The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Gutul, Lidia

Life Dedicated to the Book (20.02.1932-17.05.2001). Born on February 20, 1932 in a village Konstantinovka, Sarata district, Odessa region, the Ukraine.

Andries, Andrei

Academician

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Cojocaru Svetlana

Cojocaru Svetlana

Data şi locul naşterii:

26 iulie 1952, în satul Butuceni, raionul Râbniţa.

Studii:

1969  a absolvit şcoala medie nr. 1 din oraşul Râbniţa;

1974  a urmat Facultatea de matematică şi cibernetică (actualmente: matematică şi informatică) a Universităţii de Stat din Moldova;

1974  lucrează la Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) al AŞM;

Titluri ştiinţifice:

1982  titlul de doctor în ştiinţe fizico-matematice în urma susţinerii tezei la Institutul de Cibernetică din Kiev;

1993  conferenţiar cercetător, CNAA;

2007  titlul de doctor habilitat în informatică în urma susţinerii tezei la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1974-1976 inginer-programator, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1976-1980 doctorand, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1978-1984 inginer-programator superior, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1984-1991 cercetător superior, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1992-1999 cercetător coordonator, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

1999-2006 secretar ştiinţific, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

2006-2010 vicedirector pentru ştiinţă, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

2010-prezent director, Institutul de Matematică şi Informatică A.Ş.M.

 vicepreşedinte al Societăţii Matematice din Moldova;

 preşedinte al comisiei de stat de examinare la Universitatea Tehnică a Moldovei;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

A participat la numeroase conferinţe internaţionale de specializare şi cercetare în România, Rusia, Franţa, Italia, Suedia. Este autoarea a peste 160 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, co-editor al unei culegeri publicate în ţară şi peste hotare la prestigioasele edituri Springer, IOS Press etc.

1993  participant la fondarea revistei ,,Computer Science Journal of Moldova, fiind editor executiv, apoi editor şef adjunct;

1993-2007  secretar ştiinţific al consiliului ştiinţific specializat DH 01-01.05.04-03 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM;

2007-iunie 2012  conduce seminarul de profil , specialităţile 01.05.01 şi 01.05.04.

2012  preşedinte al comisiei de experţi CNAA în domeniul informaticii;

 a fost editor invitat al Revistei de inventică (Iaşi);

 este membru al colegiilor de redacţie ale revistelor BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (Bacău);

 Membru al comisiei Academiei Române pentru informatizarea limbii române;

 membru al colegiului de redacție al revistei Revista Română de Automatică şi Informatică (Bucureşti);

 membru al colegiului redacţional al revistei de cultură Curtea de la Argeş;

 co-autoare a mai multor articole a revistei ,,Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.Matematica";

 co-autoare a mai multor articole a revistei ,,Computer Science Journal of Moldova";

Distincţii, Titluri Onorifice:

2003  Premiul Institutului de Matematică şi Informatică A.Ş.M. pentru cele mai bune lucrări ştiinţifice;

2002  Diploma de onoare a Prezidiului A.Ş.M.

2004  Diploma de onoare a Prezidiului A.Ş.M.

2006  Diploma Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice;

2007  Premiul Institutului de Matematică şi Informatică A.Ş.M. pentru cele mai bune lucrări ştiinţifice;

2011  Laureat al Premiului Naţional;

2012  Diploma Meritul Academic;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Backelin, J. Mathematical computations using Bergman / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski.  Lund (Sweden), 2005.  206 p.  ISBN 91-631-7203-8.  http://servus.math.su.se/bergman/manual.html

Cojocaru, Svetlana. Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova / Svetlana Cojocaru, C. Gaindric.  Ch. : s.n., 2003.  95 p.

Computational Commutative and Non-Commutative Algebraic Geometry / ed. by Svetlana Cojocaru, G. Pfister, V. Ufnarovski.  Amsterdam : IOS Press, 2005.  325 p.  (NATO science series. Ser. III. Computer and Systems Sciences ; vol. 196).

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinte a Moldovei / Svetlana Cojocaru, red.  Ch. : s. n., 2000.  80 p.

Articole

Alhazov, A. Modelling Inflections in Romanian Language by P Systems with String Replication / A. Alhazov, A. Boian, Svetlana Cojocaru // Tenth Workshop on Membrane Computing, WMC10, Curtea de Arges, Romania, 24-27 Aug. 2009 : proc.  Sevilla (Spain), 2009.  P. 116-128.  http://www.gcn.us.es/files/full_volume.pdf

Application of P system models in computer linguistics / A. Alhazov, L. Boian, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // International Workshop on Intelligent Information Systems, 13-14 Sept. 2011 : proc.  Ch., 2011.  P. 101-104.

Applications Based on Reusable Linguistic Resources / E. Boian, O. Burlaca, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Multilinguality and Interoperability in language Processing with Emphasis on Romanian.  Bucureşti, 2010.  Vol. 1.  P. 461-475.

Backelin, J. BERGMAN / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski // Computer Algebra Handbook.  Dordrecht, 2003.  P. 349-352.

Backelin, J. The Computer Algebra Project Bergman: Current State / J. Backelin, Svetlana Cojocaru, V. Ufnarovski // Commutative Algebra, Singularities and Computer Algebra.  Dordrecht, 2003.  P. 75-101.

Burtseva, L. Images and rules based decision support system in ultrasound examination of abdominal zone / L. Burtseva, C. Gaindric, Svetlana Cojocaru // Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Ser. IV.  2011.  Vol. 34.  P. 173-184.

Cojocaru, Svetlana. Computational Environment Generation for Computer Algebra Systems / Svetlana Cojocaru // Studies in Informatics and Control.  2008.  Vol. 17, Nr 2.  P. 231-236.  http://sic.ici.ro/sic2008_2/art10.php

Cojocaru, Svetlana. Derivational morphology mechanisms in automatic lexical information acquisition / S. Cojocaru, E. Boian, M. Petic // Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference (KEPT) 2009, Cluj-Napoca, 2-4 Jul. 2009 : proc.  Cluj-Napoca, 2009.  P. 25-32.

Cojocaru, Svetlana. Integrity and correctness checking of a lexical database / S. Cojocaru, A. Colesnicov, L. Malahova // Computer Science Journal of Moldova.  2006.  Vol. 14, Nr 1.  P. 138-151.

Cojocaru, Svetlana. Providing Modern Software Environments to Computer Algebra Systems / S. Cojocaru, L. Malahova, A. Colesnicov // Lecture Notes in Computer Science.  2006.  Vol. 4194 : Computer Algebra in Scientific Computing.  P. 129-140

Cojocaru, Svetlana. Stages in automatic derivational morphology processing / S. Cojocaru, E. Boian, M. Petic // Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference (KEPT) 2009, Cluj-Napoca, 2-4 Jul. 2009 : proc.  Cluj-Napoca, 2009.  P. 97-104.

Cojocaru, Svetlana. The assesment of the inflexion models for Romanian / Svetlana Cojocaru // Computer Science Journal of Moldova.  2006.  Vol. 14, Nr 1.  P. 103-112.

Dictionary Search and Update by P Systems with String-Objects and Active Membranes / A. Alhazov, S. Cojocaru, L. Malahova, Yu. Rogozhin // International Journal of Computers, Comunications & Control (IJCCC).  2009.  Vol 4, Nr 3.  P. 206-213. http://www.journal.univagora.ro/?page=article_list&volume=IV&nr=3

Dictionary Search and Update by P Systems with String-Objects and Active Membranes / A. Alhazov, S. Cojocaru, L. Malahova, Yu. Rogozhin // Seventh Brainstorming Week on Membrane Computing, Sevilla, 2-6 Feb. 2009 : proc.  Sevilla, 2009.  Vol. I.  P. 1-8.  http://www.gcn.us.es/7BWMC/volume/06_DictArtiom.pdf

Digital divide: A glance at the problem in Moldova / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges.  Hershey ; London, 2006.  P. 77-115

Digital divide: A glance at the problem in Moldova / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications.  New York, 2008.  Vol. IV, Ch. 5.21.  P. 2531-2565.  doi: 10.4018/978-1-59904-949-6.ch183

Digital divide: Introduction to the problem / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges.  Hershey ; London, 2006.  P. 57-76.

Digital divide: Introduction to the problem / L. Burţeva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications.  New York, 2008.  Vol. I, Ch. 1.6.  P. 74-90.  doi: 10.4018/978-1-59904-949-6.ch006.

How to meet user needs by generating report on scientific publications in IAS IMCS / E. Boian, N. Bruc, S. Cojocaru [et al.] // International Workshop on Intelligent Information Systems, 13-14 Sept. 2011 : proc.  Ch., 2011.  P 123-126.

Investigations on Natural Computing in the Institute of Mathematics and Computer Science / A. Alhazov, E. Boian, L. Burtseva, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Computer Science Journal of Moldova.  2010.  Vol. 18, Nr 2.  P. 101-138.

Joining bio-inspired and quantum approaches in computer algebra and computer linguistics / A. Alhazov, L. Burtseva, S. Cojocaru [et al.] // Twelfth International Conference on Membrane Computing (CMC12), Fontainebleau, France, 23-26 Aug. 2011 : proc.  Paris, 2011.  P. 471- 478.

Lexical Resources for Romanian: Creation, Word inflection, Checking / S. Cojocaru, E. Boian, C. Ciubotaru [et al.] // Revista de Inventica.  2006.  Vol. 10, Nr 53.  P. 27-32.

Management of research organization: informational support / N. Bruc, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Ser. IV.  2011.  Vol. 34.  P. 185-200.

Modelling Inflections in Romanian Language by P Systems with String Replication / A. Alhazov, E. Boian, S. Cojocaru, Yu. Rogozhin // Computer Science Journal of Moldova.  2009.  Vol. 17, Nr 2.  P. 160-178.

Solving PP-Complete and #P-Complete Problems by P Systems with Active Membranes / A. Alhazov, L. Burtseva, S. Cojocaru, Yu. Rogozhin // Lecture Notes in Computer Science.  2009.  Vol. 5391.  P. 108-117.  http://www.springerlink.com/content/d2w18l6067254726/

SONARES-A decision support system in ultra sound investigation / L. Burtseva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // Computer Science Journal of Moldova.  2007.  Vol. 15, Nr 2.  P. 153-177.

SonaRes  Diagnostic decision support system for ultrasound examination / L. Burtseva, S. Cojocaru, C. Gaindric [et al.] // E-Health and Bioingineering  EHB 2011 : Intern. Conf., 24-26 Nov. 2011 : proc.  Iasi, 2011.  P. 239-242.

Summary of Researches being Performed in the Institute of Mathematics and Computer Science on Computer Science and Information Technologies / A. Alhazov, E. Boian, L. Burtseva, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // Computer Science Journal of Moldova.  2008.  Vol. 16, Nr 2.  P. 298-320.

Ultrasonographic diagnostics system SonaRes: concept and prototype of user-interface / S. Cojocaru, C. Gaindric, E. Jantuan [et al.] // Advanced information and telemedicine technologies for health  AITTH-2008 : II Intern. Conf., 1-3 Oct. 2008.  Minsk, 2008.  P. 41-46.

Personalia


Usefull links:

http://www.math.md/people/cojocaru-svetlana/-/

http://www.publika.md/guvernul-a-desemnat-lauriatii-premiului-national-afla-numele-lor_450381.html

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4939&m=14&new_language=0Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Programul Cadru
National Book Chamber
International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in