The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Lazarenko, Boris

Academician, professor, specialist in electrospark machining of metals, Doctor Habilitate in Technical Sciences, founder of the electrical discharge machining method, author of more than 150 scientific works and 50 inventions.

Toderas, Ion

Academician, Doctor Habilitate in Biology, professor.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Duca Gheorghe

Duca Gheorghe

Studii
1969-1974 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie;
1976-1979 Doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Chimie Fizică;
1985-1986 Instruire post-doctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Ştiinte din Rusia;
1989-1992 Bursa de studiu la Universitatea La Sapienza", Roma, Italia;
1996 Bursa de studiu Evaluarea Impactului Ecologic la Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria;
2002 Long Distance Education Cources, Universitatea din California, Riverside, USA;

Grade şi Titluri Ştiinţifice
1979 Doctor în ştiinţe chimice, specialitatea Chimia Fizică, Universitatea de Stat din Moldova;
1989 Doctor habilitat în ştiinţe chimice, specialităţile Protecţia Mediului; Cinetica şi Cataliza, Universitatea din Odesa, Ucraina;
1990 Profesor, Universitatea de Stat din Moldova;
1992 Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
2000 Membru Titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Experienţă managerială
1988-1992 Şeful Catedrei de Chimie Fizică a Universităţii de Stat din Moldova;
1991-1998 Directorul Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate şi Ecologice al Universităţii de Stat din Moldova;
1992-1998 Şeful catedrei Chimie Industrială şi Ecologică a Universităţii de Stat din Moldova;
1992-1995 Decan al Facultăţii de Ecologie a Universităţii Internaţionale din Moldova;
1992-2006 Preşedinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în Domeniul Ştiintei şi Tehnicii;
1994-prezent Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru Confirmarea Titlului de Doctor în Ştiinţe;
1998-2001 Preşedinte al Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova;
2000-prezent Presedinte de Onoare al Asociatiei de Cercetare si Dezvoltare din Moldova (MRDA);
2001-2004 Ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului din Moldova;
2004-prezent Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Distinctii, Premii şi Titluri Onorifice
1983 Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, Moldova;
1993 Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;
1995 Laureat al Premiului de Stat pentru ştiinţă, tehnică şi producţie, Republica Moldova;
1996 Titlul Onorific Om emerit în ştiinţă";
1996 Titlul Onorific Om emerit în invenţii în domeniul ecologiei;
1997 Membru al Societăţi Chimice Americane(ACS), Departamentul Mediului;
1997 Membru al Academiei Ecologice din Moldova;
1999 Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă;
1999 Membru al Academiei Internaţionale de Informatică;
1999 Membru al Academiei Pedagogice şi Sociale din Rusia;
2000 Doctor Honoris Causa al Universităţii Gh. Asachi din Iaşi, România.
2000 Laureat al Premiului de Stat pentru ştiinţă, tehnică şi producţie, Republica Moldova;
2001 Doctor Honouris Causa, Universitatea umanitară din Cahul, RM;
2003 Cavaler al Ordinului pentru Invenţii al Regatului Belgiei;
2004 Cavaler al Crucii de Comandor al Ordinului de Onoare, Polonia;
2004 Doctor Honoris Causa al Academiei Balcanice de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă "Denis Jersov", Sofia, Bulgaria;
2004 Membru al Academiei de Cosmonautică din Rusia;
2005 Titlul de Savant al Anului, instituit de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi de Banca de Economii;
2005 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă;
2005 Titular al Medaliei de Aur pentru Eminente Servicii aduse Cauzei Progresului, ICEPEC, Bruxelles;
2006 Titlul Onorific de doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat Aleco Russo din Bălti;
2006 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, România;
2006 Titlul Onorific de doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei;
2006 Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Montenegru;
2006 Ordinul Meritul Cultural al României;
2006 Medalie În slujba Patriei gradul III, Ministerul Apărării al RM;
2006 Medalia 60 de ani a ASM;
2006 Medalia 60 de ani a Universităţii de Stat din Moldova;
2006 Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Gheorghe Ionescu-Şişeşti, România;
2007 Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte;
2009 Membru de Onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina;Usefull links:
http://www.duca.md/ cit si bibliografia Academicianului Gheorghe Duca


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in