la Institutul de Limbă şi Literatură al AŞ;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1976-1977 activează în calitate de laborant superior;

1982-1986 cercetător ştiinţific inferior;

1986-1988 cercetător ştiinţific;

1988-1990 cercetător ştiinţific superior;

1990  şef interimar de secţie la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (azi Institutul de Filologie);

1990-1992 director general al Departamentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Difuzare a Cărţilor al R. Moldova;

1992-1993 director adjunct al Centrului Naţional pentru Standarde de Limbă;

1993-1998 director executiv al Asociaţiei Naţionale de Terminologie;

1996-2006 este redactor coordonator al Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice Ştiinţa;

August-noiembrie 2006 activează în funcţia de cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Filologie al A.Ş.M.;

2009  conferenţiar cercetător;

2009  este numit în funcţia de director interimar al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

2010  este numit în funcţia de director al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

 Director-editor al revistei Galaxia Gutenberg;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

Autor a peste 130 de studii şi articole, inclusiv 4 monografii (1 coautor), 5 dicţionare (3 coautor), 1 manual (în colaborare).

Din 2008  Preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil, specialitatea  Limba română, Institutul de Filologie al AŞM;

Din 2009  este redactor-şef al publicaţiei de lingvistică Buletinul Institutului de Lingvisticâ;

Din 2009  Redactor-şef adjunct al Philologia, Institutul de Filologie al AŞM;

 redactor-şef adjunct al revistei de specialitate Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, editate de Institutul de Filologie;

 preşedinte al Seminarului ştiinţific la specialitatea Limba română din cadrul Institutului de Filologie;

-preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

-membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

Distincţii, Titluri Onorifice:

2009  titlul de Om Emerit;

2009  Premiul Nominal Grigore Vieru;

2009  Diplomă de gradul I a Guvernului R.Moldova;

2009  Diplomă de recunoştinţă a AŞM;

2010  titlul de Ordinul Republicii;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru.  Iaşi : Princeps Edit, 2011.  384 p.  ISBN 978-606-523-155-9.

Bahnaru, Vasile. Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru.  Ch. : Î.E.-P. ,Ştiinţa, 2010.  390 p.  ISBN 978-9975-67-735-6.

Bahnaru, Vasile. Dicţionar de omonime / Vasile Bahnaru.  Ch. : Î.E.-P. Ştiinţa, 2007.  419 p. ISBN 978-9975-67-299-3.

Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie românească. / Vasile Bahnaru  Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008.  308 p.  ISBN 978-9975-67-616-8.

Bahnaru, Vasile. Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru.  Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2009.  288 p.  ISBN 978-9975-67-641-0.

Articole

Bahnaru, Vasile. Academia şi rolul ei în depăşirea crizei spirituale a societăţii / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta.  2009.  22 oct.  P. 7.

Bahnaru, Vasile. Armonia dintre liric şi mesianic în poezia lui Grigore Vieru / Vasile Bahnaru // Grigore Vieru, poetul.  Ch., 2010.  P. 84-98.  (Col. Academica; VI).

Bahnaru, Vasile. Corelaţia dintre tranzitivitate şi diateză din perspectivă lexicologică / Vasile Bahnaru // Bul. Institutului de Lingvistică.  2008/2009.  Nr 9/10.  P. 6-15.

Bahnaru, Vasile. Eseu asupra cercetărilor interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor / Vasile Bahnaru // Philologia.  2011.  Nr 5/8.  P. 52-62.

Bahnaru, Vasile. Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului : [în contextul Rep. Moldova] / Vasile Bahnaru // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Limbă, limbaj, vorbire: (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru).  Ed. a 3-a.  Ch., 2010.  P. 22-29.

Bahnaru, Vasile. Grigore Vieru a fost (e trist a o zice!) un tribun al spiritului românesc / Vasile Bahnaru // Limba Română.  2009.  Nr 1/4.  P. 48-50.

Bahnaru, Vasile. Interrelaţia dintre politică şi societate / Vasile Bahnaru // Convergenţe spirituale.  2011.  Nr 2.  P. 102-103.

Bahnaru, Vasile. Lexicografia modernă: teorie şi practică / Vasile Bahnaru // Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară. Limbaje şi comunicare.  Ch., 2010.  Vol. 4.  P. 22-37.

Bahnaru, Vasile. Limba ca factor integrator al statului / Vasile Bahnaru //Akademos.  2009.  Nr 4.  P.19-23.

Bahnaru, Vasile. Limba prin prisma Declaraţiei de Independenţă / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta.  2011.  25 aug.  P. 4.

Bahnaru, Vasile. Limba română în Republica Moldova: 20 de ani de agitaţie şi de incertitudine / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta.  2009.  27 aug.  P.3.

Bahnaru, Vasile. Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei / Vasile Bahnaru // Akademos.  2009.  Nr 3.  P. 71-73.

Bahnaru, Vasile. Modalităţi de interpretare lexicografică a substantivelor / Vasile Bahnaru // Bul. Institutului de Lingvistică.  2007.  Nr 7-8.  P. 3-10.

Bahnaru, Vasile. Modificări în ortografia limbii române / Vasile Bahnaru //Akademos.  2010.  Nr 1.  P. 63-67.

Bahnaru, Vasile. Note marginale despre paradoxurile logico-semantice în limbă / Vasile Bahnaru // Philologia.  2011.  Nr 1/2.  P. 96-105.

Bahnaru, Vasile. Observations sur le langage lexicographique / Vasile Bahnaru // Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL).  Craiova, 2009.  Vol. 2, Nr 1/2.  P. 62-69.

Bahnaru, Vasile. Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş / Vasile Bahnaru // Philologia.  2010. Nr 3-4.  P. 133-140.

Bahnaru, Vasile. Principii lingvistice de prezentare lexicografică a verbului românesc / Vasile Bahnaru // Studia universitatis Petru Maior. Philologia.  Târgu-Mureş, 2010.  Vol. 9.  P. 87-97.

Bahnaru, Vasile. Principii teoretice şi practice de formulare a definiţiilor lexicografice / Vasile Bahnaru // Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Iaşi, 2009.  Vol. 10 (1).  P. 134-144.

Bahnaru, Vasile. Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi conţinutul lor: (cu referire spec. la paronimie) / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară.  2008.  Nr 1/2.  P. 56-59.

Bahnaru, Vasile. Revoluţiile le fac nebunii şi roadele le culeg şmecherii / Vasile Bahnaru // Flacăra lui Adrian Păunescu.  2010.  Vol. 10 (27).  P. 14.

Bahnaru, Vasile. Stratificarea stilistică a lexicului românesc / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară.  2007.  Nr 5-6.  P. 91-106.

Personalia

Păcuraru Viorica. Vasile Bahnaru la 60 de ani de la naştere : [filolog lingvist] / Viorica Păcuraru // Timpul de dimineaţă.  2009.  23 oct.  P. 24.

Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru  sexagenar : [60 de ani de la naşterea lingvistului] / Ana Vulpe // Lit. şi arta.  2009.  22 oct.  P. 7.

Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru: [dr. habilitat în filologie la 60 de ani] / Ana Vulpe // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară.  2009.  Nr 5/6.  P. 129-131.


Usefull links:

http://www.uniuneascriitorilor.md/fise_SV.php?index=24

http://www.if.asm.md/Contacte.htmlBibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Mesageria D&D
Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
National Book Chamber
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in