The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Andries, Andrei

Academician

Doga, Eugen

Composer, Peoples Artist of the USSR, full member of the ASM.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Stere Constantin

Stere Constantin

Data şilocul naşterii:

1865 senăşte la16noiembrie laHorodişte, înţinutul Sorocii;

Studii:

1876-1884 îşi face studiile la Chişinău, la pensionul pastorului german Phaltin, de pe lângă biserica luterană din Chişinău, apoi la Gimnaziul nr. 1 de baieţi din acelaşi oraş;

1892 seînscrie lafacultatea dedrept alUniversităţii ieşene;

Activitatea publicistică:

1893-1894 începe activitatea publicistică şidebutul oficial înRomânia laziarul Evenimentul literar cuarticolul Limba literară sub pseudonimul C.Şărcăleanu;

1893 începe colaborarea cuziarul bucureştean Adevărul;

1897 tipografia din Iaşi lansează cartea lui Stere Evoluţia individualităţii şinoţiunea depersoană îndrept: Studiu sociologic şijuridic;

1903 1906 apare primul articol din ciclul Scrisori din Basarabia publicat într-o revistă franceză;

1906 C. Stere împreună cuPaul Bujor fondează revista literară şisocial-politică Viaţa românească;

1908 publică înpaginile revistei "Viaţa româneascăun ciclu dearticole însusţinerea ţărănimii;

Viaţa publică:

1885 este deportat înSiberia;

1895 C. Stere devine cetăţean român;

1901 începe cariera depedagog, activând încalitate desuplinitor lacatedra dedrept administrativ şiconstituţional alFacultăţii dedrept aUniversităţii din Iaşi;

1901-1934 este ales deputat înrepetate rânduri;

08.1914-10.1914 deţine funcţia deconsilier juridic alMarelui Stat Major;

04.1918-11.1918 este ales preşedinte alSfatului Ţării;

1936 aîncetat din viaţă, lavârsta de71de ani.

Bibliografie selectivă:

Stere, Constantin. Curs dedrept constituţional/ Constantin Stere. Iaşi, 1905. 296p.

Stere, Constantin. Drept constituţional : curs litografiat/ Constantin Stere. Iaşi, 1911. 1132p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman. I.Prolog; Smaragda Theodorovna. Adevărul. S.A. 1931. Vol. I. 259p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman II. Copilăria şiadolescenţa lui Vania Răutu/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1932. Vol. II. 359p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman III. Lutul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1932. Vol. III. 318p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman IV. Hotarul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1933. Vol. IV. p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman V. Nostalgii/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1934. Vol. V. 406p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VI. Ciubăreşti/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1935. Vol. VI. 392p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VII. Inajun/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1935. Vol. VII. 400p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VIII. Uraganul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1936. Vol. VII. 408p.

Stere, Constantin. Marele războiu şipolitica României/ Constantin Stere. Bucureşti: Poporul, 1918. 463p.

Personalia

Caraman, Vlad. Înpreajma revoluţiei deConstantin Stere. Elemente depoetică aBildungsromanului/ Vlad Caraman. Ch. : Gunivas, 2009. 120p. ISBN 978-9975-4070-0-7.

Donos, Alexandru. Baştina lui Constantin Stere: Evocări, dezvăluiri, precizări/ Alexandru Donos. Ch. : Universul, 2010. 80p. ISBN 978-9975-47-050-6.

Grecu, Raisa. Stere înluptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şilibertăţilor omului înopera juridică alui Constantin Stere/ Raisa Grecu ; red.şt. : Gheorghe Avornic. Ch. : Universul, 2009. 252p. ISBN 978-9975-47-034-6.

Grecu, Raisa. Stere juristul/ Raisa Grecu ; red.şt. : Gheorghe Avornic. Ch. : Universul, 2008. 248p. ISBN 978-9975-944-72-4.

Ornea, Zigu. Viaţa lui Constantin Stere/ Zigu Ornea. Bucureşti : Cartea românească, 1989. Vol. I. 590p. ISBN 973-23-0099.

Şpac, Ion. Constantin Stere: scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografie-invitaţie lalecturi şiinvestigaţii/ Ion Şpac ; red.şt. : Haralambie Corbu ; ed. îngrijită deAurelia Hanganu ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Bibl. Şt. Centrală Andrei Lupan aAŞM, Inst.deFilologie alAŞM. Ch. : S. n., 2011. 424p. ISBN 978-9975-78-987-5.

Teodorovici, Maria. Constantin Stere: Victoria unui înfrînt/ Maria Teodorovici. Ch. : Ed. Cartier. 1997. 330p. ISBN 9975-949-03-7.


Usefull links:


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
National Book Chamber
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in