The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Sanalati, Nicolae

Sanalati, Nicolae (born on December 13, 1924 in city Kamenka) participated in the Secodn World War in 1944 became a member of a partisan detachment The Soviet Moldova, was wounded in a battle near Orhei. The Honored Worker of Culture of the MSSR.

Gitsu, Dumitru

Doctor Habilitate in Physics and Mathematics, full member of the ASM.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Mihail Sleahtiţchi

Mihail Sleahtiţchi

Mihail Sleahtiţchi

Născut la 17 martie 1956, în s. Târnova, r-nul Donduşeni, Republica Moldova, căsătorit, un copil.
Studii:
1993-1997- doctoratul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (prMihail Sleahtiţchi

Născut la 17 martie 1956, în s. Târnova, r-nul Donduşeni, Republica Moldova, căsătorit, un copil.
Studii:
1993-1997- doctoratul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (profilul Psihologie socială)
1984 - 1987 - doctoratul Universităţii Pedagogice de Stat din Moscova (profilul Teoria şi istoria pedagogiei)
1974 - 1979 - Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi (Facultatea Fizică-Matematică)
Titluri ştiinţifice:
1998 - doctor în psihologie (locul şi data susţinerii tezei - Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, România; 23 decembrie 1998; Diploma Seria R, Nr. 0005068)
1987 - doctor în pedagogie (locul şi data susţinerii tezei - Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia; 21 decembrie 1987; Diploma 010326)
Poziţii în reţeaua ştiinţifică internaţională:
2004 - prezent - academician (membru titular) al Intenational Teacher`s Traning Academy of Science (Moscova, Rusia) [Diploma Seria A, nr. 467]
2003- 2004 - membru-corespondent al Intenational Teacher`s Traning Academy of Science (Moscova, Rusia) [Diploma Seria B, nr. 1124]
2003 - prezent - membru asociat al Laboratoire europeen de psichologie sociale (Paris, Franţa)
Carieră:
2005 - prezent - conferenţiar la Catedra Psihosociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău)
2001 - 2005 - profesor interimar la Catedra Discipline Sociojuridce şi Umanistice din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1999 - 2001 - conferenţiar al Catedrei Discipline Sociojuridice şi Umanistice din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1997 - 1999 - conferenţiar al Catedrei Drept din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1994 - 1997 - conferenţiar al Catedrei Psihopedagogie generală şi aplicată din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1990 - 1994 - conferenţiar al Catedrei Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1988 - 1990 - lector superior al Catedrei Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1984 - 1988 - doctorand la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova
1983 - 1984 - stagiar - cercetător la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova
1979 - 1983 - lector - asistent la Catedra de Pedagogie generală din cadrul Universităţii de
Stat “A. Russo” din Bălţi
Poziţii în administraţia academică:
2005 - prezent - şef al Catedrei Psihosociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău)
1999 - 2005 - şef al Catedrei Discipline Sociojuridce şi Umanistice din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1998 - 1999 - şef al Catedrei Drept din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1992 - 1994 - decan al Facultăţii Pedagogie - Psihologie din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1990 - 1994 - şef al Catedrei Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
Asociaţii profesionale:


2003-prezent

membru al Asociaţiei Române pentru Cercetare şi Intervenţie în Psihologia Socială

2002-prezent

membru al Asociaţiei de Criminologie din Republica Moldova

1995-prezent

membru al Asociaţiei Psihologilor din Republica Moldova

1993-prezent

membru al Ligii Pedagogilor din Republica Moldova

Membru fondator al:


i

Observatorului Naţional de Psihologie Socială (2000)

i

Colegiului Logos Plural (2001)

i

Institutului pentru Dezvoltare Comunitară (2004)

Participări la congrese, conferinţe, reuniuni, colocvii, seminare,
simpozioane naţionale şi internaţionale:
circa 80 de participări, între ele figurând:


i

Conferinţa internaţională “Cultura naţională şi impactul ei asupra procesului istorico-pedagogic” (Academia de Ştiinţe Pedagogice a Rusiei, Moscova, 21-22 mai 1991)

i

Conferinţa internaţională “Utilizarea creativă a modelelor didactice de altă dată în perfecţionarea învăţământului universitar contemporan” (Universitatea Pedagogică de Stat “D. Manuilski”, Rovno, 29-31 iunie 1991)

i

Conferinţa internaţională “Moştenirea teoretică a lui J.A. Komensky şi problemele actuale ale ştiinţei pedagogice"”(Academia de Ştiinţe Pedagogice a Rusiei, Moscova, 17-18 martie 1992)

i

Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte “Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest” (Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 12-14 iulie 1993)

i

Simpozion internaţional “România: accelerarea tranziţiei” (Institutul Naţional de Informaţii, Bucureşti, 15-16 martie 1996)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Minorităţi, marginali, excluşi”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2-4 iunie 1996)

i

Workshop internaţional “Educaţie pentru Dezvoltare” (UNICEF, Constanţa, 14-27 iulie 1996)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Câmpul universitar şi actorii săi”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 31 octombrie -1 noiembrie 1996)

i

Simpozion internaţional “Restructurarea câmpului social - o perspectivă psihosocială asupra schimbării sociale” ”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 23-24 octombrie 1997)

i

Seminar internaţional “Curriculum psihopedagogic universitar: probleme şi perspective” (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, 30-31 octombrie 1998)

i

Seminar internaţional “Practica sondajului sociologic în societatea în schimbare” (Colegiul Invizibil din Republica Moldova, Chişinău, 25-26 februarie 2000)

i

Simpozion internaţional “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat” (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, 27-28 iunie 2001)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Educarea toleranţei într-o societate multiculturală” (Fundaţia Soros-Moldova & Institutul de Politici Publice, Chişinău, 4-6 octombrie 2001)

Desemnat în calitate de membru al:


i

Comitetului pentru Premiile de Stat ale R. Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei (1999 - prezent)

Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2005 - prezent)

i

Senatului Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi (1990 - 1994; 1999 - 2005)

i

Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi (1998 - 2005)

i

Consiliului Profesoral al Departamentului Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2004 - prezent)

Publicaţii:
peste 80 de lucrări, între ele remarcandu-se:


i

Anatomia societăţii posttotalitare (coord.)., Chişinău, Editura “Tehnica Info”, 2002, 392 p.

i

Eseu asupra reprezentării puterii, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1999, 314 p.

i

Liderii, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1998, 232 p.

i

Câmpul social (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1996, 244 p.

i

Clasic şi modern în psihopedagogia socială (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”,
1996, 245 p.

i

Psihopedagogia de la A la Z (în colaborare), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1996, 167 p.

i

Universul reprezentărilor sociale, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 91 p.

i

Psihopedagogie socială (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 158 p.

i

Dicţionar de psihologie şi pedagogie, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 525 p.

i

Dicţionar de pedagogie muzicală (în colaborare), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1994, 207 p.

Cunoaşterea limbilor:
română (maternă), rusă (fluent), franceză (satisfăcător), engleză (elementar).Usefull links:

http://www.pldm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=4.
http://www.crime.md/2013/05/22/consilier-prezidential-implicat-intr-o-afacere-dubioasa-mihail-sleahtitchi/.
http://old.parlament.md/structure/deputees/SLEAHTITCHIMihail/.
http://news.click.md/topic/mihail-sleahtitchi.
http://www.publika.md/tag/mihai-sleahtitchi_108891.

http://tribuna.md/2013/09/09/fotografia-zilei-ce-mai-face-mihail-sleahtitchi/.Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Mesageria D&D
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in