The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Toderas, Ion

Academician, Doctor Habilitate in Biology, professor.

Sleahtiţchi, Mihail

Pedagog, profesor universitar și politician din Republica Moldova.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Ungureanu Ion

Ungureanu Ion

Data şi locul naşterii:

Născut la2august 1935, îns. Opaci, raionul Căuşeni, jud. Tighina;

Studii

1952-1955 face studii la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chişinău, Facultatea de Filologie;

1955-1960 studiază laŞcoala teatrală Boris Şciukin (Moscova);

1963-1964 urmează cursuri superioare de regie de pe lângă Institutul de artă cinematografică A.V. Lunacearski din capitala URSS ;

Experienţa managerială

1958 a debutat încinematografie înfilmul Când omul nu-i lalocul lui primul film artistic realizat lastudioul Moldova-film;

1960 este angajat lateatrul Luceafărul din Chişinău;
1964-1971 devine prim-regizor alteatrului;

1978-1989 pleacă la Moscova unde este regizor la Teatrul Armatei din Russia;

1980-1989 - predă arta actoricească laŞcoala Superioară deteatru B.Şciukin;
1989 1994 revine înMoldova şieste numit Ministru alCulturii şiCultelor;

1992 încalitate deministru, Ion Ungureanu adeschis şiredeschis numeroase teatre, printre care şiV.Alecsandri din Bălţi. Lapropunearea saafost creat, după modelul Inelul spiritual, uncomplex muzeal laZaim, înmemoria autorului imnului limbii române, Alexe Mateevici;
1995 sestabileşte cutraiul înRomânia, este numit vicepreşedinte alFundaţiei Culturale Române (înprezent Institutul Cultural Român).

Filmografie:

1958 Când omul nu-i lalocul lui Boris Grădinaru;

1962 Armaghedon mirele;

1962 Călătorie înapril preşedinte;

1963 Leacuri amare Somnilă;

1963 Bariera ;

1967 Serghei Lazo Komarovski;

1968 Secaută unpaznic Sfântul Petru;

1971 -Ofiţer înrezervă instructor;

1971 Viforul roşu Gheorghe Ghiţă;

1972 -Acest dulce cuvânt libertatea senatorul Ramires;

1973 Podurile Ştefanache;

1974 Bărbaţii încărunţesc detineri Chiril Armaşu;

1975 Calul, puşca şinevasta Novac;

1976 Favoritul- inspectorul Lodge;

1977 Povestea lui Făt-Frumos Laur-Balaur;

1977 Când aialături unbărbat;

1978 Centaurii senator;

1979 Pregătire deexamen ;

1984 Taina vilei Greta procurorul;

1985 Cum sădevii fericit- savantul;

1986 Povestea unui omnecunoscut avocatul Pekarski;

1988 Dansul efemer aldragostei conducătorul ansamblului;

1991 Codrii preşedinte;


Premii şidistincţii:

1981 Omemerit înarte alFederaţiei Ruse;

1989 "Artist alPoporului din Moldova;

1981 Premiul Intervidenie pentru filmul televizat Lika (Plovdiv, Bulgaria);

1990 Premiul Naţional;

2009 Doctor Honoris Causa alAcademiei deŞtiinţe aRepublicii Moldova

2009 Ordinul Republicii.

Bibliografie selectivă:
Articole

Ungureanu, Ion. Aneîmplini caoameni înfaţa lui Dumnezeu... : [interviu]/ consemnare: Emilia Gheţu // Limba română. 1995. Nr4. P. 136-142.

Ungureanu, Ion. Cea mai scumpă comoară : [interviu]/ consemnare : G.Lăcătuşu // Revista română. 1997. Nr3. P. 2.

Ungureanu, Ion. Dramele Basarabiei // Familia. 1995. Nr2. P. 39-41.

Ungureanu, Ion. Importantă este directiva sufletului : [interviu]/ consemnare : M.Morăraş // Viaţa satului. 1993. 13noiemb. P. 3.

Ungureanu, Ion. Oreinstaurare avechiului sistem arpurta pecetea lui Cain : [interviu]/ consemnare : Irina Nechit // Lit.şiarta. 1995. 31aug. P. 6

Ungureanu, Ion. Plecările şivenirile lui Ion Ungureanu : [interviu]/ consemnare : Rodica Iuncu // Flux : Ed.devineri. 1995. Nr11. P. 21.

Referinţe critice

Andon, Victor. Odisseia lui Ion Ungureanu // Andon, Victor // Cineaştii secolului XX : eseuri, portrete, interviuri. Ch., 2005. P. 139-145.

Bătrânu, N.Actorul interpret şiîndrumător decunoştinţe : [referinţe laactivitatea actoricească alui I.Ungureanu] // Bătrânu, N.Nevoia decertitudini. Ch., 1983. P.64-76.

Cimpoi, Mihai. Fenomenul Ion Ungureanu/ M. Cimpoi // Lit.şiarta. 2009. 9iul. P. 4.

Cimpoi, Mihai. Ion Ungureanu : [actor deteatru şifilm, regizor, omdestat, publicist] // Cimpoi, Mihai. Oistorie deschisă aliteraturii române den Basarabia. Ch., 1997. P. 427.

Corciovescu, Cristina. Ion Ungureanu // Corciovescu, Cristina.1234 cineaşti rom.: ghid bio filmograf./ Cristina Corciovescu, Bujor T. Răpeanu. Bucureşti, 1996. P. 374.

Ion Ungureanu adevenit Doctor Honoris Causa alAŞM : [pentru contribuţii substanţiale aduse ladezvoltarea artei teatrale încalitate deactor şiregizor şipentru promovarea culturii naţionale înafara hotarelor republicii] // Timpul. 2009. 7apr. P. 4 : fot.; Jurnal deChişinău. 2009. 8mai. P. 22.

Ion Ungureanu : actor, regizor, omdecultură : [Academia deŞtiinţe aMoldovei şiUniunea Teatrală aorganizat conferinţa ştiinţifică cugenericul Ion Ungureanu : actor, regizor, omdecultură, încadrul căreia is-a conferit titlul deDoctor Honoris Causa alAŞM] // Dreptul. 2009. 8mai. P. 8.

Eţco, Tatiana. Academia l-a primit fără imn şitogă : [Ion Ungureanu Doctor Honoris Causa] // Tatiana Eţco // Ziarul degardă. 2009. 14mai. P. 20.

Matcaş, Nicolae. Unministru şomer : [Ion Ungureanu]/ Matcaş Nicolae // Lit.şiarta. 1995. 3aug. P. 6.

Odaniuc, Ioan Gh.Teatrul Republican Luceafărul : [referinţe laactorul şiregizorul Ion Ungureanu] // Odaniuc, Ioan Gh. Almanah enciclopedic : Perioada detranziţie anii 1989-2008. Ch., 2009. Vol.1 P. 21-23.

Pelin, Pavel. Tremurânda talumină : [despre teatrul Lucefarul, cureferinţe laactivitatea lui Ion Ungureanu] // Pelin, Pavel. Cedragoste veche actorii. Ch., 1983. P. 5-12.

Proca, Pavel. Sub pomul lui faurmaur : Ion Ungureanu // Proca, Pavel. Portrete cujobenu-n jos. Ch., 2004. P. 7-11.

Proca, Pavel. Eunu-mi calc jurământul , nu-mi pătez nici cugetul, nici cinstea : [despre actorul şiregizorul Ion Ungureanu]/ Pavel Proca // Moldova. 2010. Mai-Iunie. P. 10-13. : fot.

Pruteanu, Ioana. Cine seteme deIon Ungureanu? : [pentru 7mai current laAŞMa fost preconizată ceremonia deconferire atitlului deDoctor Honoris Causa ilustrului omdecultură Ion Ungureanu]/ Ioana Pruteanu // Capitala. 2009. 8mai. P. 7.

Spaţiul memoriei : [Ala Romanenco îndialog cuIon Ungureanu] // Consemnări pecortină/ alcăt. : L.Vidraşcu, A. Fedico. Ch., 1989. P. 171-189.

Tamazlâcaru, Elena. Academia deŞtiinţe aRepulicii Moldova i-a acordat maestrului Ion Ungureanu foarte meritatul titlu deDoctor Honoris Causa, dar.../ Elena Tamazlâcaru // Literatura şiarta. 2009. 21mai. P. 3.

Ungureanu Ion // Calendarul bibliotecarului 1995. Ch., 1994. P. 87-88; Calendar naţional 2005. Ch., 2004. P. 213-214.

Ungureanu Ion : [notă biografică] // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. Vol.2. P. 352.

Vieru, Grigore. Victimă adenaturării din ierarhia valorilor : [Ion Ungureanu] // Limba română. 1995. Nr4. P. 139.

, . : [ .]/ . // : . ., 1987. .112-123.

, . : [ ] // , . . ., 1978. . 112-113.

, . : [ .] // , . . ., 1978. . 9, 21, 32, 37.

, . : [ . . . . ]/ . // Scena = 1974/1975. h., 1977. P. 87-90.

, . - : [ (1967.), (1971.), (1973.), .] // , . . ., 1983. . 118-122.

: [ ; . ., . ; .] // , ., , . - : . ., 1975. . 42.

: [ (1967.), (1967.), (1971.), (1971.), (1973.), (1974.) .] // , ., , . - : . ., 1975. . 11, 12, 18, 22, 23-24.


Usefull links:


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in