The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Biesu, Maria

The great Moldovan soprano, Peoples Artist of the USSR, professor, honorary member of the Academy of Sciences of Moldova (1999).

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Sanalati Nicolae

Sanalati Nicolae

Nicolae Sanalati, lucrător emerit al culturii din RSSM, s-a născut la 13 decembrie 1924 în or. Camenca).
Este participant la cel de-al doilea război mondial. În anul 1944 s-a înscris în detaşamentul de partizani Sovietskaia Moldavia. A participat la operaţiuni militare din preajma Orheiului şi, într-una din lupte, a fost grav rănit. După tratament a fost trimis la baştină ca invalid de război.
A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie (secţia istorie) a Universităţii de Stat din Moldova (1952). Începând cu a. 1951 activează în calitate de bibliograf, bibliograf-şef, şef de secţie, director adjunct şi director interimar al Bibliotecii Republicane din Chişinău.
Om de o cultură deosebită, cu vaste cunoştinţe în multe domenii, dar mai ales în istorie, literatură şi lingvistică.
În anul 1962 i s-a conferit titlul de Om emerit al Republicii, fiind prima persoană din Moldovacare s-a învrednicit de un calificativ atât de prestigios.
La sfârşitul anului 1963 Nicolae Sanalati a fost numit director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a RSSM, iar în perioada 1966-1977 deţine funcţia de director al bibliotecii. Pe parcursul activităţii a pus temelia ştiinţifică a sistemul informativ al bibliotecii: crearea unui tip unitar de cataloage şi fişiere, elaborarea unor ediţii de bibliografie ştiinţifico-auxiliară. A contribuit la stabilirea relaţiilor de colaborare cu biblioteci din România, Rusia, Ucraina ş.a. A pus baza editării unor bibliografii fundamentale specializate printre care Critica şi ştiinţa literară în Moldova 1966-1970; 1971-1975, Arta Moldovei, 1924-1974, Istoria, arheologia, etnografia Moldovei, 1918-1968, precum şi altor lucrări.
În 1977 este invitat să dirijeze Camera Naţională a Cărţii din Moldova. În anul 1985 s-a retras din activitate.
Nicolae Sanalati este autorul primului catalog fundamental Cărţile editate în R.S.S.M. (1944-1957). A elaborat un şir de broşuri cu caracter de recomandare în diferite domenii de cercetare ştiinţifică.
Distincţii: Ordinul Marele Război pentru apărarea Patriei. Medalia Pentru biruinţa asupra Germaniei în Marele război pentru apărarea Patriei 1941-1945. Veteran al muncii. Om Emerit al culturii din Moldova.

Bibliografie selectivă :

 1. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1944-1950). Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1955. 159 p.
 2. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1951-1955). Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1957. 343 p.
 3. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1956-1957). Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1958. 191 p.
 4. , . // - . 1968. Nr 3(69). P. 34-52.
 5. , . // . ., 1974. . 309-312.
 6. , . 9- // - . 1967. Nr 1 (63). P. 41-42.
 7. , . 10- // - . 1969. Nr 2 (72). P. 86-88.
 8. , . : . . / . , . ; . . . , 1963. 35 .
 9. , . 25 // . 1982. Nr 5. . 34-38.
 10. , . // Biblioteca academică 1928-2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. Ch., 2003. P. 160-163.

Referinţe critice:

  • Chriac, Vlad. Nicolae Sanalati, un bibliolog marcat de destin // Biblioteca academică 1928-2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. Ch., 2003. P. 160-163.
  • Sanalati Nicolae Carp // Camera Naţională a Cărţii: 45 de ani, 1952-2002 / aut. : Valentina Chitoroagă, Ion Şpac, Gheorghe Bobână,...; ed. îngrijită de Valentina Chitoroagă; red.-coord.: Tamara Osmochescu. Ch., 2002. P. 122-123.
  • Şpac, Ion. Nicolae Sanalati bibliograf şi manager de elită (80 de ani de la naştere) // Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. Ch., 2005. P. 188-193.
  • , . // , . , , : . . ., 1984. . 86-87.


Usefull links:Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in