The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

Andries, Andrei

Academician

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Cojocaru Gheorghe

Cojocaru Gheorghe

Data şilocul naşterii:

08februarie 1963, încomuna Tahnăuţi, raionul Rezina, R.M.

Studii:

1986 absolvent alUniversităţii deStat din Moldova;

Titluri ştiinţifice:

1996 titlul dedoctor laUniversitatea din București;

Activitatea demuncă şiexperienţa managerială:

14ianuarie 2010 Preşedinte alComisiei Prezidenţiale pentru studierea şiaprecierea Regimului Comunist Totalitar din R.Moldova;

20iulie 2010-prezent director alInstitutului deIstorie, Stat şiDrept alAŞM;

-cercetător ştiinţific coordonator, Institutul deIstorie, Stat şiDrept alAŞM.;

Activitatea ştiinţifică şieditorială:

1996-1998 editor alRevistei ,,Arena Politicii " ;

din 1998 comentator politic pentru Radio Europa Liberă;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Cojocaru, Gheorghe. Colapsul URSS şidilema relaţiilor româno-române/ Gheorghe Cojocaru. Bucureşti : Omega, 2001. 238p. ISBN 973-85441-1-4.

Cojocaru, Gheorghe. Cominternul şioriginile ,,moldovenismului"/ Gheorghe Cojocaru. Ch. : Civitas, 2009. 499p. ISBN 978 −9975 −80-293-2.

Cojocaru, Gheorghe. Integrarea Basarabiei încadrul României (1918-1923) / Gheorghe Cojocaru. Bucureşti : Semne, 1997. 270p. ISBN 973-9318-29-0.

Cojocaru, Gheorghe.1989la Est dePrut/ Gheorghe Cojocaru ; coord. : Ion Negrei. Ch. : Prut Internaţional, 2001. 216p. ISBN 9975-69-255-9.

Cojocaru, Gheorghe. Politica externă aRepublicii Moldova / Gheorghe Cojocaru. Ed.a2-a, rev.şiadaug. Ch. : Civitas, 2001. 208p. ISBN 9975-936-75-X.

Cojocaru, Gheorghe. Separatismul înslujba Imperiului / Gheorghe Cojocaru ; Inst.deIstorie alAŞM. Ch. : Civitas, 2000. 192p. ISBN 9975-936-68-7.

Cojocaru, Gheorghe. Sfatul Ţării: itinerar/ Gheorghe Cojocaru. Ch. : Civitas, 1998. 176p. ISBN 9975-936-20-2.

Cojocaru, Gheorghe. Tratatul deUniune Sovietică/ Gheorghe Cojocaru ; Inst.deIstorie, Stat şiDrept alAŞM. Ch. : Civitas, 2005. 735p. ISBN 9975-912-52-4.

Operaţiunea ,,Sud" Chişinău = ,," : Culeg.dedocumente / alcăt. : Gheorghe Cojocaru ; Inst.deIstorie, Stat şiDrept alAŞM. Ch. : Bons Offices, 2010. 484p. ISBN 978-9975-80-434-9.

Articole

Cojocaru, Gheorghe. Constituirea Sfatului Ţării. Oabordare istorică şiistoriografică/ Gheorghe Cojocaru // Transilvania. Sibiu, 2008. Nr3-4. P. 9-22.

Cojocaru, Gheorghe. Conştiinţă istorică, identitate destat şiidentitate etnoculturală înRepublica Moldova/ Gheorghe Cojocaru // Akademos. 2009. Nr2 (13). P. 62-65.

Cojocaru, Gheorghe. Fiecare este dator şiîndrept săspună cegândeşte/ Gheorghe Cojocaru // Revista deIstorie aMoldovei. 2011. Nr1-2. P. 125-149.

Cojocaru, Gheorghe. Mişcarea democratică naţională şideclararea Independenţei Republicii Moldova/ Gheorghe Cojocaru // Revista deIstorie aMoldovei. 2011. Nr3-4. P. 128-140.

Cojocaru, Gheorghe. Noi documente revelatoare despre formarea RASSM/ Gheorghe Cojocaru // Destin românesc. 2009. Nr3. P. 132-142.

Cojocaru, Gheorghe. Oprivire retrospectivă asupra anevoioasei despărţiri deStalin (1956-1991) / Gheorghe Cojocaru // Akademos. 2010. Nr1. P. 54-60.

Cojocaru, Gheorghe. Ocuparea Basarabiei şiNordului Bucovinei oconsecinţă directă aînţelegerilor sovieto-germane din 23august 1939 / Gheorghe Cojocaru // Akademos. 2010. Nr3. P. 6-16.

Cojocaru, Gheorghe. Perestroica şideşteptarea etniilor minoritare din URSS / Gheorghe Cojocaru // Destin românesc. 2008. Nr1. P. 41-54 ; Nr2-3. P. 59-79.

Cojocaru, Gheorghe. Rolul jucat deorganizaţia clandestină bolşevică din Basarabia laafilierea Partidului Comunist din România laInternaţionala Comunistă/ Gheorghe Cojocaru // Revista deIstorie aMoldovei. 2009. Nr2-3. P. 139-151.

Cojocaru, Gheorghe. S-a întîlnit oare Pan Halippa cuLenin laPetrograd în1917?/ Gheorghe Cojocaru // Revista deIstorie aMoldovei. 2008. Nr2. 3-21.

Cojocaru, Gheorghe. Unificarea Bisericii Basarabene cuBiserica Ortodoxă Română/ Gheorghe Cojocaru // Luminătorul. 2010. Nr6. P. 20-31.

Cojocaru, Gheorghe. Voronin expune Moldova unor enorme riscuri geopolitice/ Gheorghe Cojocaru // Flux. 2007. 6iul. P. 6.

Represiuni împotriva religiei şiabisericii : [rezultatele cercetărilor Comisiei Cojocaru] // Luminătorul. 2010. Nr6. P. 34-45.

Personalia

Enciu, N.Cominternul şioriginile ,,moldovenismului" : [cartea Cominternul şioriginile moldovenismului deGheorghe Cojocaru] / N. Enciu // Destin românesc. 2009. Nr4. P. 143-144.

Musteaţă, S.Diversiunea cominternistă a ,,moldovenismului" [cartea Cominternul şioriginile moldovenismului deGheorghe Cojocaru] / S. Musteaţă // Akademos. 2010. Nr1. P. 124-125.

Şevcenco, R. ,,Comisia Cojocaru" primele rezultate deactivitate/ R. Şevcenco // Alianţa Moldova Noastră. 2010. 2apr. P. 10.


Usefull links:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_E._Cojocaru

http://www.europalibera.org/author/20551.htmlBibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in