The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Druţă, Ion

Miracolul din proza românească a Basarabiei postbelice(Catinca Agache).

Goma, Paul

Romanian writer, anticommunist, dissident.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Aurelian Dănilă

Aurelian Dănilă

Data şilocul naşterii:

19ianuarie 1948, s. Frumoasa, jud. Orhei.

Studii:

1970A absolvit Institutul deArte G. Muzicescu din Chişinău;

1979-1981 Student laŞcoala superioară departid din Leningrad, Facultatea Jurnalism.

Direcţiile şisubiectele principale ale cercetării ştiinţifice: istoria operei basarabene şiateatrului muzical din Republica Moldova.

Titluri ştiinţifice:

1994: doctor înstudiul artelor;

2005: doctor habilitat înstudiul artelor;

2005: conferenţiar cercetător.

Activitate demuncă şiexperienţă managerială:

1970-1971: Director alŞcolii deMuzică din Ungheni;

1977-1979: Redactor-şef alRedacţiei muzicale laRadioteleviziunea Moldovenească;

1981-1984: Director alTeatrului deOperă şiBalet din Chişinău;

1984-1988: Viceministru alculturii din Moldova;

1988-1991: Consilier laAmbasada sovietică din România;

1991-1992: Consul general alURSS laIaşi (România);

1992-1994: Ambasador alRepublicii Moldova înRomânia;

1994-1995: Ambasador alRepublicii Moldova înAustria;

1995-1997: Prim-viceministru alafacerilor externe alRepublicii Moldova;

1997-2001: Ambasador înGermania (prin cumul înDanemarca şiSuedia);

2001-2002: Director alDirecţiei relaţii externe aPrimăriei Chişinău;

2002-2004: Rector alAcademiei deMuzică, Teatru şiArte Platice;

Din 2004: Profesor universitar laAcademia deMuzică, Teatru şiArte Plasice;

2005-2009: Preşedinte alUniunii Teatrale din Moldova, preşedinte alComisiei Naţionale aRepublicii Moldova pentru UNESCO, Preşedinte alComitetului Internaţional Delfic;

2010-2013: Director alInstitutului Patrimoniul Cultural alAŞM;

Din 2013: Coordonator alSecţiei Ştiinţe Umanistice şiArte aAŞM.

Premii şimenţiuni:

2005: Laureat alPremiului Naţional alRepublicii Moldova îndomeniul Literaturii şiArtei (2002);

2008: Premiul Moştenire Culturală pentru cartea Teatrul Naţional deOperă şiBalet (încolaborare cuElfrida Coroliov);

2013: Medalia Dimitrie Cantemir.

Activitatea ştiinţifică:

1994 Susţine teza dedoctor înstudiul artelor cutema: Opera basarabeană 1918-1925;

2009 Susţine teza dedoctor habilitat înstudiul artelor cutema: Apariţia şievoluţia Teatrului deOperă înMoldova. Interpreţi şispectacole (1918-2000).

Autor a8monografii deproporţii şipeste 50de articole publicate înculegeri, anuare, reviste ştiinţifice şiperiodice decultură. Aimprimat, încalitate desolist, trei sd-uri, conţinând creaţii pentru clarinet, semnate deW.Mozart, L. Bethoven, C.Weber ş.a.

Informaţii complementare:

Membru alUniunii Teatrale din Moldova;

Membru alUniunii Compozitorilor şiMuzicologilor din Moldova;

Membru alUniunii Jurnaliştilor;

Membru alUniunii Scriitorilor.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

TEZE:

1. Dănilă, Aurelian. Opera înBasarabia (1918-1925): Tz. pentru obţinerea grad.şt.dedoctor înstudiul artelor: 17.00.01/ cond.şt. : Elfrida Coroliov; Acad.deŞt.aMoldovei, Inst.deIstorie şiTeoria Artei. Ch., 1994. 157p. Bibliogr.: p. 154-157.

2. Dănilă, Aurelian. Apariţia şievoluţia Teatrului deOperă înMoldova. Interpreţi şispectacole (1918-2000): Tz. pentru obţinerea grad.şt.dedoctor habilitat înstudiul artelor: 17.00.01/ Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. Ch., 2009. 267p.

MONOGRAFII:

3. Dănilă, Aurelian. Opera moldovenească: interpreţi, roluri, spectacole/ Aurelian Dănilă; resp.deed. : Constantin Manolache; red.şt. : Nicolae Aga; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deStudii Enciclopedice. Ch. : Inst.deStudii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). 292p. : fot.

4. Dănilă, Aurelian. Îndialog cudirijorul Alexandru Samoilă/ Aurelian Dănilă; fot. : Mihai Potârniche [etal.]; concepţie graf. : Vlad Afanasiu. Ch. : S. n., 2001 (Combinatul Poligr.). 271p. : fot., fot. color. Text paral. : lb. rom., engl.

5. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari înamintiri, cronici şiimagini/ Aurelian Dănilă; red. : Tamara Osmochescu; fot. : Mihai Pătârniche, Andrei Mardare, Petru Cazacu [etal.]; concepţie graf. : Vlad Afanasiu. Ch. : Firma Baştina-RADOG S.R.L., 1999. 239p. : fot. color.

Recenzii:

6. Ciocoi, Gheorghe. Vulcanul // Dialog. 1999. 9iul. P. 7.

7. Coroliov, Elifrida., Galaicu Violina // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2001. P. 154-155.

8. Roşca, Agnesa. Ocarte decereşti amintiri // Lit.şiarta. 1999. 5aug. P. 6.

9. Rotaru, Tatiana. Ave Maria // Săptămîna. 1999. 16iul. P. 7.

10. Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană (1918-1925)/ Aurelian Dănilă. Ch. : Edit. Encicl. Gh. Asachi, 1995. 128p., pl. Bibliogr.: p. 122-123.

11. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău: Privire retrospectivă/ Aurelian Dănilă; Acad.deŞt.aMoldovei, Inst. Studiul Artelor. Ch. : Prut Internaţional, 2005. 284p. : fot. Text paral. : lb. rom., rusă.

12. Dănulă, Aurelian. Răscrucea întâmplărilor predestinate: dialoguri benevole, neobligatorii/ Aurelian Dănilă, Iulian Filip. Ch. : Prut Internaţional, 2008. 184p. : fot.

13. Dănilă, Aurelian. Teatrul Naţional deOperă şiBalet 50de ani : [album]/ Aurelian Dănilă, Elfrida Coroliov; red.-coord. : Nicolae Aga; fot. : Viaceslav Sologub [etal.]. Ch. : Prut Internaţional, 2007. 311p. : fot.

14. Dănilă, Aurelian. Valentina Saviţcaia. : [cântăreaţă deoperă]/ Aurelian Dănilă, Galina Cociarova. Ch. : Cartea Moldovei, 2007. 109p. : fot.

15. , . : ՠ/ ; , - . Ch. : Prut Internaţional, 2008. 478p.

ARTICOLE

16. Dănilă, Aurelian. Alexandru Antonovschi (22.08.1863 13.03.1939)/ Aurelian Dănilă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Ch., 2005. P. 122-124.

17. Dănilă, Aurelian. Alexandru Samoilă laBucureşti/ Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 2001. 15noiemb.

18. Dănilă Aurelian. Blonda din Bucovina : [105 ani delanaşterea sopranei Viorica Ursuleac (1894-1985)] / Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 1999. 25mart. P. 6.

19. Dănilă, Aurelian. Eugeniu Ureche artist liric/ Aurelian Dănilă // Providienţa artistului Eugeniu Ureche (07.03.1917 27.01.2005). Ch., 2006. P. 100-107.

20. Dănilă, Aurelia. Feciorii Mariei... : [Cebotari]/ Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 1998. 18iun. P. 6.

21. Dănilă, Aurelian. Lidia Lipcovscaia : [profil decreaţie]/ Aurelian Dănilă // Arta 2004. Ch., 2004. P. 199-200.

22. Dănilă Aurelian. Maria Cebotari laViena : [cântăreaţă deoperă, originară din Basarabia]/ Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 1994. 16sept. P. 6.

23. Dănilă, Aurelian. Melosul popular încreaţia deoperă acompozitorilor moldoveni/ Aurelian Dănilă // Folclorul şicontemporaneitatea: conservarea, revitalizarea şivalorificarea culturii tradiţionale : Mater. simpoz.şt.-practic, 4-5 apr. 2006. Ch., 2006. P. 39-45.

24. Dănilă, Aurelian. Soprana Elena Basarab 100 ani delanaştere/ Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 2002. 6iun. P. 6.

25. Dănilă, Aurelian. Soprana Tatiana Lisnic unnume nou înEuropa/ Aurelian Dănilă // Literatura şiarta. 2002. 9mai. P. 6.

26. Dănilă, Aurelian. Studioul deoperă din Chişinău (1945-1949)/ Aurelian Dănilă // Arta 2007: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. Ch., 2007. P. 49-53.

27. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău / Aurelian Dănilă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. Ch., 2005. P. 125.

28. Dănilă, Aurelian. Oprea naţională. Rădăcinile prezentului/ Aurelian Dănilă // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Rez.înlb. engl.

29. Dănilă, Aurelian. Uvertură laînfiinţarea Teatrului Liric din Chişinău/ Aurelian Dănilă // Teatracţie : Rev. UNITEM : 60. Ch., 2006. P. 33-35. (Ed. Specială).

INTERVIURI:

30. Dănilă, Aurelian. Gala UNITEMa arătat căteatrul autohton s-a maturizat într-o nouă condiţie socială : [interviu]/ consemnare : Irina Nechit // Literatura şiarta. 2003. 1mai. P. 6.

31. Dănilă, Aurelian. Eusunt mai optimist : [interviu]/ Univers muzical. 2003. P. 33-35.

32. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari ovoce care acucerit Europa : [interviu cucriticul deartă Aurelian Dănilă]/ consemnare : M.Gafton // Moldova : ser. nouă. 2009. Nr4. P. 24-27.

33. Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană : [interviu cucriticul deartă A.Dănilă]/ consemnare Rodica Iuncu // Sud-Est. 1995. Nr4. P. 80-82.

34. Dănilă, Aurelian. Unirea nuseface delabalcon... : [interviu]/ consemnare : Anatol Ciocanu // Moldova suverană. 1993. 11febr.

35. , . , : [ ]/ : // . 2009. 30. P. 19 : fot.

36. , . . : []/ : // . 2006. 15. . 6.

REFERINTE:

37. [Ciocanu, Anatol] Dănilă Aurelian : [notă biografică]/ Anatol Ciocanu // Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia: 1812-2006. Ch., 2007. P. 172-173.

38. Dănilă, Aurelian : [Laureat alPremiului Naţional alRep. Moldova îndomeniul Literaturii şiArtei : notă biografică] // Opera din Chişinău: Privire retrospectivă/ Aurelian Dănilă. Ch., 2005. Pe cop.a4-a : fot.

39. Ocarte pesăptămână: Editura Prut Internaţional : [volumul Răscrucea întâmplărilor predestinate este undialog inedit între criticul deartă Aurelian Dănilă, colab.şt.laInst. Patrimoniului Cultural alAŞMşi poetul, dramaturgul, graficianul Iulian Filip] // Flux : Ed.devineri. 2008. 5dec. P. 8.

40. Porcesco, Cristina. Feerii editoriale : [Premiul Moştenire Culturală arevenit autorilor cărţii Teatrul Naţional deOperă şiBalet Aurelian Dănilă şiElfrida Coroliov, colab.şt.laInst. Patrimoniului Cultural alAŞM]/ Cristina Porcesco // Moldova suverană. 2008. 5sept. P. 2.

41. Nechit, Irina. Aurelian Dănilă, sărbătorit laSala cuOrgă : [pemarginea lansării volumului Opera din Moldova (2008), semnat deAurelian Dănilă şidespre manifestarea deomagiere Aurelian Dănilă la60+1ani]/ Irina Nechit // Jurnal deChişinău. 2009. 10febr. P. 10 : fot.

42. Bobeică, Constantin. Mai presus detitluri şionoruri Omul : [Aurelian Dănilă, dr. hab.înstudiul artelor, prof. univ.]/ Constantin Bobeică // Literatura şiarta. 2009. 26febr. P. 8 : fot.

43. , . : [ . ՠ]/ // . 2009. 22. P. 21.

Filmografia:
Răsună melodii populare, 1985 Telefilm-Chișinău film-concert televizat.Usefull links:

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=5250&new_language=0

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=313&catpage=1

http://social.moldova.org/news/unitem-sia-ales-un-nou-presedinte-pe-aurelian-danila-1647-rom.html


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in